4 czerwca

4 czerwca

                 

Sobota, 3 czerwca

18:00-Adolf WOJS w 5 roczn. śm.-córka z rodziną

18:00- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii Błach z okazji urodzin              – Anna Kułach

Niedziela, 4 czerwca- Trójcy Świętej

8:30- O opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia z okazji 25 rocz. sakramentu małżeństwa dla Justyny i Sylwestra                – rodzina                                                    

10:30- Radio Maryja, TV Trwam, i za Ojczyznę

12:30- O Boże błogosławieństwo dla Ks. Pawła z okazji urodzin

19:00- ++ Katarzyna i Joe Wegerak

Poniedziałek, 5 czerwca- św. Bonifacego

19:00- + Piotr Bakon

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Piotra i Danuty Bogusławskich z okazji zawarcia sakramentu małżeństwa (w Polsce)

Wtorek, 6 czerwca

19:00-  ++ Alojzy i Gertruda Cichańscy          – syn z rodziną

19:00- O moc wiary i opiekę M. Bożej dla Dawida i Jenn

Środa, 7 czerwca

19:00-  ++ Jacek Cierniak i Marian                                                                      

19:00- Z podziękowaniem za otrzymane łaski i o Boże bł. dla Julii, Natali i Emilki

Czwartek, 8 czerwca

19:00- O Boże bł. dla Zofii z okazji 89 urodzin

19:00- O dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla Chrisa z okazji urodzin         – mama

Piątek, 9 czerwca

9:00- + Ludwik Rajzer                                        

19:00-++ James i Barbara Barron

19:00 – Zakończenie roku szkolnego klas kredytowych

Sobota, 10 czerwca

8:30- O Boże błogosławieństwo dla Piotra i Stacey

10:00- Zakończenie roku szkolnego klas od 0 do 6

18:00-+ Łukasz Paliński

18:00– + Jerzy Złotowski

Niedziela, 11 czerwca- BOŻE CIAŁO

8:30- O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Sebastiana                                                             

10:30- ++ Za zmarłych z rodzin: Rębisz, Nowak, Psiurski i Wall

10:30- W intencji polonijnych organizacji z okazji Polish-Canadian Heritage Day

12:30- Za Parafian

12:30– Dziękczynna za posługę Ks. Adama, Ks. Pawła i Ks. Stefana

19:00- ++ Michał i Aniela Cozac                               – córka

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Wj 34,4b–6.8–9; 2 Kor 13,11–13; J 3,16–18

Ref: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Prawda o Trójcy Przenajświętszej to jedna z najtrudniejszych prawd wiary. By ją pojąć, nie wystarczy tylko przyswoić sobie wiedzę biblijną i wypływające z niej nauczanie Kościoła. Tu trzeba czegoś więcej: pokory wiary, która w sposób transcendentny (pozazmysłowy) pozwala dotykać realiów życia Boga, jako jedności Trzech Osób. Bóg nie jest Kimś znajdującym się gdzieś daleko. Bóg jest blisko człowieka i pragnie przenikać całe jego jestestwo. Z miłości powołał człowieka do życia, z miłości posłał na świat Swojego Syna, by przez ofiarę Jego krzyża dokonać odkupienia człowieka, wreszcie z miłości posłał Ducha Świętego, by Ten prowadził w nas dzieło uświęcenia.Chrystus, objawiając tajemnicę Trójcy Świętej, odkrywa jednocześnie tajemnicę człowieka. Tylko, że nam to trudno zrozumieć: Bóg zesłał Syna, – czyli siebie, na ziemię, dając mu, – czyli sobie, do pomocy Ducha Świętego, czyli siebie – sobie? Musimy zrozumieć jedno – Wiara w Boga w Trójcy Świętej Jedynego jest podstawą nauki o posłannictwie Chrystusa i dokonanym przez Niego Odkupieniu. I to jest zasadnicza i podstawowa dla nas wszystkich prawda naszej religii katolickiej.Dogmat o Trójcy Przenajświętszej to przede wszystkim dogmat o Bogu żywym, którego życie polega na wzajemnym posiadaniu, na wzajemnym oddaniu i doskonałej wymianie. Przez łaskę uświęcającą bierzemy udział w życiu trzech Osób Boskich, poznając Ojca przez Syna w Miłości Ducha Świętego. Nam, wiernym, tym, którzy nie mają wykształcenia teologicznego, czasami trudno pojąć tę prawdę, że w jednej Osobie wyznajemy Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, mimo iż mamy świadomość, że to jest najdoskonalsza społeczność życia Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bóg jest doskonały i nie ma w Nim żadnego braku. W owej jedności osób jest Miłością, i to Miłością bezinteresowną.Podobnie, wspólnotą zbudowaną na funda­mencie miłości i jedności powinna być chrześcijańska rodzina. I wreszcie to, co najważniejsze – Trójca Święta uczy miłości praktycznej i osobowej. To tyle, resztę pozostaje nam objąć wiarą i zrozumieniem poprzez Miłość do Boga. Piotr Blachows

