28 maja

28 maja

Sobota, 27 maja

18:00– O Boże błogosławieństwo dla Marii i George w 29 rocz. sakramentu małżeństwa

18:00- + Marek Pieczara                                  – żona z rodziną

Niedziela, 28 maja – ZESŁANIE DUCHA ŚW.

8:30- O opiekę Matki Bożej i łaskę wiary, świtło Ducha św. dla wnuków: Gabriela i Grace                                                               

10:30- + Janina Bodzak (2 rocz)                        – mąż z rodziną

12:30- + Za zmarłych z rodziny Czeczko                – rodzina

19:00- + Alina Poujan

Poniedziałek, 29 maja

19:00- O zdrowie dla Iwony i wszelkie łaski dla całej rodziny                – grupa Młodzi Duchem

19:00- O łaskę nawrócenia dla Anny i jej rodziny

M.W – O udaną operację i powrót do zdrowia dla Barbary

Wtorek, 30 maja

19:00-  ++ Antoni, Wiesław, Helena i Ryszard Hryszko

19:00- ++ Za dusze w czyśćcu cierpiące   – Rodz. Grzegorczyk

Środa, 31 maja

19:00-  + Krystyna Bolesta (1 rocz)                                   – rodzina                                          

19:00- O Boże błogosławieństwo i światło Ducha św. dla Katarzyny Szewczyk z okazji urodzin

Czwartek, 1 czerwca- Dzień dziecka

19:00- O powołania kapłańskie i zakonne

19:00- + Tadeusz Olszewski

Piątek, 2 czerwca

9:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Reni Kohnke z okazji 65 urodzin                                         

19:00-++ Jagoda i Urszula Tłustochowicz i zmarli z rodziny Tłustochowicz i Sobek              – bratowa

Sobota, 3 czerwca

8:30-  Wynagradzająca; Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryji Panny za grzechy nasze i całego świata

18:00- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii Błach z okazji urodzin           – Anna Kułach

Niedziela, 4 czerwca- Trójcy Świętej

8:30- O opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia z okazji 25 rocz. sakramentu małżeństwa dla Justyny i Sylwestra                        – rodzina                            

10:30- Radio Maryja, TV Trwam, i za Ojczyznę

12:30- O Boże błogosławieństwo dla Ks. Pawła z okazji urodzin

19:00- ++ Katarzyna i Joe Wegerak

   ZESŁANIE DUCHA ŚW.

Dz 2,1–11;1 Kor 12,3b–7.12–13; J 20,19–23

Ref: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Zesłanie Ducha Świętego. To wydarzenie samo w sobie jest trzecim, co do rangi w ogóle, po Narodzinach Chrystusa i Zmartwychwstaniu. Bóg w swej mądrości i opatrzności zarządził te wydarzenia, aby były pomocne na drodze wiary i zbawienia.Dzisiaj dziękujemy Bogu za udzielone nam Dary Ducha Świętego. Za Dary, które nami kierują, prowadzą nas po ścieżce ziemskiej i pokazują nam, jak nie zboczyć z drogi prawdziwej wiary. Dary Ducha Świętego, a właściwie sam Duch Święty, towarzyszą nam we wszystkich momentach naszego życia. „Wszyscyśmy, bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało.” (Czy jednak wszyscy korzystamy z tego źródła? Czy Dary, jakimi nas obsypuje Bóg poprzez Ducha Świętego, doceniamy i z nich korzystamy? Dziwnym się to wydaje, ale są ludzie, dla których możliwość korzystania z Darów Ducha Świętego jest nie tylko obojętna, ale wręcz im przeszkadza, męczy ich. A my? Bądźmy otwartymi na to, co czyni Duch Święty w nas i dookoła nas, na charyzmaty, jakie rozdziela, na uczucia i decyzje, które z Jego natchnienia rodzą się w naszych sercach. To On jest Dawcą Łask, światłością sumień, radością serc, ochłodą w pracy, utuleniem w płaczu, On leczy rany, nagina, co harde, rozpala, co zimne, co zbłąkane prowadzi do przystani zbawienia. Duch Święty jest Duchem posłanym przez Chrystusa, aby dokonał w nas dzieła uświęcenia, które On nam wysłużył na ziemi. Dziękujmy Panu Jezusowi za Jego dary. Dziękujmy za dar pokoju. Dziękujmy za dar rozeznania, zrozumienia, za dar mądrości. Na koniec dziękujmy za dar pokoju. To dar, który promieniuje taką mocą, że ucisza nawet najbardziej roztrzęsionych. Dzień zesłania Ducha Świętego to dzień narodzin naszego Kościoła. My prosimy o dar zrozumienia, nauki, powołania, miłości i dobra. Duch Święty w dzisiejszych czasach przemawia do nas ustami wielkich tego świata, pokazując nam drogę i kierunek rozwoju. Szczególnym przykładem działania ducha Świętego jest msza Święta, podczas której  uczestniczymy w misterium Pańskim, – bo tym jest msza. Duch Święty stara się nami kierować tak, abyśmy szli drogą Chrystusową i podążali do Boga, a my musimy umieć te wskazania odczytać. Stąd też wezwanie: „Przyjdź Duchu Święty i napełnij serca wiernych!”.Boże, Ty pragniesz zjednoczyć w Duchu Świętym wszystkich ludzi naznaczonych we chrzcie imieniem Chrystusa, spraw, aby wierzący mieli jedno serce i jednego ducha, budowali ten świat w jedności i pokoju, daj zdrowie chorym, pociechę strapionym, a wszystkich obdarz zbawieniem. DUCHA ŚWIĘTEGO ZEŚLIJ NA SWÓJ KOŚCIÓŁ. Piotr Blachowski

