26 lutego

26 lutego

Sobota, 25 lutego 

18:00- + Edward (1 rocz)                              – żona z rodziną

18:00- + Małgorzata Owoc

Niedziela, 26 lutego- I NIEDZIELA WIELK. POSTU

8:30-++ Stanisław (10 rocz), Marianna (16 rocz)  Stefan i zmarli z rodziny Surowiec i Skałka 

10:30- ++ Cecylia i Józef Zelazowski                       – córka

12:30 – Dzień Pamięci Żołnierzy wyklętych

– Dzień Myśli Braterskiej dla ruchu harcerskiego

19:00 – + Marek Pasternak                               – znajomi

Poniedziałek, 27 lutego

19:00- + Alfons Kohnke (20 rocz)

19:00-++ Marek i Małgorzata i zmarli z rodziny Pasternak  

Wtorek, 28 lutego

19:00–+ Aleksander Pajda (1 rocz)

19:00- + Zofia Głąb (1 rocz)                                       – rodzina

Środa, 1 marca

19:00- ++ Krystyna i Józef Bukry i zmarli z rodziny                                                                                     

19:00- + Józef Podkowa 

Czwartek, 2 marca

19:00- O powołania kapłańskie i zakonne

19:00– + Aniela Kotniewicz (16 rocz)

Piątek, 3 marca

9:00- + Za dusze w czyśćcu cierpiące                                                   

19:00- + Jerzy Krysiak (1 rocz)                     – syn z rodziną                                                    

Sobota, 4 marca  

8:30- Wynagradzająca; Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryji Panny za grzechy nasze i całego świata

18:00- ++ Kazimierz, Marian, Lucyna i zmarli rodzice  – A. Mazur

18:00- ++ Józefa, Stanisław i Helena

Niedziela, 5 marca- II NIEDZIELA WIELK. POSTU

8:30- ++ Jadwiga, Jolanta i zmarli z rodziny Kryczmanik

10:30- Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

12:30 – Za parafian  

19:00 – ++ Jadwiga, Kazimierz, Bartłomiej, Jacek i zmarli z rodziny

UWAGA ! Osoba, która używa kopert z numerem 481 proszona jest o kontakt z biurem parafialnym – p. sekretarką Alicją Kowalewski. Dziękujemy!

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Rdz 2,7–9;3,1–7; Rz 5,12–19; Mt 4,1–11

Ref:  Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

„Wstępując w okres 40–dniowego postu, a więc gorliwszej służby Bożej, sposobmy nasze dusze do walki z pokusami. Rozpoczynamy, bowiem bój o świętą sprawę… Wszak, dlatego pozwolił Pan wieść siebie na pokuszenie, abyśmy pomocą Jego wspierani wzorowali się na Jego przykładzie… Podjął On walkę onego czasu, abyśmy ją podejmowali po wszystkie czasy; zwyciężył, aby dać na przykład, jak zwyciężać mamy” (św. Leon Wielki, papież). Spróbujmy w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu na nowo odkryć aktualność dzisiejszej Ewangelii o kuszeniu Jezusa w odniesieniu do naszego życia osobistego i społecznego.Kuszenie pierwsze dotyczy zaspokajania zachcianek, ambicji, pragnień. Dotyka spraw najbardziej podstawowych. Weryfikuje nasze zachowania wobec rzeczy i wszystkiego, co można posiadać, konsumować, używać, czym można zaspokajać instynkty. Fizyczny głód może stać się wielkim wrogiem naszego zbawienia. Niby troszcząc się o nas, czyni z nas niewolników. Ta pokusa dotyczy także naszego sposobu myślenia. Oto ja, człowiek, dzięki postępowi technicznemu, strukturom politycznym czy ekonomicznym, jestem w stanie zaspokoić wszystkie swoje potrzeby i pragnienia, a nawet zachcianki. „Niech te kamienie staną się chlebem”. Jakie to kuszące…Kuszenie drugie dotyczy władzy, panowania, rządzenia. Jest to pokusa o wiele poważniejsza, ponieważ weryfikuje nasz stosunek do innych ludzi – panować, posiadać władzę, gnębić, uciskać albo szanować, wychwalać i zauważać tylko tych, którzy mogą nam się przydać… Jakże łatwo powiedzieć, że ta pokusa mnie nie dotyczy. Rzeczywistość jest jednak bezlitosna. Jakże często można spotkać straszliwe pragnienie dominacji i przekonania, że słabi, mali, ludzie bez układów, nie umiejący się bronić muszą stać się ofiarami silniejszych. Jak traktujemy ludzi starszych, podwładnych w pracy, ludzi niższego uposażenia? Czy pozwalamy, aby opanowała nas cywilizacja siły, zaborczość reklamy i odpowiednio manipulowanych informacji? Kuszenie trzecie – dotyczy żądania, aby Bóg spełniał nasze polecenia. Jest to najgroźniejsza z pokus – wypaczenie stosunku do Boga. Człowiek chce rozkazywać i stawiać żądania swemu Stwórcy. Czasem obraża się na Pana Boga, domaga się, aby spełniał jego zachcianki, poddaje Go próbie, napomina, aby zapewniał mu powodzenie i oszczędzał kłopotów. Najcięższą gatunkowo pokusą jest uważanie się za doradcę Pana Boga – mówienie Mu, co powinien, a czego nie powinien robić, domaganie się, aby nas obsługiwał:, „Jeśli jesteś Bogiem, to pokaż… jeśli nie spełnisz mojego żądania, to… Modliłem się, a Ty mnie nie wysłuchałeś… nie wypełniłeś mojej woli, więc… nie istniejesz”. A skoro nie istniejesz, to znaczy, że ja wiem, co jest dla mnie najlepsze, nie muszę się z Tobą liczyć, to ode mnie wszystko zależy. Będę robił to, na co będę miał ochotę. Jakże szybko można stać się niewolnikiem takiego myślenia…..Niech Wielki Post stanie się dla nas upragnionym czasem zwycięstwa, czasem zbawienia i czasem wyzwolenia z najgroźniejszej, bo własnej niewoli. Jak mówi św. Leon Wielki, „nie na samym ograniczaniu pokarmów polega istota naszych postów. Na nic się zda głodzenie ciała, jeżeli duch nie wyrzeknie się wszelkiej nieprawości i niepohamowany język nie zaprzestanie oszczerstw”. ks. Sławomir Kawecki


Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą,  można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

  18:00- R. Kohnke, M. Iskra, J. Krysiak

   8:30- M. Edgar, S. Salome

   10:30- M. Łabinowicz, S. Zacharia, M. Sapielak

   12:30- W. Potocka, O. Zyro, A. Gurgul

   19:00- W. Grabowski, K. Jansen, M. Edgar

Kolejna akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczyna się dzisiaj, w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi  $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 390.00Dziękujemy za ofiarność. Niezebraną sumę za ubiegły rok musieliśmy pokryć z „budżetu ogólnego”…

UWAGA MINISTRANCI!

Zapraszamy na modli­tewne spot­kanie w I Czwartek Miesiąca, 2 marca, na godz. 18:30. Ogłaszamy również za­pisy do służby ministranc­kiej dla chłopców, którzy już przystąpili do Pierwszej Komunii św. Zgłoszenia należy kierować do ks. Pawła.

.

Zapraszamy na Ado­rację Naj­święt­­szego Sakra­men­tu, 3 marca, po po­rannej Mszy św. o godz. 9:00. Jest możliwość sko­rzys­tania ze spowiedzi i rano i wieczorem, oraz przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się na adorację do zeszytu przy wyjściu z kościoła, aby była ciągła obecność modlących się w kościele. Adoracja zostanie zakończona o 18:30, bo następnie mamy Drogę Krzyżową.

4 marca zapraszamy na Mszę św. o godz. 8: 30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 4 części różańca: o 9:00am, o 12 w południe, o 15:00 i o 17:15. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę, a szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej, członków Rodziny Radia Maryja i Rycerzy Kolumba.

GORZKIE ŻALE polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:30

DROGA KRZYŻOWA nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.

– dla dzieci we wtorki o godzinie 18:30

dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30.

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU

W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po skończonej Eucharystii. Korzystajmy z sakramentu Pojednania, w którym Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów dobiegł końca 25 lutego. Osoby, które nie potwierdzili kontynuacji swojego biznesu w naszym biuletynie zostaną usunięci. Dla wszystkich, którzy już opłacili wyrażamy serdeczne Bóg zapłać!

BIBLIOTEKA- KLUB DOBREJ KSIĄŻKI

Następne spotkanie Klubu Książki odbędzie się 23 kwietnia w Bibliotece o godz.14: 00. Temat: Twórczość laureata literackiej Nagrody Nobla 1978: I.B. Singera.