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

18:00- K. Apanowicz, A. Wojciechowski

  8:30- R. Przybylski, M. Sobczak

   10:30- K. Kamieniak, S. Salome, D. Borys

  12:30-A. Wiśniewski, O. Zyro, A. Gurgul

19:00 – M. Gajewski, K. Jansen, J. Krysiak

Kolejna akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi  $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 5,587.00

ŚWIĘCENIA DIAKONATU I KAPŁAŃSKIE

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni do wspólnoty Kościoła: Hanna Szczepankiewicz 28 maja i Maya Wylotek 3 czerwca Gratulujemy Rodzicom i Chrzestnym. Nowo ochrzczone dzieci polecamy Bożej Opiece.

„NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ”

            Za tę miłość wobec człowieka potrzebującego, wyrażoną w waszej obecności na 13-tym już Koncercie Charytatywnym ku czci św. Jana Pawła II pragniemy serdecznie podziękować.

            Aby to wydarzenie mogło mieć miejsce, wiele osób poświeciło swój czas, talenty i życzliwość. 

Ogromne podziękowania dla wszystkich aktorów. Dziękujemy za wasze świadectwo wiary i apostolstwo.

            Wszystkim zespołom tanecznym i ich choreografom dziękujemy za podjęcie trudu przedstawienia tak wymagających tematów w tańcu i wasz profesjonalizm. Duże brawa dla zespołu „ Młodzi Duchem” , „Mazovia”- młodsza i starsza, „Krakusy” -starsze , średnie i młodsze , „ Polanie “oraz nasz najmłodszy zespól „Gaiczek”.

            Swoje podziękowania kierujemy w stronę Pana Marka Jelonek, Krzysztofa Barańskiego, Pani Oli Żyro i Krystyna Mierzawa- muzyka, światło nagłośnienie.

            Wspaniała dekoracja powstała pod dyrekcja Pani Edyty Pieczara i przy współpracy Pani Lucyny Sielużycki i Pana Jana Rajchel. Serdecznie dziękujemy.

            Dziękujemy  Zespołowi Kulinarnemu, przepyszne pączki i bułeczki powstały pod dyrekcja Pani Lucyny Wysocki i Marty Zdończyk.

Dziękujemy Pani Teresie Białorucki za zawsze życzliwe przyjecie nas w Domu Polskim z kawą i herbatą.

Specjalne podziękowania dla Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego i Koła Kombatantów za sponsorowanie Sali. Serdecznie dziękujemy Pani Danucie Topór za jej zaangażowanie i cenne wskazówki dla aktorów w czasie przygotowywania sztuki.

 Wszystkim Państwu i osobom zaangażowanym w nasze dzieło z serca dziękujemy za wasz trud i ofiary.  

              Rycerstwo Niepokalanej i Siostry Dominikanki

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM…..

Trwa  w naszej parafii kolejna seria seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Czy w Twoim życiu jest przebaczenie? Pokoj? Radość? Czy czujesz się dowartoś­ciowany? Zraniony? Czy w sercu gości złość? Czy jesteś szczęśliwy?  Odpowiedź na te i inne pytania podczas środowych spotkań.  Magdalena Kaczan: 403 803 5771

NADCHODZĄCE WYDARZENIA…(duże i małe)….

*9 czerwca, piątek- uroczyste zakończenie Roku Szkolnego dla klas 7-12 oraz pożegnanie tegorocznych Maturzystów. Msza św. o godz. 19:00  Rozdanie świadectw godz. 20:00 – sala parafialna (obecność Pana Konsula z Vancouver)

*10 czerwca, sobota -zakończenie Roku Szkolnego dla klas 0-6 Msza św. godzina 9:30; następnie rozdanie świadectw w sali parafialnej.