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

18:00- M. Edgar, M. Iskra, R. Kohnke

    8:30- M. Sobczak

   10:30- M. Kaczan, S. Zacharia, E. Kaczan

12:30- K. Apanowicz, O.Zyro, E. Kaczan

  19:00 – J. Pajewski, B. Pajewski

Kolejna akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi  $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 5,487.00

„ODŚWIEŻENIE PARKINGU”. Dokładnie 4 lata temu, jeszcze za „czasów ks. Jacka”, został przeprowadzony gruntowny remont naszego parkingu. Obecnie powierzchnia asfaltu została”odświeżona” przez sealer,a następnie nowe linie do parkowania zostały pomalowane. Pomagało 7 Panów i 1 Pani, ale byli tak skromni, że nawet nie chcieli podać swych nazwisk…

UWAGA MINISTRANCI!

Zapraszamy na modli­tewne spot­kanie w I Czwartek Miesiąca, 1 czerwca, na godz. 18: 30. Ogłaszamy również za­pisy do służby ministranc­kiej dla chłopców, którzy już przystąpili do Pierwszej Komunii św. Zgłoszenia należy kierować do ks. Pawła.

Zapraszamy na Ado­rację Naj­święt­­szego Sakra­men­tu, 2 czerwca,  po po­rannej Mszy św. o godz. 9: 00. Jest możliwość sko­rzys­tania ze spowiedzi i rano i wieczorem, i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się na adorację do zeszytu przy wyjściu z kościoła, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

3 czerwca, zapraszamy na Mszę św. o godz. 8: 30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 4 części różańca: o 9:00am, o 12 w południe, o 15:00 i o 17:15. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę, a szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej, członków Rodziny Radia Maryja i Rycerzy Kolumba.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA…(duże i małe)….

* 28 maja – niedziela – w Domu Polskim wielkie widowisko nt. Jana Pawła II przygotowane przez ss. Dominikanki i Rycerstwo Niepokalanej (czytaj poniżej)

*3 czerwca – sobota – w sali parafialnej Egzaminy Pisemne dla klas 10—12

*9 czerwca, piątek- uroczyste zakończenie Roku Szkolnego dla klas 7-12 oraz pożegnanie tegorocznych Maturzystów. Msza Św. o godz. 19:00  Rozdanie świadectw godz. 20:00 – Sala Parafialna

*10 czerwca, sobota -zakończenie Roku Szkolnego dla klas 0-6 Msza Św. godzina 9:30

Rozdanie świadectw godzina 10:30.

*11 czerwca – niedziela – BOŻE CIAŁO, proceja do 4 ołtarzy, obiad w sali parafialnej, a w Domu Polskim celebracja Polish-Canadian Heritage Day

*18 czerwca – niedziela – Dzień Ojca – obiad przygotowany przez zespół KRAKUSY

*24 czerwca – sobota – poza Calgary Piknik Góralski organizowany wraz z zespołem KRAKUSY

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM…..

Trwa  w naszej parafii kolejna seria seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Czy w Twoim życiu jest przebaczenie? Pokoj? Radość? Czy czujesz się dowartoś­ciowany? Zraniony? Czy w sercu gości złość? Czy jesteś szczęśliwy?  Odpowiedź na te i inne pytania podczas środowych spotkań.  Magdalena Kaczan: 403 803 5771

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA NASZYCH DZIECI była wzruszającą uroczystością….. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowania!

