16-23 lipca

16-23 lipca

Sobota, 15 lipca św. Bonawentury

18:00– Leszek, Alicja, Roman i Mieczysław Szymoniak i zmarli z rodziny Zapała

18:00-(Ks. Stefan)+ Janina Skowrońska zmarła w Australii – córka B. Kruk z rodziną

Niedziela, 16 lipca XV niedziela zwykła

8:30-++ Czesław, Wiesław i Anna          – syn z rodziną                                                          

10:30- ++ Margaret i John Best                – przyjaciele

12:30- Dziękczynno – błagalna z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo dla Oli i Krzysztofa z okazji 12 rocz. Sakramentu małżeństwa

12:30- + Jadwiga Letki (1 rocz)

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Alicji z okazji 18 urodzin

Poniedziałek, 17 lipca

19:00-+ Anna Lisińska (1 rocz)

Wtorek, 18 lipca- św. Szymona z Lipnicy

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Eweliny w dniu 6 urodzin i błogosławieństwo dla rodziców i rodzeństwa                                               – babcia

Środa, 19 lipca

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ks. Marka Sobczaka w dniu urodzin

Czwartek, 20 lipca- bł. Czesława

19:00-++ Za zmarłych z rodziny Borzęckich i Laskowskich

Piątek, 21 lipca

19:00- ++ Henryk i Maria Sztemberg                      – córki

Sobota, 22 lipca- św. Marii Magdaleny

18:00– O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków objętych modlitwą internetowej Róży Różańcowej

Niedziela, 23 lipca XVI niedziela zwykła

8:30- O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Jarka – Anna                                                         

10:30- O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej oraz szczęśliwego wyniku egzaminu dla Bronisławy

12:30- ++ Sabina Wąsiewska i Małgorzata Kusy

19:00- Z podziękowaniem za łaskę zdrowia dla Aleksandra Gurgul (dziadek i wnuczek)

Poniedziałek, 24 lipca- św. Kingi

19:00-++ Teresa i Waldemar Skóra

Wtorek, 25 lipca- św. Jakuba Apostoła i św. Krzysztofa

19:00-+ Tadeusz Borowiec (1 rocz)                    – rodzina

Środa, 26 lipca- Św. św. Joachima i Anny

19:00-++ Walenty i Ludwika Kramarz

Czwartek, 27 lipca

19:00-+ Marek Pieczara                                – żona z rodziną

Piątek, 28 lipca

19:00-+ Antonina Nutowicz (9 rocz)

Sobota, 29 lipca – św. Marty

18:00-+ Antonina Nutowicz (9 rocz)

Niedziela, 30 lipca XVII niedziela zwykła

8:30- ++ Edward i Nadzieja Gajdel                 – córka z rodziną                                                        

10:30-+ Piotr Czerwak (1 rocz)                         – żona z rodziną

12:30- Dzień pamięci Powstania Warszawskiego

19:00- Z podziękowaniem za życzliwość wszystkich modlących się w intencji Aleksandra Gurgul (dziadek i wnuczek)

LEKTORZY

15-16 lipca

18:00- M. Edgar, M. Iskra

8:30-R. Przybylski, S. Zacharia

10:30- K. Apanowicz, S. Salome

12:30- E. Kiegler, B. Pajewski 

 19:00- W. Grabowski, M. Sobczak

22-23 lipca

               

18:00- R. Kohnke, A. Wojciechowski

 8:30- M. Sobczak

 10:30-M. Sapielak, S. Zacharia

 12:30-J. Pajewski, O. Zyro

 19:00-M. Iskra

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

Kolejna akcja zbierania ofiar nadziałalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi  $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 6,567.00

        XV NIEDZIELA ZWYKŁA

                                           16 lipca

Iz 55,10–11;Rz 8,18–23; Mt 13,1-23

Ref: Na żyznej ziemi ziarno wyda plony. 

