27 sierpnia / 3 września

27 sierpnia / 3 września

Sobota, 26 sierpnia- NMP Częstochowskiej

18:00– ++ Jadwiga i Zdzisław Gąsior

18:00– (ks. Stefan) + Marcin Szysz

18:00- ++ Eugenia i Cezary Surwiło – przyjaciele Jasmine i Teresa

Niedziela, 27 sierpnia XXI niedziela zwykła

8:30- + Władysław Letki (26 rocz)                                                        

10:30- + Jerzy Siemiginowski (Lat 97 zmarł na Florydzie)

12:30- ++ Maria, Wincenty i Józef Kozłowscy

19:00-+ Marian Pisarz i zmarli z rodziny

Poniedziałek, 28 sierpnia

19:00- ++ Anna Noworyta i zmarli z rodziny – siostrzenica

19:00- (ks. Stefan) O Boże błogosławieństwo i dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Marii i Dariusza z okazji 30 rocz. sakramentu małżeństwa

Wtorek, 29 sierpnia

19:00- O udaną operację i powrót do zdrowia dla Karoliny

Środa, 30 sierpnia

19:00- ++ Maria Glawdel, Lajos Szabo i zmarli z rodziny Krupica

19:00– O łaskę wiary, nadziei i miłości dla dzieci i wnuków oraz światło Ducha św.

Czwartek, 31 sierpnia

19:00- Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i opiekę Bożą dla Edyty i Stanisława w 20 rocz. sakramentu małżeństwa

19:00- Dziękczynna za otrzymane łaski i opiekę Matki Bożej nad rodziną

Piątek, 1 września

9:00 – + Za dusze czyśćciowe

19:00-++ Ksawera i Władysław Dąbrowski i zmarli z rodziny Maciejowski

Sobota, 2 września

8:30– Wynagradzająca; Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryji Panny za grzechy nasze i całego świata

18:00- Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rodziny Hryszko

18:00- ++ Za zmarłych rodziców: Michalina i Franciszek

Niedziela, 3 września, XXII Niedziela zwykła

8:30- O Boże bł. dla Ireny z okazji urodzin                 – Anna                                                      

10:30- Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

12:30- + Włodzimierz Borawski

19:00- + Adam Rębisz (2 rocz)                            – żona z rodziną

Poniedziałek, 4 września

19:00- Dziękczynna za odebrane łaski i dalszą opiekę Matki Bożej dla Jenny i Patryka w 2 rocz. sakr. małżeństwa                                                                 

19:00- O dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla Adriana – mama

Wtorek, 5 września

19:00-++ Val (3 rocz) i Bronisława Szumak   – Krystyna z rodziną

19:00- ++ Za zmarłych dobrodziejów i przyjaciół Zgromadzenia Sióstr św. Dominika

Środa, 6 września

19:00- + Karolina Bażant                                           – Jossie B

19:00- + Wiktor Dziewulski – Anna Niemczewska z rodziną

Czwartek, 7 września

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha św. dla Adrianny i Norberta Magdziarz z okazji 20 rocz. sakramentu małżeństwa                – rodzice

19:00- + Krystyna Witkowska (1 rocz)

Piątek, 8 września

9:00- + Bronisława

19:00-+ Małgorzata Kowal  (zmarła 2 miesiące temu)

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Natalii i Sylvestra Zdończyk z okazji 2 rocz. sakramentu. małżeństwa

Sobota, 9 września

9:00- ++ Za zmarłych dziadków, babcie, prababcie i pradziadki

18:00– O Boże błogosławieństwo dla Józefa Kapel i jego rodziny       – Anna K

18:00- ++ Stanisława i Edward Celeda i zmarli z rodziny Wiszowaty

Niedziela, 10 września XXIII niedziela zwykła

8:30- + Adam Rębisz                                                        

10:30-+ Marianna Pochoda (2 rocz)             – córka z rodziną

12:30- + Ryszard Kogut

19:00- O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Joanny i Duncan z okazji 19 rocz. sakramentu małżeństwa