…SŁUCHAJCIE GŁOSU PAŃSKIEGO – przewodnia myśl wielkopostnej dekoracji…. Zapraszamy na Studium Biblijne w poniedziałki. Wykłady prowadzi „profesjonalny biblista”, ks. dr Paweł Melczewski, T.Chr. Przeważnie udział bierze ok. 20 osób.

100 LAT TO PIĘKNY WIEK… ostatnio osiągnął go nasz Parafianin, Paweł Renz. Gratulujemy! Znamy też szereg osób, które przekro­czyły 90-tkę: np. Stanisław Sobczak, Zofia Śliwonik, Helena Gawlińska, Kazi­mierz Pastuszka, Jan Kraska. Ale chyba najbardziej „do setki” zbliża się Feliks Osiński. TAK TRZYMAĆ ! Pan Paweł zawsze w życiu pamiętał o niedzielnej Mszy świętej, wspominał, jak „za młodu” chodził piechotą 7,5 km do kościoła. Również do Polskiej Parafii z żoną zawsze uczęszczali. Teraz więc, na 100-lecie urodzin, sam Pan Jezus przyszedł do Pawła w Komunii świętej…

 NADCHODZĄCE WYDARZENIA…(duże i małe)…

– 26 lutego – niedziela – Dzień Myśli Braterskiej – harcerstwo będzie mieć zajęcia w sali parafialnej od 2:00pm, w tym dniu zbieramy butelki/opakowania, których sprzedaż pomoże pokryć koszta szkolenia dla instruktorów. Prosimy przynieść w/w artykuły.

– 12 marca – niedziela – w Lethbrigde – Dzień skupienia dla lokalnej Polonii. Spowiedź, Msza św, obiad w sali.

– 20 marca – poniedziałek – Uroczystość św. Jozefa (przeniesiona), Msza św. o 9:00 i 19:00

– 25 i 26 marca – sobota/niedziela – wyprzedaż świątecznych wypieków w sali parafialnej.

1 kwietnia – sobota – początek Rekolekcji Wielkopostnych – nasz gość: ks. prof. Dr hab. Henryk Sławiński z Krakowa

– 16 kwietnia – niedziela – o 15:00 Godzina Miłosierdzia

– 22 kwietnia – sobota – wiosenna zabawa  organizowana przez zespół KRAKUSY

– 5 maja–piątek–MAJÓWKA dla młodzieży klas 7-12.

– 6 maja – sobota – WSPOMNIEŃ CZAR – wieczór z polskimi przebojami lat 60, 70, 80, 90 i współczesnych, można będzie wspólnie pośpiewać, zatańczyć, można będzie wystąpić „solowo” z wybraną piosenką, będzie serwowany posiłek…

– 14 maja – niedziela – OBIAD DLA MAMY – organizowany przez zespół MAZOVIA

– 21 maja – niedziela – Pierwsza Komunia św. dla dzieci (o bierzmowaniu jeszcze nic nie wiadomo)

– 28 maja – niedziela – w Domu Polskim wielkie widowisko nt. Jana Pawła II przygotowane przez ss. Dominikanki i Rycerstwo Niepokalanej

– 3 czerwca – sobota – w sali parafialnej Egzaminy Pisemne dla klas 10—12 i zakończenie roku szkolnego dla klas 7-9.

– 10 czerwwwca –sobota – zakończenie roku szkolnego dla klas 0-6

– 11 czerwca – niedziela – BOŻE CIAŁO, proceja do 4 ołtarzy, obiad w sali parafialnej.

– 18 czerwca – niedziela – Dzień Ojca – obiad?

– 24 czerwca – sobota – poza Calgary Piknik Góralski organizowany wraz z zespołem KRAKUSY

STRENGTHENING OUR PARISH COMMUNITIES –MODEL CODE OF CONDUCT

Przypomnienie: Każdy, kto zaangażowany jest w działalność w naszej parafii: księża, siostry zakonne, personel, koordynatorzy i wolontariusze wszystkich grup zobowiązani są do przestrzegania przepisów i procedur Diecezji Calgary zawartych w dokumencie “Strenghtening Our Parish Communities/ Model Code of Conduct”. Są to przepisy dotyczące każdej parafii w Diecezji Calgary.