„Dlaczego w przypowieściach mówisz…?” – to pytanie stawiają uczniowie Chrystusowi. On odpowiada: „Ponieważ otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją”. Komentując znaczenie przypowieści wybitny teolog Hans Urs von Balthasar powiedział: „Na ziemi nie da się mówić inaczej o niebie niż w przypowieściach”. Bóg na różne sposoby przemawia do nas i stara się abyśmy to Jego Słowo zrozumieli i przyjęli. Najpierw jest Tym, który przez stworzenie świata, przez przyrodę i to wszystko co nas otacza, mówi do nas o sobie samym. Kim jest i jaki jest. Przede wszystkim, że jest Stwórcą i Panem wszechświata. Mówi do nas przez największe ze swoich stworzeń, przez człowieka. To on został stworzony na „obraz i podobieństwo” (Rdz 1,26n). Człowiek nosząc w sobie podobieństwo Stwórcy, opowiada o nim całym sobą. Benedyktyńska tradycja pięknie wyraża tę prawdę, mówiąc o tym, że mnisi mają przyjmować swoich gości tak, jakby samego Chrystusa przyjmowali. Echo tej tradycji słyszymy i w naszym polskim powiedzeniu: „Gość w dom, Bóg w dom”. Wsłuchując się w drugiego człowieka, możemy usłyszeć głos samego Boga. Przyjmując drugiego człowieka, możemy przyjąć samego Boga. Pomagając drugiemu człowiekowi, możemy ujrzeć w jego cierpieniu Chrystusa. Tak jak święty brat Albert Chmielowski, w biednych i ubogich dostrzegł Pana – „Ecce homo”. Bóg mówi do nas również przez słowo Pisma Świętego. I pragnie, aby to słowo nie tylko nas karmiło, ale też przynosiło owoc. Kardynał Stefan Wyszyński we wstępie do «Biblii Tysiąclecia» napisał: „Oby wszyscy godni Słowa Żywota poszli za natchnieniem Ezechiela… ‘Zjedz tę księgę, a idź i mów… (Ez 3,1)”. Prorok Izajasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu jeszcze plastyczniej mówi: „Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powrócą, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju…, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim, wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”. Ale najpełniej Bóg wypowiedział prawdę o sobie samym w osobie Jezusa Chrystusa. Od wieków przemawiając przez proroków, przemówił do nas w osobie swego Syna. „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Jezus Chrystus jest Słowem Ojca i przez niego Bóg stale zwraca się do nas. W sakramentach Kościoła przychodzi, aby ukazać swoją miłość. Stara formuła chrześcijańska mówi, że „gdzie jest sakrament, tam też jest Chrystus”. „Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy kto Go znajdzie, będzie żył na wieki”. Tomasz Dostatni OP

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

23 lipca

  Mdr 12,13.16–19; Rz 8,26–27; Mt 13,24-43

     Ref:  Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.


Wczytuję się w przypowieść o królestwie niebieskim i na myśl przychodzą mi słowa prośby z modlitwy Pańskiej: „Przyjdź królestwo Twoje…”. Prosimy w niej o przyjście Chrystusowego królestwa: królestwa miłości, świętości i łaski, sprawiedliwości i pokoju, prawdy i życia, królestwa harmonii i ładu, uśmiechniętych dzieci i szczęśliwych rodzin. Trzeba o to prosić, bo ziemia, na której żyjemy, nie jest ziemią świętą. Za dużo na niej wojen i głodu, spalonych miast i ludzkich łez, bezrobotnych i zakłamanych, za dużo na niej nienawiści i pogardy, przemocy i strachu, drobnych wykroczeń i wielkich zbrodni, pijanych ojców i płaczących matek… W tym kontekście zastanawiające są słowa Chrystusa: „Królestwo Boże w was jest” . Królestwo Boże we mnie? Tak, mimo moich słabości królestwo Boże jest i we mnie! Chociażby tylko przez wiarę, którą zachowałem, nawet jeśli jest mała jak ziarnko gorczycy. Przez niepokój serca i sumienia… Przez wrażliwość na piękno i pragnienie szczęścia… Przez poszukiwanie Prawdy i dążenie do sprawiedliwości. On nigdy nie cofnął swej miłości, którą mnie obdarzył. Nie mogę jednak pozwolić, bo czekał zbyt długo! On buduje tu i teraz, i przez każdego! Więc do mnie należy, by przyłożyć rękę do pługa i wstecz się nie oglądać. Nie wolno nam się obrażać, uskarżać na czasy, na ludzi, na ten etap historii zbawienia… To nie przypadek, ślepy los, że Opatrzność wyznaczyła każdemu z nas ten czas łaski i zbawienia! Do każdego z nas i dziś odnosi się zdanie: „Błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie” (Mt 13,16). Efektywność Chrystusowego królowania zależy od każdego z nas. Musimy jednak przyjąć Jego reguły i prawa, które są tak różne od królestw tego świata. „Kto chce być wielkim, ten niech będzie sługą wszystkich” . A jeden szczerze nawracający się grzesznik przyniesie więcej radości niż 99 sprawiedliwych. Postawił Chrystus przykład małego dziecka, a kto by stał się powodem zgorszenia jednego z tych małych, temu biada. Zaś u początku swojego nauczania wołał: „Nawracajcie się, bo przybliżyło się do was królestwo Boże. Zaznaczył też: „Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego”. Swoim uczniom nakazał: „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. W budowaniu królestwa Bożego nie potrzeba wielkich środków: „Nie bierzcie na drogę torby, ani dwu sukien”. „Nie troszczcie się zbytnio i nie zabiegajcie o to, co będziecie jeść i pić, w co się będziecie przyodziewać. I trzeba „darmo rozdawać , bo cóż masz, czego byś nie otrzymał. Do budowania takiego królestwa został wezwany każdy. Należy też zachować zawsze świadomość kontynuacji i współudziału w budowaniu królestwa Bożego.            ks. Roman Kempny