LEKTORZY

26-27 sierpnia

18:00- J. Krysiak, A. Wojciechowski

8:30- M. Domaradzki, S. Salome

10:30- M. Sapielak, S. Zacharia, A. Wiśniewski

12:30-  K. Apanowicz, O. Zyro

 19:00- M. Gajewski, M. Iskra       

   

        XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

                                           27 sierpnia

Iz 22,19–23, Rz 11,33–36; Mt 16,13–20

Ref: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

W dzisiejszych czasach trudno jest wskazać osobę, która naprawdę wierzy, nie tylko wierzy w Boga, ale wierzy Bogu. Wielu z nas deklaruje, że wierzy. Lecz czy jest to prawda? Człowiek prawdziwie wierzący modli się, by porozmawiać z Bogiem, chodzi do kościoła, co niedzielę, by uczestniczyć w Mszy i przystąpić do Komunii, jako że nie ma w sobie grzechu. Niewielu jest takich ludzi. Ale był sobie Szymon, zwykły rybak, któremu to rybakowi, bez wykształcenia, bez ogłady, Pan nadał nowe, wiele znaczące imię Kefas – Piotr, co oznacza prawdę, skałę, opokę. Dlaczego ten prosty człowiek, znający tylko rzemiosło rybackie, miał nagle stać się fundamentem Kościoła? Kim był, że Jezus zdecydował się właśnie na niego? Przecież na samym początku święty Piotr był poganinem, zwykłym rybakiem. I może by tak pozostało, gdyby nie pewien dzień, kiedy zjawił się Jezus i wsiadł z nim na łódkę. Po powrocie przepełnioną łódką na brzeg Piotr zdobył się na odwagę i wyznał Jezusowi, iż był grzesznikiem i poganinem, na co usłyszał: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I wówczas Piotr uwierzył i zostało zasiane ziarno. Uczniowie, a zwłaszcza Piotr, widzą, jak ważna jest niczym nie zachwiana wiara, jak ważne jest zawierzenie Jezusowi i Bogu wszystkiego. Było ich Dwunastu, ale to właśnie Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego”. Dlatego na Piotrze, czyli na Skale, Jezus buduje swój Kościół. Najlepszym dowodem na to, jak wielka i czysta była wiara Piotra, jak prawe i bezgrzeszne jego życie, było powierzenie mu roli Pasterza. Piotr jako pierwszy i jedyny odkrywa boskość Jezusa. Wspólne z Nim przebywanie rozwinęło w sercu Piotra wyczucie tego, kim faktycznie jest Jezus. Widział, że Pan był inny niż wszyscy. Ale Piotr otrzymał także z wysoka oświecenie i natchnienie i dlatego to on właśnie wyznał wiarę w imieniu Dwunastu. Chrystus udzielił tylko i wyłącznie Piotrowi takiego pełnomocnictwa i takiej władzy, że – po dokładnym przemyśleniu uświadomieniu sobie potęgi odpowiedzialności – aż przechodzą człowieka dreszcze. Po przyjęciu misji Piotr dobrowolnie i bez zastrzeżeń pragnie wypełnić wolę Pana we wszystkim, co przyczyni się do budowy i wzrostu tego królestwa. Posługa Piotra i działalność apostołów przeniesiona w nasze czasy rozszerza poniekąd odpowiedzialność na każdego z nas w naszym kręgu życia i działalności. To my powinniśmy być opokami, na których Pan Jezus buduje Kościół w naszym pokoleniu. Opoka to prawda. Im więcej jest ludzi kochających prawdę, tym mocniejszy jest Kościół. Ciężko jest jednak wierzyć całym sercem i duszą, jeżeli nie jest się wychowanym w duchu chrześcijańskim. Ciężko jest chodzić co niedzielę do kościoła, ciężko wypełniać przykazania, jeżeli rodzice nie dają żadnego przykładu. Piotr Blachowski

