2-9 lipca

2-9 lipca

Sobota, 1 lipca

18:00 – O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Klary

Niedziela, 2 lipca XIII niedziela zwykła

8:30-+ Józef Miś (37 rocz)                              – córka z rodziną        

10:30- Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

12:30- + Maciej Falaciński

19:00– Dziękczynno- błagalna w intencji Magdy i Toma z okazji 1 rocz. Sakramentu małżeństwa                  – A.Mazur

Poniedziałek, 3 lipca- św Tomasza Apostoła

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Teresy Waśniewskiej z okazji urodzin                     – córka

Wtorek, 4 lipca- św. Elżbiety Portugalskiej

19:00- +  Józef                                                         – przyjaciele

Środa, 5 lipca- św. Antoniego Marii Zaccarii

19:00- Dziękczynno- błagalna dla rodziny Mazur i Cyr- A. Mazur

Czwartek, 6 lipca- bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

19:00- + Barbara Waterhouse                        – przyjaciele

Piątek, 7 lipca

19:00- + Eugenia Surwiło (10 rocz) i Cezaray Surwiło (10 rocz)

Sobota, 8 lipca- św. Jana z Dukli

18:00– Dziękczynna,  z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej z okazji 50 rocz. Sakramentu małżeństwa dla Weroniki i Lecha Borkowskich

Niedziela, 9 lipca XIV niedziela zwykła

8:30- ++ Janina i Eugeniusz oraz zmarli z rodziny – syn z rodziną                                                         

10:30- ++ Renata i Jan Kułach i zmarli z rodziny

12:30- Za poległych na Wołyniu w 1943 roku – dzień pamięci męczennictwa Kresowian

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jenny z okazji urodzin

Poniedziałek, 10 lipca

19:00- + Józefa (4 rocz)

Wtorek, 11 lipca- św. Benedykta z Nursji

19:00- ++ Eugenia, Bronisław i Tadeusz Moliński

Środa, 12 lipca- św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu

19:00- O Dary Ducha św. Opiekę Matki Bożej dla syna Kamila z okazji urodzin

Czwartek, 13 lipca

19:00- + Jerzy Bożek (3 rocz)

Piątek, 14 lipca- św. Henryka

19:00- Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Anjeliki i jej rodziny

Sobota, 15 lipca św. Bonawentury

18:00– Leszek, Alicja, Roman i Mieczysław Szymoniak i zmarli z rodziny Zapała

Niedziela, 16 lipca XV niedziela zwykła

8:30-++ Czesław, Wiesław i Anna          – syn z rodziną                                                          

10:30- ++ Margaret i John Best                – przyjaciele

12:30- Dziękczynno – błagalna z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo dla Oli i Krzysztofa z okazji 12 rocz. Sakramentu małżeństwa

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Alicji z okazji 18 urodzin

LEKTORZY

1-2 lipca

18:00-K. Apanowicz, M. Iskra

8:30- M. Sobczak

10:30- D. Borys, S. Salome

12:30- J. Pajewski, B. Pajewski

  19:00- W. Grabowski, A. Wojciechowski  

8-9 lipca

18:00-R. Kohnke, A. Wojciechowski

  8:30- R. Przybylski, S. Salome

 10:30- M. Sapielak, S. Zacharia

  12:30- W. Potocka, O, Zyro, A. Gurgul

  19:00- N, Gajewski, M. Iskra

            

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

Kolejna akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi  $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 6,277.00

                    XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

                        2 lipca

2 Krl 4,8–12a.14–16a,Rz 6,3–4.8–11, Mt 10,37–42

Ref: Na wieki będę sławił łaski Pana.