*10 czerwca (sobota) o 10:30 podniesienie flagi polskiej w downtown w Calgary z okazji Polish-Canadian Heritage Day – obecność Pana Konsula z Vancouver

*11 czerwca – niedziela – BOŻE CIAŁO, proceja do 4 ołtarzy, obiad w sali parafialnej, a w Domu Polskim celebracja Polish-Canadian Heritage Day

*18 czerwca – niedziela – Dzień Ojca i Dzień Dziecka– obiad przygotowany przez zespół KRAKUSY

*24 czerwca – sobota – poza Calgary Piknik Góralski organizowany wraz z zespołem KRAKUSY

POLSKO-KANADYJSKIEGO DNIA DZIEDZICTWA

W 2021 roku rząd Alberty ustanowił każdą drugą niedzielę czerwca, jako Polish Canadian Heritage Day – Polsko-Kanadyjski Dzień Dziedzictwa.

Dzień ten ma być symbolem i uznaniem dla polskich emigrantów, którzy już od 130 lat zamieszkują prowincję posiadając olbrzymi wkład w rozwój gospodarczy, ekonomiczny, kulturowy i artystyczny Alberty. Polska diaspora, to znacząca cząstka wielokulturowej mozaiki Prowincji Alberta.

Święto było po raz pierwszy obchodzone w zeszłym roku. I w tym roku Komitet Organizacyjny, oraz organizacje polonijne, mają zaszczyt ponownie zaprosić naszych Rodaków do wzięcia udziału w tegorocznych uroczystościach, które rozpoczną się już w sobotę 10 czerwca, o godz. 10:30 przed budynkiem rządu prowincji Alberta w Calgary –  McDougall Centre, 455 – 6 Str. SW. Odbędzie się tam uroczyste wciągnięcie na maszt flagi polskiej z udziałem zapro­szo­nych gości z rządu federalnego, urzędu miasta oraz kombatantów, przedstawicieli polonijnych organizacji, kościoła polskiego, młodzieży, harcerzy, jak również polonijnych zespołów tanecznych.                

Zapraszamy, zatem całą Polonię, wszystkich Rodaków, dla których biało-czerwona flaga jest symbolem patriotyzmu, do wzięcia udziału w tej uroczystości.

Główne uroczystości Heritage Day – Dnia Dziedzictwa, odbędą się natomiast dnia następnego, w niedzielę, 11 czerwca, od godz. 11:00 w Polsko Kanadyjskim Centrum Kultury, 3015 – 15 Str. NE. 

Tematyką przewodnią w tym roku jest emigracja powojenna do Alberty, między innymi losy żołnierzy polskich oraz losy rodzin wywiezionych przez Sowietów na Sybir i do Kazachstanu.

W programie obchodów m.in. wyświetlanie filmów dokumentalnych, interesujące wykłady Marshy Faubert, kanadyjskiej prawniczki i pisarki. Autorka opowie o historii rodziny swojego męża, matki zabranej na roboty do Rzeszy i ojca wywiezionego w 1940 roku w głąb Rosji, który stamtąd trafił do Armii Andersa, oraz ich drodze do Kanady. Irena Tomaszewska natomiast, będzie mówić o losach polskich rodzin i ich dzieci wywiezionych na Syberię, a potem ich wędrówce do Persji, Indii i krajów afrykańskich. Zaś Aldona Jaworska z Calgary podzieli się wspomnieniami naszych komba­tantów i członków ich rodzin zamieszkałych w Albercie.

Dzień ten urozmaicą występy naszych polo­nij­nch zespołów tanecznych. Tak jak w ubiegłym roku, księgarnia Shelf Life Books zaoferuje książki o tematyce polskiej w języku angielskim. Biblioteka polska będzie również miała wystawę książek w obu językach.

W Sali Kombatanta będą wyświetlone filmy dokumen­talne, natomiast w głównej sali Centrum, będzie można skosztować tradycyjnych polskich po­ traw, przygotowa­nych przez kuchnię Domu Polskiego. Szczegółowe informacje na plakatach oraz na stronie internetowej:   www.celebratingpoland.ca

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

 8 maja odszedł do wiecznośći ś.p. Paweł Renz w wieku 100 lat. Świecka celebracja pogrzebowa odbyła się w Foster’s Funeral Chapel 15 maja. Parafia o tym pogrzebie dowiedziała się już „po fakcie”….

W ostatnim tygodniu odeszła do wieczności ś.p. Jadwiga Stefanowicz w wieku 97 lat. Msza św. pogrzebowa odbyła się w naszym kościele w czwartek 1 czerwca.

30 maja odszedł do wieczności ś.p. Kazimierz Bohdan w wieku 81 lat. Msza św. pogrzebowa odbędzie się w naszym kościele w środę 7 czerwca o godzinie 10:30. Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Pawła, Jadwigę i Kazimierza polecamy miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!