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ -pragnie po raz kolejny serdecznie zaprosić Czcigodnych Kapłanów jak również całą Polonię na Koncert Charytatywny ku czci św. Jana Pawła II. Tegoroczny Koncert pt. „Największa jest Miłość”, odbędzie się w niedzielę, 28 maja 2023 o godzinie 15: 30 w Domu Polskim w Calgary. Koncert będzie składał się z dwóch części. W pierwszej będzie przedstawione nauczanie Jana Pawła II w oparciu o Hymn o Miłości świętego Pawła Apostoła. W części drugiej młodzież i dzieci z „Rycerstwa Niepokalanej” przedstawią sztukę  pod tytułem „Największa jest Miłość”, która jest opowieścią o nawróceniu świętego Pawła. Serdecznie zapraszamy, aby spędzić niedzielne popołudnie 28 maja razem z nami. Również bardzo prosimy o wsparcie swoją ofiarą tych najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących. Całkowity dochód z Koncertu przeznaczony jest na pomoc Siostrom i Braciom posługującym Polakom na Wschodzie (Ukraina, Rosja, Białoruś). Czeki można wystawiać na: KNIGHTS OF THE IMMACULATA ASSOCIATION – z dopiskiem: Koncert Charytatywny– w celu uzyskania pokwitowania do INCOME TAX.

POLSKO-KANADYJSKIEGO DNIA DZIEDZICTWA

W 2021 roku rząd Alberty ustanowił każdą drugą niedzielę czerwca, jako Polish Canadian Heritage Day – Polsko-Kanadyjski Dzień Dziedzictwa.

Dzień ten ma być symbolem i uznaniem dla polskich emigrantów, którzy już od 130 lat zamieszkują prowincję posiadając olbrzymi wkład w rozwój gospodarczy, ekonomiczny, kulturowy i artystyczny Alberty. Polska diaspora, to znacząca cząstka wielokulturowej mozaiki Prowincji Alberta.

Święto było po raz pierwszy obchodzone w zeszłym roku. I w tym roku Komitet Organizacyjny, oraz organizacje polonijne, mają zaszczyt ponownie zaprosić naszych Rodaków do wzięcia udziału w tegorocznych uroczystościach, które rozpoczną się już w sobotę 10 czerwca, o godz. 10:30 przed budynkiem rządu prowincji Alberta w Calgary –  McDougall Centre, 455 – 6 Str. SW. Odbędzie się tam uroczyste wciągnięcie na maszt flagi polskiej z udziałem zapro­szo­nych gości z rządu federalnego, urzędu miasta oraz kombatantów, przedstawicieli polonijnych organizacji, kościoła polskiego, młodzieży, harcerzy, jak również polonijnych zespołów tanecznych.                

Zapraszamy, zatem całą Polonię, wszystkich Rodaków, dla których biało-czerwona flaga jest symbolem patriotyzmu, do wzięcia udziału w tej uroczystości.

Główne uroczystości Heritage Day – Dnia Dziedzictwa, odbędą się natomiast dnia następnego, w niedzielę, 11 czerwca, od godz. 11:00 w Polsko Kanadyjskim Centrum Kultury, 3015 – 15 Str. NE. 

Tematyką przewodnią w tym roku jest emigracja powojenna do Alberty, między innymi losy żołnierzy polskich oraz losy rodzin wywiezionych przez Sowietów na Sybir i do Kazachstanu.

W programie obchodów m.in. wyświetlanie filmów dokumentalnych, interesujące wykłady Marshy Faubert, kanadyjskiej prawniczki i pisarki. Autorka opowie o historii rodziny swojego męża, matki zabranej na roboty do Rzeszy i ojca wywiezionego w 1940 roku w głąb Rosji, który stamtąd trafił do Armii Andersa, oraz ich drodze do Kanady. Irena Tomaszewska natomiast, będzie mówić o losach polskich rodzin i ich dzieci wywiezionych na Syberię, a potem ich wędrówce do Persji, Indii i krajów afrykańskich. Zaś Aldona Jaworska z Calgary podzieli się wspomnieniami naszych komba­tantów i członków ich rodzin zamieszkałych w Albercie.

Dzień ten urozmaicą występy naszych polo­nij­nch zespołów tanecznych. Tak jak w ubiegłym roku, księgarnia Shelf Life Books zaoferuje książki o tematyce polskiej w języku angielskim. Biblioteka polska będzie również miała wystawę książek w obu językach.

W Sali Kombatanta będą wyświetlone filmy dokumen­talne, natomiast w głównej sali Centrum, będzie można skosztować tradycyjnych polskich po­ traw, przygotowa­nych przez kuchnię Domu Polskiego. Szczegółowe informacje na plakatach oraz na stronie internetowej:   www.celebratingpoland.ca

W czasie wakacji (lipiec – sierpień) biblioteka będzie zamknięta aż do 2/3 września. Można będzie jednak wymienić książki w jeden weekend 29/30 lipca (w sobotę 19:00-20:00 i niedzielę (9:30-14:00). 

