12 marca

12 marca

Sobota, 11 marca 

18:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków objętych modlitwą Internetowej Róży Różańcowej

18:00- ++ Barbara Gochnia (8 roczn.), Wiesława Walerian (8 rocz) i Władysław Walerian (2 roczn. śmierci)

Niedziela, 12 marca- III NIEDZIELA WIELK. POSTU

8:30-+  Zbigniew Łabinowicz                                – rodzina

10:30-+ Lucjan Pochoda (1 rocz)               – córka z rodziną

10:30-M.W. O Boże bł. dla Kamila z okazji 10 urodzin

12:30 –Za Parafian

12:30– (Ks. Stefan) – O udaną operację i powrót do zdrowia dla Wiesławy 

19:00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny Sarna i Miś

Poniedziałek, 13 marca

19:00- + Krystyna Bukry                    – chrzestnica z rodziną

19:00-++ Bożena Nastaj i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek, 14 marca

19:00–++ Dziadkowie: Maria i Józef Kałduś oraz Marianna i Bronisław Ozóg

19:00- O zdrowie i Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla syna z okazji urodzin          – rodzice

Środa, 15 marca

19:00- + Claudia Rudy                               – rodzina                                                                                   

19:00- + Janina Krysiak                                     – syn z rodziną

Czwartek, 16 marca

19:00- ++ Dziadkowie: Józef i Aleksandra Majewski oraz Bronisław i Helena Skałka

19:00– + Eryka Alaba (1 rocz)                          – syn Krzysztof

Piątek, 17 marca- św. Patryka

9:00- + Marian Szpiech i Ludwik Rajzer                                                  

19:00- + Wiesław zmarły w Polsce                          – Jadzia R                                                    

Sobota, 18 marca  

8:30- ++ Katarzyna, Zygmunt i Maria Zator

18:00- ++ Bronisław, Helena i Elżbieta Skałka, Maria (4 rocz) oraz Aleksy i Krzysztof Szuba i zmarli z rodziny

18:00– ++ Stanisław Cudak i Elżbieta Opałka

Niedziela, 19 marca- IV NIEDZIELA WIELK. POSTU

8:30-+Józef Nowak                                – siostra z rodziną

10:30-++Helena i Lucjan Sienkiewicz                – córka

12:30 – ++ Krystyna Białowąs i Bożena Dominiak – przyjaciele

19:00 – ++ Józef i Janina                                                – syn

Wj 17,3–7; Rz 5,1–2.5–8; J 4,5–42

Ref: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.  

Jezus powiedział, że nawet za kubek wody podany jednemu z jego najmniejszych uczniów zostanie wyznaczona nagroda w niebie. Samarytanka była gotowa poczęstować Jezusa czerpakiem pełnym źródlanej wody. Kiedy Jezus ją poprosił, sięgnęła ręką po naczynie, ciągle z Nim rozmawiając. Słowa wylewały się z niej jak woda. Nie zdążyła nawet wykonać swej posługi, gdy Jezus wynagrodził tę gościnną gotowość, napełniając jej serce miłością Ducha Świętego. Bogu wystarczy gotowość, pragnienie zaspokojenia Jego pragnienia, chęć uczynienia dla Niego czegokolwiek, nawet znikomego. Bóg chce pochwycić nas na tym dobrym odruchu. Jest to człowiekowi potrzebne, szczególnie wtedy, gdy sam nie dostrzega w sobie niczego dobrego. Tak niewiele człowiek może uczynić dla Boga, dlatego w Bożych oczach liczy się cokolwiek, choćby kubek wody. Za tak skromną przysługę, jaką było tych kilka łyków wody, Jezus obdarował Samarytankę nagrodą strumieni wytryskujących z Jego Serca. Za kubek wody – źródła wieczystych wzruszeń w samym Sercu Boga. Jezus i mnie, i tobie proponuje czerpać łaskę z Jego wyczerpania się w męce krzyża. Spotkanie przy studni Jozefa nie jest pozbawione skojarzeń. To przecież Józef był przez braci wrzucony w ciemną czeluść, a potem sprzedany za srebrniki. Dał się sprzedać, sponiewierać i poniżyć, by po latach sprowadzić swych niegodziwych braci do kraju Goszem, którego nazwa pochodzi od hebrajskiego goszem, czyli ulewa. Ulewa łask za ulewę łez, ulewa obdarowania za ulewę gorzkiego odrzucenia. Nawet za krzywdę można się odwdzięczyć, jeśli ma się serce choćby trochę podobne do serca Jezusa.
 Jezus niczego nie oczekuje od Samarytanki, nie każe jej zostać ani nie zmusza do moralnego prowadzenia się. Po prostu daje miłość. Jego przebaczenie i obdarowanie miłością nie wymusza na niej niczego. Biegnie, więc szczęśliwa do miasta, ale obdarowana nie potrzebuje już nawet wody, po którą przyszła, więc zapomina o dzbanie, który leży przy studni. Pusty jak grzech. Augustyn Pelanowski OSPPE