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

3 września

        Jr 20,7–9; Rz 12,1–2; Mt 16,21–27

Ref: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

„Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. (…) I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem”. Chcemy spojrzeć dziś na próbę wiary na przykładzie proroka Jeremiasza, człowieka niezwykłej inteligencji i wrażliwości. Przeżywał chwile rozpaczy, zwątpienia, czuł się opuszczony przez Boga, od którego spodziewał się skutecznej pomocy. Bóg swoim autorytetem nakłonił Jeremiasza do podjęcia się misji prorockiej. Prorok otwarł swą duszę przed Bogiem i przedstawił Mu liczne trudności związane ze swą prorocką posługą. Bezpośrednim powodem Jego przygnębienia i pretensji do Boga była postawa słuchaczy, którzy okazywali dezaprobatę, a także pogardę wobec Jego przepowiadania. Jego nawoływania do wierności Bogu nie odnosiły skutku. Ileż to prób przeżywamy w naszym życiu duchowym, nieraz wydaje się, że Bóg doświadcza nas ponad siły. Czy jednak tak rzeczywiście się dzieje? Wiara wymaga nie tylko wiedzy, ale i prób, by mogła zostać oczyszczona z tego, co niedoskonałe, słabe. Wiara jest drogą, na której spotykamy nie tylko wiele dobra, możliwości rozwoju, ale też wiele zła, ludzkiej krzywdy i bezradności. Żeby zrozumieć nasze doświadczenia, dramaty, krytyczne sytuacje czy okresy życia warto sięgać po Pismo Święte – Księgę słowa samego Boga Ważnym krokiem jest uświadomienie sobie przez człowieka, który przeżywa problem z wiarą, że wiara jest decyzją. A więc nie zależy od tego, co przeżywam w dłuższym lub krótszym czasie, tylko od tego, do czego jestem przekonany. Ta decyzja opiera się na poznaniu Boga i na świadectwie innych ludzi. Poznać Boga można, czytając Pismo Święte, i słuchając ludzi, którzy głoszą słowo Boże. Dodam jeszcze, że poszukiwanie prawdy polega na szukaniu osoby czy wspólnoty, której świadectwo wiary jest wiarygodne i przedstawianiu jej własnych wątpliwości. Inną możliwością jest szukanie odpowiedzi na wątpliwości w książkach. Poznanie Boga wymaga wysiłku. Człowiek, którego wiara słabnie, przeżywa kryzys, powinien bardzo mocno modlić się o dar wiary. Zatem recepta na kryzys wiary sprowadza się do tego, aby: nie wpadać w panikę, postępować w zgodzie z sumieniem, szukać prawdy i prosić o dar wiary. Jeremiasz, który w swoim życiu przeszedł wiele kryzysów, ostatecznie uznaje, że miłość Boża jest jak ogień, którego nie da się stłumić, a Bóg jest rzeczywisty. I pokazuje każdemu z nas, że kryzys jest miejscem rozwoju wiary – na gruzach można zbudować coś lepszego, piękniejszego i nauczyć się większego zaufania do Boga. ks. Leszek Smoliński

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

Akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 7,092.00

W gronie GRUPY MODLITEWNEJ, narodziła się propozycja instalacji monitorów w kościele, na których można by wyświetlać teksty pieśni czy obrazy, czy np. przesłanie naszego Biskupa, itp. Koszt to ok. 15 tys.$$.Obecnie mamy na ten cel zebranych $11,470….  Już zostały zainstalowane dwa monitory. Kolejnych ofiarodawców prosimy o donacje z dopiskiem: „video system”.

DIECEZJA CALGARY (jak i inne diecezje) ma swoje regulacje i przepisy dotyczące ochrony nieletnich i innych osób wrażliwych, przed potencjalnym złym zacho­waniem, tudzież wykorzystywaniem. Wiąże się z tym „screening” dla osób, które jako wolontariusze angażują się w różne prace/akcje/grupy przy parafii. Stosowne formularze są dostępne u p. Jolanty Krysiak (jolanta.krysiak@queenpol.org) która jest koordynatorem w tej sprawie. Wszystko będzie wyjaśnione na generalnym spotkaniu dla wolontariuszy w sobotę 9 września o godz. 19 w sali parafialnej. Trzeba ten proces przejść, dokumenty wypełnić, przez Internet wysłuchać pewnych szkoleniowych programów….Podobnie ma się sprawa z korzystaniem z sali parafialnej/kuchni dla rożnych grup i organizacji. Przedstawicieli wszystkich grup zapraszamy na spotkanie również w sobotę, 9 września, o godz. 19:00