W gronie GRUPY MODLITEWNEJ, która gromadziła się na spotkaniach w środy, narodziła się propozycja instalacji monitorów w kościele, na których można by wyświetlać teksty pieśni czy obrazy, czy np. przesłanie naszego Biskupa, itp. Warto nadmienić, że ta kwestia była już rozważana „za czasów ks. Jacka” jako Proboszcza. Wówczas jednak sprawa gruntownego remontu parkingu była kwestią priorytetową. Obecnie ponownie „pochyliliśmy się” nad tym tematem. Koszt to ok. 15 tys.$$. Każdy z telewizorów powieszonych na „żebrach sufitowych” po obu stronach kościoła, będzie miał rozmiar 80 cali, rozdzielczość 4K i będzie nam służył przez długie lata. „Centrum dowodzenia” będzie się znajdować obok organów. Już wpłynęły donacje, obecnie mamy na ten cel zebranych 8,430 a więc połowę potrzebnej sumy. Wszystkich innych ofiarodawców prosimy o donacje z dopiskiem: „video system”.

DIECEZJA CALGARY (jak i inne diecezje) ma swoje regulacje i przepisy dotyczące ochrony nieletnich i innych osób wrażliwych, przed potencjalnym złym zacho­waniem, tudzież wykorzystywaniem. Wiąże się z tym „screening” dla osób, które jako wolontariusze angażują się w różne prace/akcje/grupy przy parafii. Stosowne formularze są dostępne u p. Jolanty Krysiak (jolanta.krysiak@queenpol.org) która jest koordynatorem w tej sprawie. Wszystko będzie wyjaśnione na generalnym spotkaniu dla wolontariuszy w sobotę 9 września o godz. 19 w sali parafialnej. Trzeba ten proces przejść, dokumenty wypełnić, przez Internet wysłuchać pewnych szkoleniowych programów…. Podobnie ma się sprawa z korzystaniem z sali parafialnej/kuchni. Spotkanie również w sobotę 9 września o godz. 19.

PODZIĘKOWANIA DLA RYCERZY KOLUMBA za zorganizowanie w tym roku podczas wakacji (lipiec i sierpień) funkcjonującej kawiarenki. W dzisiejszą niedzielę jest również serwowany obiad. Można wyjść do ogrodu, gdzie są postawione dwa namioty.

DODATKOWA MSZA ŚWIĘTA

Począwszy od 23 września, w soboty, o godzinie 17:00 w naszym kościele odprawiana będzie  Msza św. w języku angielskim. Wówczas „polska Msza” przesunie się o pół godziny, czyli na 18:30. Takie rozwiązanie jest najlepsze, bo nie burzy całości porządku…. Można i należy „nagłaśniać” tę inicjatywę rodzinom, zwłaszcza z tzw. „mieszanymi małżeństwami”.

DOBRA PRASA/KSIĄŻKA/FILM pomaga nam w duchowym rozwoju. Obecnie coraz trudniej o takie pozycje. Szereg lat temu w naszym seminarium w Poznaniu rozpoczęto druk czasopism MIŁUJCIE SIĘ podejmujących wiele ważnych tematów dotyczących wiary i moralności, dojrzewania fizycznego oraz wzrastania  duchowego. W ubiegłym roku doszło do „zamieszania” i redakcja przeniosła się do nowej lokalizacji w Poznaniu. Częściowo zmienił się również skład Redakcji, ale misja pozostaje ta sama, nawet szata graficzna nawiązuje do poprzednich edycji. Nowe czasopismo o tytule TRWAJCIE W MIŁOŚCI będzie do nas docierać w liczbie 10 egzemplarzy. Prosimy o rzetelne składanie donacji w wysokości minimum 5 dolarów od egzemplarza. Obecnie proponujemy zaległe numery.

MARIA KUŹNIAR, wieloletnia nasza parafianka, zaangażowana w liczne dzieła, a zwłaszcza w pomoc Misjom, nie miała żadnej rodziny. Państwo Pajewscy wyszli z inicjatywą nagrobka na cmentarzu. Pisaliśmy o tym w poprzednim biuletynie. „Odkupienie” miejsca to wydatek rzędu $1,900 ale jako parafia zyskujemy jedno miejsce pogrzebowe: LOT#144, BLOCK 10, SECTION R.

Być może, że w przyszłości będzie sytuacja podobna do tej z p. Marią i będzie miejsce na pochówek, tym bardziej ze QUEENS PARK/ST. JOSEPH CEMETERY jest już lokalizacją „zamkniętą”. Jak do tej pory, wpłynęło 100 dolarów na ten cel. Kto jeszcze chciałby wesprzeć tę ideę, można złożyć donacje z dopiskiem „gravestone”.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY ….