UWAGA ! Osoba, która używa kopert z numerem 481 proszona jest o kontakt z biurem parafialnym – p. sekretarką Alicją Kowalewski. Dziękujemy!

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą,  można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

                UWAGA !

W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ, 19 MARCA, ZOSTANIE ZEBRANA DRUGA KOLEKTA DLA „NASZYCH” UCHODŹCÓW, KTÓRYCH SPONSORUJEMY. CZEKI WYPISUJEMY „NORMALNIE”, CZYLI NA PARAFIĘ, Z DOPISKIEM U DOŁU „UCHODŹCY’ ALBO „REFUGEES”. BÓG ZAPŁAĆ!

LEKTORZY

18:00- M. Edgar, B. Pajewski

   8:30- T. Kot, S. Salome

10:30- M. Kaczan, S. Zacharia, E. Kaczan

   12:30- M. Sapielak, O. Zyro, K. Apanowicz

   19:00- J. Krysiak, M. Iskra, W. Grabowski

Kolejna akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi  $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 1,875.00

GORZKIE ŻALE polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:30

DROGA KRZYŻOWA nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.

– dla dzieci we wtorki o godzinie 18:30

dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30.

– 10 marca – prowadzenie: Siostry Dominikanki

– 17 marca – Rodzina Radia Maryja

– 24 marca – Rycerze Kolumba

– 31 marca – Rada Parafialna (Regina Kohnke)

DZIĘKUJEMY RODZICOM, KTÓRZY PRZYPRO­WADZAJĄ SWOJE DZIECI NA NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ…

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU

W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po skończonej Eucharystii. Korzystajmy z sakramentu Pojednania, w którym Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi.

„GRUPA PARAFIALNA” MA OBECNIE DYŻUR W KAWIARENCE – ZPARASZAMY!

NADCHODZĄCE WYDARZENIA…(duże i małe)…

– 20 marca – poniedziałek – Uroczystość św. Jozefa (przeniesiona), Msza św. o 9:00 i 19:00

– 25 i 26 marca – sobota/niedziela – wyprzedaż świątecznych wypieków w sali parafialnej.

1 kwietnia – sobota – początek Rekolekcji Wielkopostnych – nasz gość: ks. prof. Dr hab. Henryk Sławiński z Krakowa

– 16 kwietnia – niedziela – o 15:00 Godzina Miłosierdzia

– 22 kwietnia – sobota – wiosenna zabawa  organizowana przez zespół KRAKUSY

– 5 maja–piątek–MAJÓWKA dla młodzieży klas 7-12.

– 6 maja – sobota – WSPOMNIEŃ CZAR – wieczór z polskimi przebojami lat 60, 70, 80, 90 i współczesnych, można będzie wspólnie pośpiewać, zatańczyć, można będzie wystąpić „solowo” z wybraną piosenką, będzie serwowany posiłek…

– 11 maja – Sakrament Bierzmowania

– 14 maja – niedziela – OBIAD DLA MAMY – organizowany przez zespół MAZOVIA

– 21 maja – niedziela – Pierwsza Komunia św. dla dzieci

– 28 maja – niedziela – w Domu Polskim wielkie widowisko nt. Jana Pawła II przygotowane przez ss. Dominikanki i Rycerstwo Niepokalanej

– 3 czerwca – sobota – w sali parafialnej Egzaminy Pisemne dla klas 10—12 i zakończenie roku szkolnego dla klas 7-9.