Zapraszamy na Ado­rację Naj­święt­­szego Sakra­men­tu, 1 września, po po­rannej Mszy św. o godz. 9: 00. Jest możliwość sko­rzys­tania ze spowiedzi i rano i wieczorem, i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się na adorację do zeszytu przy wyjściu z kościoła, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

2 września, zapraszamy na Mszę św. o godz. 8: 30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 4 części różańca: o 9:00am, o 12 w południe, o 15:00 i o 17:15. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę, a szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej, członków Rodziny Radia Maryja i Rycerzy Kolumba.

UWAGA MINISTRANCI! Zapraszamy na modli­tewne spot­kanie w I Czwartek Miesiąca, 7 września, na godz. 18: 30. Ogłaszamy również za­pisy do służby ministranc­kiej dla chłopców, którzy już przystąpili do Pierwszej Komunii św. Zgłoszenia należy kierować do ks. Pawła.

KALENDARZ NA ROK 2024

Od września, już można zamawiać intencje mszalne na rok 2024. Prosimy aby nie tylko jedna, czy parę innych  rodzin zamawiało wszystkie niedziele bo tak pasuje, ale dać możliwość i wyrozumiałość innym osobom zamawiającym intencje  niedzielne.

DODATKOWA MSZA ŚWIĘTA

Począwszy od 23 września, w soboty, o godzinie 17:00 w naszym kościele odprawiana będzie  Msza św. w języku angielskim. Wówczas „polska Msza” przesunie się o pół godziny, czyli na 18:30. Prosimy nagłaśniać tę inicjatywę rodzinom, zwłaszcza z tzw. „mieszanymi małżeństwami”.                            

MARIA KUŹNIAR, wieloletnia nasza parafianka, zaangażowana w liczne dzieła, a zwłaszcza w pomoc Misjom, nie miała żadnej rodziny. Państwo Pajewscy wyszli z inicjatywą nagrobka na cmentarzu. „Odkupienie” miejsca to wydatek rzędu $1,900 ale jako parafia zyskujemy jedno miejsce pogrzebowe: LOT#144, BLOCK 10, SECTION R.Jak do tej pory, wpłynęło 1,480.00 dolarów na ten cel. Kto jeszcze chciałby wesprzeć tę ideę, można złożyć donacje z dopiskiem „gravestone”.

Przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni do wspólnoty Kościoła: Emma Rzeszut 6 sierpnia, Gabriela Poskrobko 20 sierpnia, Veronika Kos 26 sierpnia i Liliana Greco w dzisiejszą niedzielę 27 sierpnia Gratulujemy Rodzicom i Chrzestnym. Nowo ochrzczone dzieci polecamy Bożej Opiece

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTOW  W KANADZIE KOŁO #18 W CALGARY zaprasza wszystkich zrzeszonych w Stowarzyszeniu na Bankiet Jubileuszowy związany z :

–  90-tą rocznicą powstania naszej organizacji w Calgary,

–  75-tą rocznicą powstania Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie Koło nr.18 w Calgary,

–  75-tą rocznicą powstania Klubu Piłkarskiego Białe Orły w Calgary. 

Miejsce: Dom Polski, 23 września 2023 r. o godzinie 17:30.

W programie przewidziany jest obiad i zabawa taneczna.