MAMY JUŻ SZCZEGÓŁY PIELGRZYMKI DO GUADALUPE I INNYCH  MIEJSC W MEKSYKU…

Termin: 2 grudnia-13 grudnia (11dni)

Dzień 1, 2 grudnia: Calgary-Toronto-Mexico City

Dzień 2, 3 grudnia: Mexico City – sanktuarium M.B. z Guadalupe

Dzień 3, 4 grudnia: TEOTIHUACAN – PUEBLA

Dzień 4, 5 grudnia: PUEBLA- OCOTLAN- SAN MIGUEL DEL  MILAGRO – TLAXCALA

Dzień 5, 6 grudnia: PUEBLA – CHOLULA

Dzień 6, 7 grudnia: PUEBLA – TAXCO

Dzień 7, 8 grudnia: TAXCO – CACAHUAMILPA-ACAPULCO

Dzień 8, 9 grudnia:  ACAPULCO  (możliwość wycieczki do LAGUNA COYUCA – ok. CA$100 extra)

Dzień 9, 10 grudnia: APULCO         (możliwość wycieczki do LA QUEBRADA- ok. CA20 extra)

Dzień 10, 11 grudnia:ACAPULCO-XOCHIMILCO

Dzień 11, 12 grudnia: GUADALUPE-MEXICO CITY

Dzień 12, 13 grudnia: Powrót: Mexico City-Toronto-

Calgary. Koszt od osoby to $3,900 (o ile będzie grupa 30 osób).

W kwestii zapisów oraz szczegółow, należy dzwonić do Urszul Gut: (403) 407-0177

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTÓW W KANADZIE KOŁO #18 W CALGARY. Miesięczne zebranie członków koła SPK #18 w Calgary, planowane na 21 maja 2023 jest odwołane w zwiazku z wyjazdem zarządu na Walny Zjazd Stowarzyszenia Polskich Kombatantow w Kanadzie do London, Ontario. Nasze następne spotkania  to:

11 czerwca: obchody Dziedzictwa Polskiego w Domu Polskim

18 czerwca, niedziela, Procesja Bożego Ciała o 12:30, a po Mszy św. o 2:30 miesięczne zebranie członków naszego koła, ostatnie zebranie przed wakacyjnym sezonem. Zapraszamy!

AMAZING EAGLE POINT VACATION HOME Gorąco zaprasza! Nasz dom wakacyjny położony jest w malowniczej miejscowości Kelowna, która jest doskonałym miejscem zarówno do aktywnego wypoczynku jak i do relaksu w ciszy i spokoju. Więcej info na naszej stronie.    Zapraszamy!    www.KelownaVacationHome.com tel.403-761-488(14x)                                                                                    

WAKACJE W B.C.- Do wynajęcia część domu w okolicy Creston BC, z całym wyposażeniem niedaleko Kootenay Lake (plaża). Można ze sobą zabrać pieska. Tel: 403-540-7736 (3x)

POKÓJ DO WYNAJĘCIA – Calgary, dzielnica NE Kontakt: 825-994-1948

POSZUKUJE PRACY – młody, pracowity student przyjechał do cioci na 4 miesiące wakacji. Pomoże przy pracach ogrodowych lub innych. Kontakt Regina: 403-923-9959

PRACA– Prezes Stowarzyszenia Polaków „Biały Orzeł”   z Victorii, BC zatrudni do   pracy gospodarza, ze stałym zamieszkaniem w tutejszym Domu Polskim. Zainteresowani proszeni są o kontakt przez e-mail  :  victoriapolishhall@gmail.com  lub tel. 250-382-5741. Adres Domu Polskiego   –  90 Dock  St.  ,Victoria (6x)

UWAGA! ZBLIŻA SIĘ UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Grupa modlitewna Odnowy w Duchu świętym zaprasza na czuwanie w wigilię tej uroczystości, czyli w sobotę, 27 maja. Czuwanie rozpoczyna się o godz. 20:00. Będzie nauka, uwielbienie Pana i ok. 22:30 zakończenie Eucharystią. Zapraszamy!

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

Visitation of Mary Feast Day at the Shrine Church, Canmore – Wednesd 31. Save the date: Wed, May 31 from 11 am to 2 pm at the Shrine Church of Our Lady of the Rockies, Canmore Bishop McGrattan invites you to join him on the Visitation of Mary Feast Day, to pray and gather, and entrust the work of the Synod of Bishops to Mary, Mother of the Church. We will be celebrating the Feast Day Mass with Bishop McGrattan, followed by a reception and an outdoor rosary. All are welcome!

Permanent Diaconate – Open House dates – June 3 & 10

If you are interested or feel that you are being called to a vocation as a Permanent Deacon, and you meet the qualifications listed in the website, please join us at one of the following in person open houses: Saturday June 3, 2023, at 1 pm at St. Martha’s Parish (355 Columbia Blvd W, Lethbridge) or Saturday June 10, 2023, 10 am at St. Mary’s Cathedral Hall (219 – 18Ave SW, Calgary).  For more information, visit catholicyyc.ca/permanentdiaconate