W minionym tygodniu odszedł do wieczności ś.p. Marek Paweł Gierach w wieku 39 lat. Pogrzeb odbył się w piątek 14 lipca w Fish Creek Funeral Home

Zmarł  ś.p. Stanisław Sałata. Pogrzeb odbył się w środę 12 lipca w Chapel of the Bells  na Centre St.

W poniedziałek 10 lipca odeszła do wieczności ś.p. Małgorzata Kowal w wieku 57 lat. Więcej szczegółów podamy, gdy sprawy pogrzebowe będą już ustalone.  

Rodzinom i znajomym Zmarłych składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Marka, ś.p. Stanisława i ś.p. Małgorzatę polecamy Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

WIZYTA GOŚCIA Z ONTARIO… znany niektórym, p. Grzegorz Waśniewski, Komendant Stowarzyszenia Józefa Piłsudskiego „Orzeł Strzelecki”, odwiedzi nas w niedzielę 23 września. Tym razem obiecał przyjechać „w rynsztunku”…. Podobieństwo fizyczne i mundur „komendanta” robi wrażenie…

PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA LIPIEC 2023 R.

Po co chodzić w niedzielę na Mszę świętą? Z pewnością nie po to, by przestrzegać jakiegoś rytuału…. Jak mówi Papież Franciszek, „jeśli wychodzisz z Mszy św. taki, jaki przyszedłeś, to coś nie działa”. Ponieważ „Eucharystia stanowi obecność Jezusa”, który „przychodzi i pragnie cię przemienić”. Idąc na Mszę św., otrzymujemy odwagę, aby „wyjść z siebie i otworzyć się w miłości na innych”. Zjednoczmy się w modlitwie z Papieżem, „aby katolicy umieścili celebrację Eucharystii w centrum swojego życia”. 

AMAZING EAGLE POINT VACATION HOME Gorąco zaprasza! Nasz dom wakacyjny położony jest w malowniczej miejscowości Kelowna, która jest doskonałym miejscem zarówno do aktywnego wypoczynku jak i do relaksu w ciszy i spokoju. Więcej info na naszej stronie.    Zapraszamy!    www.KelownaVacationHome.com tel.403-761-488(8x)

POKÓJ DO WYNAJĘCIA – Calgary, dzielnica NE Kontakt: 825-994-1948

PRACA- Prezes Stowarzyszenia Polaków „Biały Orzeł”   z Victorii, BC zatrudni do   pracy gospodarza, ze stałym zamieszkaniem w tutejszym Domu Polskim. Zainteresowani proszeni są o kontakt przez e-mail  :  victoriapolishhall@gmail.com  lub tel. 250-382-5741. Adres Domu Polskiego- 90 Dock  St.,Victoria (1x)

POSZUKUJĄ PRACY i MIESZKANIA- dwie panie z Ukrainy, dopiero niedawno przybyłe do Calgary, poszukują pracy przy sprzątaniu, albo jako pomoc w kuchni,  na pół etatu lub na cały etat. Ktokolwiek chciałby im pomóc w znalezieniu pracy lub mieszkania prosimy o kontakt z nimi: Tatiana- 403-714-9569, Natalia 403-714-9270

POSZUKUJE PRACY– Maria z Ukrainy poszukuje pracy. Kontakt 587-969-5940

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW, KOŁO #18 W CALGARY

Zaprasza na Msze św. o godzinie 12:30 w niedziele 30 lipca. Msza św. jest poświęcona pamięci ofiar Powstania Warszawskiego.

Niedziela 13 sierpnia, Mszą św. o godzinie 12:30 rozpoczynamy celebrowanie Dnia Żołnierza, a po Mszy św. o godzinie 2:30 zapraszamy do Sali Kombatanta w Domu Polskim, na uroczystą Akademię z obiadem .

Tematem wiodącym naszej Akademii będą wspomnienia o naszym koledze, Kawalerze Orderu Viruti Millitari,  ś.p. Władysławie Krokosińskim. Chętnych nie zrzeszonych w naszej organizacji prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojej obecności do menagera Domu Polskiego telefon 403-291-3757, ze względu na przygotowanie odpowiedniej ilości obiadów. Z koleżeńskim pozdrowieniem –Prezes SPK #18 Janina Aniołczyk

POŚWIĘCENIE POJAZDÓW tradycyjnie wiąże się ze wspomnieniem św. Krzysztofa. W tym roku, w bliskości tej daty, będziemy błogosławić pojazdy w sobotę 22 lipca i w niedzielę 23 lipca po każdej Mszy świętej. Opieka świętych Patronów i Anioła Stróża jest nam potrzebna na każdy dzień, również gdy korzystamy z pojazdów….