– 10 czerwca –sobota – zakończenie roku szkolnego dla klas 0-6

– 10 czerwca-sobota PODNIESIENIE POLSKIEJ FLAGI W DOWNTOWN

– 11 czerwca – niedziela – BOŻE CIAŁO, procesja do 4 ołtarzy, obiad w sali parafialnej. W Domu Polskim prezentacja historyczna o polskich Emigrantach w Alberta w związku z Polish-Canadian Heritage Day.

– 18 czerwca – niedziela – Dzień Ojca – obiad?

– 24 czerwca – sobota – poza Calgary Piknik Góralski organizowany wraz z zespołem KRAKUSY

ZARZĄD FUNDACJI IM. SW. BRATA ALBERTA W CALGARY prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w niedziele 12-go marca 2023 po dziennych Mszach świętych. Informacje na temat działalności naszej Fundacji można uzyskać w czasie zbiórki w Sali Parafialnej u członków Zarządu. Pokwitowania do odpisu podatkowego zostały wysłane do wszystkich ofiarodawców.  Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO w Calgary zaprasza wszystkich zrzeszonych na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 26 marca 2023 o godzinie 14:30 w Domu Polskim. Zapraszamy.

STRENGTHENING OUR PARISH COMMUNITIES –MODEL CODE OF CONDUCT

Przypomnienie: Każdy, kto zaangażowany jest w działalność w naszej parafii: księża, siostry zakonne, personel, koordynatorzy i wolontariusze wszystkich grup zobowiązani są do przestrzegania przepisów i procedur Diecezji Calgary zawartych w dokumencie “Strenghtening Our Parish Communities/ Model Code of Conduct”. Są to przepisy dotyczące każdej parafii w Diecezji Calgary.Ksiądz Proboszcz i Parish Screening Coordinator/PSC są odpowiedzialni i mają obowiązek dopilnowania, aby nasza wspólnota parafialna przestrzegała standardów Diecezji Calgary zawartych w Model Code of Conduct.  Koordynatorem tego procesu dla naszej parafii jest Pani Jolanta Krysiak email:jolanta.krysiak@queenpol.orgW związku z powyższym Koordynator będzie się kontaktować z liderami grup w celu:

Uzupełnienia dokumentacji:

Agreement To model Code of Conduct

Volunteer/Employee Information Form

Wszyscy woluntariusze zobowiązani są uzupełnić szkolenie online Praesidium Academy- raz na 4 lata:

– Meet Sam

– It Happened to Me

– Keeping Your Church Safe

– Policies: Roman Catholic Diocese of Calgary

Police Clearance VS-PIC-High Risk area -wymagane od tych, których posługa związana jest z pracą z osobami niepełnoletnimi, niepełnosprawnymi -dokument należy odnawiać, co pięc lat.

Parish Screening Coordinator-Jolanta Krysiak-będzie w kontakcie z koordynatorami grup, aby uzupełnić brakujące dane do końca marca 2023.

Więcej informacji/przepisów i dokumentów znajduje się na stronie internetowej Diecezji Calgary https://www.catholicyyc.ca/volunteerscreening.html

Jak co roku tak i w tym roku 2023, w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny zapraszamy parafian do duchowej adopcji. W sobote, 25 marca podczas Mszy św. wieczornej o godzine 18:00, odbędzie się uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji dzieci poczętych, a zagrożonych aborcją. Praktyka ta, polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca lub innej dowolnej modlitwy np: “Ojcze Nasz” czy “Zdrowaś Maryjo” oraz specjalnej modlitwy- (są wyłożone przed ławkami), przez okres od Zwiastowania do Borzego Narodzenia, w intencji nienarodzonego dziecka duchowo adoptowanego. Do modlitwy można dołączyć dobrowolnie wybrane postanowienie postne, które jednak nie jest obowiązkowe. Imię dziecka duchowo adoptowanego znane jest tylko Bogu. Chętnych do przystąpienia do Duchowej Adopcji prosimy o zgłaszanie się do Aleksandry Zyro (403-397-7687) lub do Bożeny Kutyla (587-349-1518) w celu wpisania się jak w ubiegłych latach do pamiątkowej księgi. Dodatkowe lista do zapisania się będzie wyłożona na stolikach przed ławkami w dzień przyrzeczenia. Serdecznie zapraszamy parafian do podjęcia tej pobożnej praktyki w celu ratowania dzieci poczętych zagrożonych aborcją i kary wiszszącej nad światem za zabójstwa nienarodzonych.