Gościnna Szunemitka otworzyła drzwi swego domu Elizeuszowi. Jej gościnność została wynagrodzona: bezdzietne małżeństwo ucieszyło się narodzinami dziecka. Gościnność zaowocowała nowym życiem. Kto przyjmuje Jezusa, otrzymuje nowe życie w Bogu. Kiedy On do Ciebie przychodzi, uczyń przynajmniej tyle, ile uczyniła Szunemitka prorokowi: przygotuj izbę na górze. Niech Pan zamieszka na stałe w Twoim wnętrzu na najwyższym miejscu. Niech to będzie mieszkanie obmurowane, ponieważ miejsce dla Boga trzeba obmurować swoją modlitwą i opanowaniem. Napisano przecież: „Miastem odkrytym, bez murów, jest człowiek nieopanowany” (Prz 25,28). A Bóg nie zamieszka w sercu nieopanowanym. Szunemitka wstawiła Elizeuszowi łóżko. Dla ciebie to znak, że nie wolno ci zasnąć, jeśli nie spotkałeś się w ciągu dnia z Bogiem. „Nie wejdę do mieszkania w moim domu, nie wstąpię na posłanie mego łoża, nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania” (Ps 132,3–5). Był tam również stół, który oznacza możliwość spożywania z Panem nie tylko uczty miłości w Eucharystii, ale też najdrobniejszych okruszyn Jego cudownych uzdrowień. Niech w twoim życiu duchowym znajdzie się dla Jezusa i krzesło, czyli tron, abyś nie uległ pokusie pychy i faryzejskiej hipokryzji. O nich Biblia mówi: „Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach” (Mt 23,6). Wreszcie wstaw do swego serca lampę słowa Bożego, aby świeciła ci w ciemną noc zwątpień i zawahań. Przygotuj swoją duszę na odwiedziny w ten sposób, a na pewno nagroda nowego życia nie ominie ciebie jeszcze w tym życiu. Kiedy człowiek wstępuje do Boga – drzwi nieba otworzy kluczem skruchy. Gdy Bóg wstępuje do domu człowieka, wystarczy pełna miłości gościnność serca. Gościnność jest wewnętrznym uporządkowaniem ducha, które umożliwia Duchowi Boga zamieszkanie w nas. Pewnego dnia rano siedziałem w celi i czytałem Pierwszą Księgę Królewską, fragment o sprowadzeniu Arki przez Salomona do Jerozolimy. Natrafiłem na dziwne zdanie: „…Pozostają one tam do dnia dzisiejszego” (1Krl 8,8). Chodziło o osprzęt Arki Przymierza, o drążki, cheruby i wszystko, co służyło kapłanom do umieszczenia Arki w świątyni. Tego ranka słowa te zabrzmiały dla mnie wyjątkowo: to, co czynimy dla Boga, pozostaje na zawsze, nigdy nie mija. Byłem nimi olśniony. Dosłownie rozświetliły one poświatą zrozumienia mroki mojego umysłu. Byłem szczęśliwy, że zrozumiałem niezmienność i wieczystość każdego, nawet najmniejszego gestu, jaki czynimy dla Boga. o.Augustyn Pelanowski OSPP

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

9 lipca

         Za 9,9–10;Rz 8,9.11–13; Mt 11,25–30

     Ref: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.