W czasie wakacji (lipiec – sierpień) biblioteka będzie zamknięta aż do 2/3 września. Można będzie jednak wymienić książki w jeden weekend 29/30 lipca (w sobotę 19:00-20:00 i niedzielę (9:30-14:00). 

SIOSTRY DOMINIKANKI zaplanowały małą dobudówkę do istnie­jącego domu. W pracy pomaga kilku Panów: m.inn: Józef Hryszko, Jan Rajchel, Janusz Bogusławski, Adam Rębosz, Tadeusz Kot…. Nawet ks. Proboszcz „załapał się” na pomoc­nika, jako operator koparki… Siostry się cieszą i dziękują…. oraz obiadem częstują…

PIELGRZYMKA DO GUADALUPE przybiera swoją „ostateczną wersję”. W następną niedzielę będą podane szczegóły, a 17 i 18 czerwca, Urszula Gut będzie dyżurować w sali parafialnej w kwestii prezentacji i zapisów.  (403) 407-0177

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTÓW W KANADZIE KOŁO #18 W CALGARY – 18 czerwca, niedziela, o 2:30 miesięczne zebranie członków naszego koła, ostatnie zebranie przed wakacyjnym sezonem. Zapraszamy!

AMAZING EAGLE POINT VACATION HOME Gorąco zaprasza! Nasz dom wakacyjny położony jest w malowniczej miejscowości Kelowna, która jest doskonałym miejscem zarówno do aktywnego wypoczynku jak i do relaksu w ciszy i spokoju. Więcej info na naszej stronie.    Zapraszamy!    www.KelownaVacationHome.com tel.403-761-488(13x)                                                                                   

WAKACJE W B.C.- Do wynajęcia część domu w okolicy Creston BC, z całym wyposażeniem niedaleko Kootenay Lake (plaża). Można ze sobą zabrać pieska. Tel: 403-540-7736 (2x)

POKÓJ DO WYNAJĘCIA – Calgary, dzielnica NE Kontakt: 825-994-1948

POSZUKUJE PRACY – młody, pracowity student przyjechał do cioci na 4 miesiące wakacji. Pomoże przy pracach ogrodowych lub innych. Regina: 403-923-9959

PRACA- Prezes Stowarzyszenia Polaków „Biały Orzeł”   z Victorii, BC zatrudni do   pracy gospodarza, ze stałym zamieszkaniem w tutejszym Domu Polskim. Zainteresowani proszeni są o kontakt przez e-mail  :  victoriapolishhall@gmail.com  lub tel. 250-382-5741. Adres Domu Polskiego- 90 Dock  St.,Victoria (5x)

POSZUKUJĄ PRACY i MIESZKANIA- dwie panie z Ukrainy, dopiero niedawno przyjezdne poszukują pracy do sprzątania, pomoc w kuchni na pół etatu lub cały etat. Ktokolwiek chciałby im pomóc w znalezieniu pracy lub mieszkania prosimy o kontakt z nimi: Tatiana- 403-714-9569, Natalia 403-714-9270

The Diocese of Calgary earnestly desires to accompany engaged couples in deepening their appreciation for the beauty of the Sacrament of Marriage by offering Marriage Preparation programs. Professionally trained and experienced facilitators will journey with couples to assist them in making Christ the centre of their new life together. In a friendly, supportive, caring and non-judgmental atmosphere, couples will explore and engage in conversation about:

Registration Process

All couples must meet with their parish priest or deacon for an initial interview before they register for a course. After the initial interview, the couple will be provided with the QR codes to register for the Marriage Preparation Courses.   The registration fee for the CPC Marriage Preparation Program is $250 per couple. The fee includes the Prepare-Enrich Couple Inventory vouchers and workbooks, Marriage in the Lord Formation Resource, additional PDF materials, lunch, and other incidentals.  All necessary resources will be sent by mail to the couples one week prior to the course start dates. Please ensure that your contact information is accurate

MARRIAGE PREPARATION COURSES SCHEDULE

Thursday evening at 7 pm to 9 pm – ONLINE (Zoom)

Friday evening at 7 pm to 9 pm – ONLINE (Zoom)

Saturday at 9 am to 4 pm – In person at the designated church (lunch included)

Upcoming course dates

June 22-24, 2023
(Zoom & Holy Spirit, Calgary)

July 27-29, 2023
​(Zoom & St. Anthony, Calgary)
For any questions, please contact Anthony Banka at the Office of Pastoral Ministry: anthony.banka@calgarydiocese.ca or (403) 218-5548.