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA DOMOWEJ ROBOTY PIEROGI RUSKIE! ZAMÓW DZIŚ ODBIERZ PRZED WIELKANOCĄ. CENA 12 SZT ZA $10 Dochód, że sprzedaży pierogów przeznaczamy dla naszych tancerzy z zespołu MAZOVIA aby w tym roku mogli lecieć na Festiwal do Europy i warsztaty taneczne w Koszęcinie!  Zamówienia pod numerem 403-540-5794 lub mazoviadance@gmail.com

AMAZING EAGLE POINT VACATION HOME Gorąco zaprasza! Nasz dom wakacyjny położony jest w malowniczej miejscowości Kelowna, która jest doskonałym miejscem zarówno do aktywnego wypoczynku jak i do relaksu w ciszy i spokoju. Łagodny klimat, piękne i czyste jezioro Okanagan oraz pobliskie uroki krajobrazowe  sprawiają, że każdy znajdzie u nas sposób na odpoczynek, relaks i zabawę. Więcej info na naszej stronie  www.KelownaVacationHome.com  tel. 403-761-1488.  Zapraszamy! (24x)

OPIEKUNKA DO DZIECI

Niania z wieloletnim doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem.  Posiadam Early Childhood Education Certificate, prawo jazdy oraz chęć do pracy z najmłodszymi. Możliwość opieki w domu niani. Dostępne referencje .Kontakt: 587 892 6370. (5x)

World Youth Day needs volunteers
WYD Lisbon 2023 needs you. More than 10,000 volunteers have already begun registering for World Youth Day (WYD) Lisbon 2023. Among national and international volunteers and team leaders, the group of volunteers for the great encounter with the Pope has been growing and building thanks to the generosity of thousands of people. Registration to become a volunteer is still open and you can submit your application. register.wyd-reg.org

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Your Application package must include a completed Application of Employment Form, a resume and a cover letter describing suitability for the position. ​​​​​​​​​​​

Administrative Assistant (Part-time) – Our Lady of the Rockies, Canmore 

Administrative Assistant (Part-time) – St. Pius X, Calgary

Caretaker (Casual) – St. Ambrose, Coaldale

Hospitality/Security (Part-time) – Sacred Heart, Calgary

Administrative Assistant (Part-time) – St. Elizabeth of Hungary, Calgary

HOLY WEEK & TRIDUUM WITH BISHOP MCGRATTAN

All are welcome! Bishop McGrattan will celebrate the following liturgy at St. Mary’s Cathedral: 

Chrism Mass, Monday, April 3 at 7 pm

Holy Thursday, April 6 at 7 pm

Good Friday, April 7 at Noon and 3 pm

Easter Vigil, April 8 at 8pm

Easter Sunday, April 9 at Noon

… RÓŻNE….. RÓŻNOŚCI…

– Przedstawiciele Harcerstwa dziękują Parafianom za dostarczone butelki, puszki po napojach, etc. Było tego w sumie kilkanaście worków, po oddaniu do skupu zysk wyniósł $277.96 Fundusze pomogą w kursach dla instruktorów harcerskich.

– Jan Rajchel znów wykonał pewne prace elektryczne w kościele i na plebanii. Wielkie „Bóg zapłać” !

– Ks. Adam, wspomagany przez ks. Pawła, wykonał „super-domek dla ptaszków”. Ustawiony na klatce schodowej pomiędzy plebanią a przestrzenią biurową jest miejscem dla papużek, które śpiewem umilają życie.

– Prośba odnośnie parkingu: zauważamy niepokojące tendencje do blokowania parkingu przykościelnego…..Oczywiście, gdy śnieg i mróz, łatwiej jest zaparkować blisko kościoła niż gdzieś z tyłu, przy szkole… niemniej jednak parking ma ograniczoną pojemność, a zawsze musi być przejazd otwarty gdyby było jakieś „emergency”, karetka pogotowia, itd.