Jezus wygłasza pochwałę ludzi prostych, przestrzega przed bałwochwalstwem rozumu. „Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi”. Mądrość i roztropność to ważne cnoty. Pan Jezus na pewno nie występuje przeciwko nim. Przestrzega jednak przed takim rodzajem wiedzy czy intelektu, który wbija w pychę i przez to zamyka oczy na wiarę. W czasach Jezusa „mądrymi i roztropnymi”, byli faryzeusze i uczeni w Piśmie. To z nimi Jezus nie potrafił dojść do porozumienia, nie potrafił ich przekonać. Oni wiedzieli swoje, dlatego nie chcieli przyjąć Jego. Tyle lat studiowania Tory, tyle wysiłku włożonego w poznanie Boga i Jego praw. Nie, nie możemy się mylić. Teologia to poważna wiedza. Jesteśmy profesjonalistami, nie możemy obniżać naszych standardów, musimy trzymać poziom. Jakie właściwie szkoły kończył ten Jezus? Czy ma jakiś tytuł?Oczywiście, że wiedza, także wiedza teologiczna, jest czymś pozytywnym. Towarzyszy jej jednak zawsze niebezpieczeństwo nadmiernego zaufania w swoje możliwości. Pokusa zawdzięczania wszystkiego sobie samemu dotyka najmocniej tzw. ludzi sukcesu – błyskotliwych, inteligentnych, gotowych zawsze na ciętą ripostę wymierzoną w tych mniej elokwentnych. Jest taki rodzaj tzw. zdrowego rozsądku, który staje się czymś niezdrowym. To taka bezbożna roztropność, czyli umiejętność zimnej kalkulacji, wyrachowania czy nawet cynizmu, która podpowiada: „Po co nam właściwie Bóg, tylko przeszkadza, nie przejmujmy się Nim”. Ileż eleganckich, elokwentnych pań i panów z pierwszych stron gazet serwuje nam tę „mądrość”, z lekko ironicznym uśmieszkiem komentując wszelką wzmiankę o Bogu, o łasce, o niebie czy piekle. Kim więc są ewangeliczni „prostaczkowie”, którzy potrafią przyjąć objawienie przyniesione światu przez Jezusa? Dosłownie tłumacząc, to „małe dzieci”, wręcz „niemowlęta”. Dzieci potrafią się dziwić. Dla nich wszystko jest czymś cudownym, tajemniczym i zaskakującym. Aby przyjąć prawdę o Bogu, konieczna jest umiejętność zadziwienia światem. Zadziwienia, że jest. To istnienie jest najbardziej podstawowym cudem i ono odsyła do Źródła. Dzieci też często płaczą. Nie wstydzą się potłuczonego kolana czy bolącego brzucha. Nie mają oporów, by wołać starszych, silniejszych, mądrzejszych na ratunek. Aby widzieć Boga, potrzeba widzieć swoje ubóstwo i nie wstydzić się dłoni wyciągniętych w żebraczym geście w Jego stronę. Ewangeliczne „małe dzieci” to ludzie prostego serca, „ubodzy w duchu”, „utrudzeni i obciążeni”, „owce niemające pasterza”. To ludzie, którzy nie traktują Boga demokratycznie – jako równoprawnego partnera, Prostaczkowie czują, że trzeba raczej upaść przed Nim na kolana, bić się w pierś i wołać na pomoc.ks.Tomasz Jaklewicz

RADA PARAFIALNA miała swoje spotkanie 27 czerwca. Na piśmie została przedłożona prośba Reginy Kohnke, dotycząca wycofania się z prac tego gremium. Dziękujemy za dotychczasową pomoc! W to miejsce została poproszona Lucyna Wysocki. Życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa w tej posłudze.

PAŃSTWO PAJEWSCY już parę lat temu zgłosili się do Proboszcza w kwestii nagrobka dla p. Marii Kuźniar. Wówczas była pandemia i wszystko zostało wstrzymane. W maju br. Beata Pajewska przypomniała ten temat następującym tekstem: „Piszę, aby się Księdzu przypomnieć co do nagrobka dla pani Marii Kuźniar. Ksiądz odprawiał jej pogrzeb i odprowadził na cmentarz w lutym 2020, tuż przed pandemią i od tamtej pory na jej grobie jest tylko plastikowa tabliczka z imieniem i nazwiskiem. Pani Maria była osobą samotną, bardzo udzielała się dla parafii przez kilka dekad. Wszyscy ją znali. Robiła i sprzedawała wiązanki ziół na święto Wniebowzięcia Matki Bożej, świeczki na święto Ofiarowania i tym podobne, sprzedawała też różne drobiazgi które dostała od ludzi a wszystkie zarobione pieniądze wysyłała na misje. NALEŻY jej się choćby skromny nagrobek od parafii. Proszę bardzo Księdza o pomoc, aby była w parafii zbiórka na ten cel”.