Wstęp dla członków Stowarzyszenia wynosi $40, a dla osób niezrzeszonych $80. Zgłoszenie swojej obecności prosimy przesłać do dnia 10 września na numer telefonu: 403-273-4092 do Krystyny Pawłowskiej lub prezesa Stowarzyszenia SPK Janiny Aniołczyk na email janinapresident@spkcalgary.com  

Proponowany sposób opłaty za wejście to  :

1.  Dom Polski przyjmuje wpłaty przesłane za pomocą e-transfer na adres  polishcentrepayment@shaw.ca

2. lub osobiście w biurze Domu Polskiego – czekiem / kartą „debit ” lub gotówką/.  Opłatę za bilet wstępu należy uiścić do dnia 18 września 2023 r. Serdecznie zapraszamy.   Zarząd Stowarzyszenia SPK Janina Aniołczyk.

będzie ponownie otwarta od 2/3 września.  Prosimy o zwrot książek wypożyczonych w ciągu ostatnich miesięcy. Spotkanie Klubu Książki odbędzie się 10 września o 14:00 w bibliotece. Temat: R. Kapuścińskiego.

 Z KARTY ŻAŁOBNEJ

W sobotę 12 sierpnia odeszła  do wieczności ś.p. Danuta Mazurek w wieku 72 lat. Msza św. pogrzebowa odbyła się w naszym kościele w czwartek 17 sierpnia.

6 lipca odszedł do wieczności ś.p. Andrzej Zajączkowski w wieku 66  lat. Był to brat Barbary Orłowskiej, która prowadziła chór „Harfa” w naszym kościele za czasów Ks. Staniława Poszwę.  Msza św. pogrzebowa odbędzie się w naszym kościele w poniedziałek 28 sierpnia  o godzinie 10:30. Bezpośrednio po Mszy św. prochy będą odprowadzone do Columbarium w Sacred Heart Church.

We wtorek 22 sierpnia  odeszła  do wieczności ś.p Jadwiga Michnowicz w wieku 83 lat. Msza św. pogrzebowa odbędzie  się w naszym kościele we wtorek o godzinie 10:30.

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Danutę, Andrzeja i Jadwigę polecamy miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!

„ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ w niedziele 27 sierpnia, sala parafialna w godzinach od 10:00 do 14:00. Zajęcia w szkole rozpoczynają się w piątek 15 wrzenia, klasy 7-12 i w sobotę 16 września, klasy 0-6. Msza Św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego w niedziele 17 września o godz. 10:30.”

POSZUKUJE PANI na zastępstwo miesięczne do sprzątania domu w piątki z możliwością dłuższej współpracy. Wymagane jest prawo jazdy i własny samochód. Kontakt 587 892 6370.(2x)

POKÓJ DO WYNAJĘCIA – Calgary, dzielnica NE Kontakt: 825-994-1948  

AMAZING EAGLE POINT VACATION HOME Gorąco zaprasza! Nasz dom wakacyjny położony jest w malowniczej miejscowości Kelowna, która jest doskonałym miejscem zarówno do aktywnego wypoczynku jak i do relaksu w ciszy i spokoju. Więcej info na naszej stronie.    Zapraszamy!    www.KelownaVacationHome.com tel.403-761-1488(5x)                                                                                     

SZUKAM PRACY- najlepiej od września: opiekunka dla dzieci, terapia zajęciowa i rozwojowa (dzieci i osoby starsze), transfer na zajęcia dodatkowe, trener personalny dla osób starszych (osoba do towarzystwa), zakupy. Posiadam samochód i posługuje się swobodnie językami: polski, węgierski, chorwacki, serbski, ukraiński i rosyjski (możliwe korepetycje ze wszystkich wymienionych języków). W razie zainteresowania lub pytań zachęcam do kontaktu artangi.handicraft@gmail.com a od 28 sierpnia też tel. (368) 997-9911 Angela .(3x)

PIELGRZYMKA DO MEKSYKU-Zostało kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę do Meksyku w dniach 02 Dec-13 Dec, 2023. Więcej informacji można zasięgnąć u Urszuli Gut- The Travel Agent Next Door (403-852-5254) lub w poniższym linku:

https://www.urszulagut.thetravelagentnextdoor.com/pielgrzymka-do-meksyku-na-swieto-matki-bozej-z-guadalupe

ZABAWA RYCERZY KOLUMBA W STYLU RETRO

Odbędzie się w sobotę  16 września. Bilety 60 dol. od osoby do nabycia w niedzielę w Sali parafialnej albo do zarezerwowania u Aleksandra Gurgul 403-830-9203,