Ksiądz Proboszcz i Parish Screening Coordinator/PSC są odpowiedzialni i mają obowiązek dopilnowania, aby nasza wspólnota parafialna przestrzegała standardów Diecezji Calgary zawartych w Model Code of Conduct.  Koordynatorem tego procesu dla naszej parafii jest Pani Jolanta Krysiak email:jolanta.krysiak@queenpol.org

W związku z powyższym Koordynator będzie się kontaktować z liderami grup w celu:

Uzupełnienia dokumentacji:

Agreement To model Code of Conduct

Volunteer/Employee Information Form

Wszyscy woluntariusze zobowiązani są uzupełnić szkolenie online Praesidium Academy- raz na 4 lata:

– Meet Sam

– It Happened to Me

– Keeping Your Church Safe

– Policies: Roman Catholic Diocese of Calgary

Police Clearance VS-PIC-High Risk area -wymagane od tych, których posługa związana jest z pracą z osobami niepełnoletnimi, niepełnosprawnymi -dokument należy odnawiać, co pięc lat.

Parish Screening Coordinator-Jolanta Krysiak-będzie w kontakcie z koordynatorami grup, aby uzupełnić brakujące dane do końca marca 2023.

Więcej informacji/przepisów i dokumentów znajduje się na stronie internetowej Diecezji Calgary https://www.catholicyyc.ca/volunteerscreening.html

”ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY zaprasza wszystkich zrzeszonych na miesięczne zebranie, które odbędzie się dzisiaj w  w niedzielę,  26 lutego 2023r. o godzinie 14:30 w Domu Polskim”

„BYŁEM UCHODŹCĄ, A PRZYJĘLIŚCIE MNIE…”

Oto chrześcijańska rodzina z Pakistanu, już na kanadyjskiej ziemi: Fiaz, żona Maria, syn Sameer, córka Simar i najmłodszy syn Arosh…przebyli długą drogę…. Pochodzą z miasta Gojra, Toba District, Pendżab, wschodni Pakistan. Do 2009 roku było tam spokojnie i różne grupy etniczne i religijne zgodnie współistniały. W lipcu 2009 ekstremiści muzułmańscy zaatakowali osiedle chrześcijan. Ponad 100 domów zostało znisz­czonych. Również „z dymem” poszedł zakład krawiecki Marii i sklep z sukniami ślubnymi. Musieli uciekać. Przez 5 miesięcy mieszkali w namiocie. Sprawą zainteresowały się międzynarodowe media. Można znaleźć te fakty na internecie. Chrześcijanie złożyli skargę do władz i do sądu w związku z prześladowaniami. Nic to nie dało, a groźby i prześladowania jeszcze się zwiększyły. Gdy do tego doszło oskarżenie Marii, że bluźniła przeciwko Koranowi i Mahometowi, trzeba było z kraju wyjeżdżać by ratować życie. Na wizie turystycznej mogli lecieć do Tajlandii, więc w listopadzie 2012 roku udali się do Bangkoku. Tam starali się o status uchodźcy, ale ich wniosek został odrzucony (następna forma dyskryminacji chrześcijan). Gdy po pół roku wygasła wiza turystyczna, sytuacja rodziny stała się dramatyczna. Na „nielegalnych” polowała policja. W ten sposób Fiaz został aresztowany i spędził 4,5 roku w Immigration Detention Center, dopóki nie został wykupiony (korupcja w Tajladii jest ogromna). W tym czasie Maria sama, przez ponad 4 lata, zajmowała się dziećmi, cały czas ukrywając się i zarabiając na życie przez gotowanie, szycie, sprzątanie, itd. Jakoś doszło do kontaktu z Polką mieszkającą w Bangkoku, córką pp. Kos. W ten sposób również rodzina Kos z Calgary zainteresowała się tą sprawą. Kanada była jedyną opcją na sponsoring, choć proces trwał całe 3 lata. Sameer, który z całej „piątki” najlepiej mówi po angielsku wspominał, że na ten moment, by rozpocząć „nowe życie”, czekali 10 lat i 4 miesiące. Obecnie nasi goście są już w Calgary i zostaną przedstawieni w naszym kościele w niedzielę 26 lutego.

Adam i Marianna Kos na dwa samochody odebrali z lotniska gości  z ich kilkoma walizkami „dobytku”.

W domu u pp.Kos. Teraz trzeba pozałatwiać wszystkie sprawy formalne z urzędami….

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA DOMOWEJ ROBOTY PIEROGI RUSKIE! ZAMÓW DZIŚ ODBIERZ PRZED WIELKANOCĄ. CENA 12 SZT ZA $10 Dochód, że sprzedaży pierogów przeznaczamy dla naszych tancerzy z zespołu MAZOVIA aby w tym roku mogli lecieć na Festiwal do Europy i warsztaty taneczne w Koszęcinie!  Zamówienia pod numerem 403-540-5794 lub mazoviadance@gmail.com