                Podczas ostatniego spotkania Rady Parafialnej wniosek ten został przedstawiony i zaopiniowany pozytywnie. Zajmiemy się tą sprawą…..

Fundusze wypracowane w kawiarence też pomogą „odciążyć” główne konto parafii. A rzeczywiście, kto znał panią Marię, doceniał jej pracę i chciałby wspomóc ten cel, można złożyć donację z podpisem „M. Kuźniar-nagrobek”.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY….

Odszedł do wieczności śp. Leszek Łojko, lat 83.  Przez 15 lat służył w naszym kościele jako organista. Msza święta pogrzebowa odprawiona została w środę 28 czerwca. Pochowany został na cmentarzu w Cochrane. Żonie Ewie i rodzinie składamy wyrazy współczucia. Wieczny odpoczynek Racz Mu dać, Panie…

W gronie GRUPY MODLITEWNEJ, która gromadziła się na spotkaniach w środy, narodziła się propozycja instalacji monitorów w kościele, na których można by wyświetlać teksty pieśni, czy obrazy, czy np. przesłanie naszego Biskupa, z którym co roku zwraca się do Katolików w całej diecezji, itp. Warto nadmienić, że ta kwestia była już rozważana „za czasów ks. Jacka” jako Proboszcza. Wówczas jednak sprawa gruntownego remontu parkingu była kwestią priorytetową. Obecnie ponownie „pochyliliśmy się” nad tym tematem. Trzy profesjonalne firmy złożyły swoje oferty. Po analizie wybraliśmy opcję, która w całości wyniesie ok. 15 tys.$$. Każdy z telewizorów powieszonych na „żebrach sufitowych” po obu stronach kościoła, będzie miał rozmiar 80 cali, rozdzielczość 4K i będzie nam służył przez długie lata. „Centrum dowodzenia” będzie się znajdować na stanowisku obok organów. Już wpłynęły pierwsze donacje, co przekłada się na 1/5 całej potrzebnej sumy. Wszystkich innych ofiarodawców prosimy o donacje z dopiskiem: „video system”.

DIECEZJA CALGARY (jak i inne diecezje) ma swoje regulacje i przepisy dotyczące ochrony nieletnich i innych osób wrażliwych, przed potencjalnym złym zachowaniem, tudzież wykorzystywaniem. Wiąże się z tym „screening” dla osób, które jako wolontariusze angażują się w różne prace/akcje/grupy przy parafii. Stosowne formularze są dostępne u p. Jolanty Krysiak (jolanta.krysiak@queenpol.org) która jest koordynatorem w tej sprawie. W zależności od „pozycji” na której ktoś się udziela, różne są stopnie zaawansowania tej procedury. Wszystko będzie wyjaśnione na generalnym spotkaniu dla wolontariuszy w sobotę 9 września o godz. 19 w sali parafialnej. Trzeba ten proces przejść, dokumenty wypełnić, przez Internet wysłuchać pewnych szkoleniowych programów….

Podobnie ma się sprawa z korzystaniem z sali parafialnej/kuchni. Nowe rozporządzenia z wiosny tego roku zaostrzają przepisy, głównie pod względem bezpieczeństwa i ubezpieczenia. Ponownie, przedsta­wiciele poszczególnych grup powinni być obecni 9 września na spotkaniu, by być świadomi sytuacji…

KAWIARENKA W LIPCU I SIERPNIU była zazwyczaj zamknięta. W tym roku Rycerze Kolumba podjęli się zadania prowadzenia kawiarenki w tym czasie. Dziękujemy! Wielki Rycerz Jan Rajchel już gromadzi „Rycerzy i Białogłowy” by przy­gotować się do tej akcji…..

DODATKOWA MSZA ŚWIĘTA

Począwszy od 23 września, w soboty, o godzinie 17:00 w naszym kościele odprawiana będzie  Msza św. w języku angielskim. Wówczas „polska Msza” przesunie się o pół godziny, czyli na 18:30. Takie rozwiązanie jest najlepsze bo nie burzy całości porządku….

ZESPÓŁ MAZOVIA

Pragnie podziękować wszystkim sponsorom, rodzicom, tancerzom i organizacjom polonijnym za wsparcie i okazane serce w minionym roku tanecznym.  Dzięki Waszej pomocy tancerze starszej grupy zespołu  Mazovia mają możliwość wyjazdu na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Montenegro, wystąpić  i spotkać się z ambasadorem w Wiedniu jak również uczestniczyć w prestiżowych  warsztatach tanecznych w Koszęcinie. Życzymy wszystkim udanych wakacji i zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do naszego zespołu już we wrześniu! Kontakt i więcej informacji mazoviadance@gmail.com 

AMAZING EAGLE POINT VACATION HOME Gorąco zaprasza! Nasz dom wakacyjny położony jest w malowniczej miejscowości Kelowna, która jest doskonałym miejscem zarówno do aktywnego wypoczynku jak i do relaksu w ciszy i spokoju. Więcej info na naszej stronie.    Zapraszamy!    www.KelownaVacationHome.com tel.403-761-488(9x)

POKÓJ DO WYNAJĘCIA – Calgary, dzielnica NE. Kontakt: 825-994-1948

PRACA- Prezes Stowarzyszenia Polaków „Biały Orzeł”   z Victorii, BC zatrudni do   pracy gospodarza, ze stałym zamieszkaniem w tutejszym Domu Polskim. Zainteresowani proszeni są o kontakt przez e-mail  :  victoriapolishhall@gmail.com  lub tel. 250-382-5741. Adres Domu Polskiego- 90 Dock  St.,Victoria (2x)

POSZUKUJĄ PRACY i MIESZKANIA- dwie panie z Ukrainy, dopiero niedawno przybyłe do Calgary, poszukują pracy przy sprzątaniu, albo jako pomoc w kuchni,  na pół etatu lub na cały etat. Ktokolwiek chciałby im pomóc w znalezieniu pracy lub mieszkania prosimy o kontakt z nimi: Tatiana- 403-714-9569, Natalia 403-714-9270

POSZUKUJE PRACY– Maria z Ukrainy poszukuje pracy. Kontakt 587-969-5940

CEMETERY MASSES WITH BISHOP MCGRATTAN Bishop McGrattan will celebrate Masses for the souls of the deceased buried at our Catholic cemeteries in Calgary and area. All are welcome!

Wednesday, August 23, 2023, 7pm at  Mountain View Funeral Chapel (indoor)

Wednesday, August 30, 2023, 7pm  at Queen’s Park Cemetery (outdoor) 

Thursday, August 31, 2023, 7pm at St. Mary’s Cemetery (outdoor) 

CAREER OPPORTUNITIES

Please visit catholicyyc.ca/careers for more information and application details. 

RETROUVAILLE WEEKEND IN SEPTEMBER

Retrovaille is a retreat designed to infuse hope and facilitate healing for married couples in need. When: Sep 8 – 10, Calgary Area retreat | Contact 403-901-9582 or visit helpourmarriage.org

VACATION BIBLE SCHOOL – AUG 22-25
Four-day, half-day Vacation Bible School for ages 7-11 with the theme „Great Big Beautiful World: Creation Care Kids – Living Laudato Si’.” Through five Bible stories, children will be led on an awesome adventure through the Bible, from Genesis to Revelation. Each day starts with relationship-building, joint worship, music, prayer, and a dramatic presentation of the Bible story. This program is enthusiastically Catholic and grounded in the Catholic teachings on creation and the Holy Father’s encyclical. When: Aug 22-25, 2023 at FCJ Centre. Register here