15 października

15 października

Sobota, 14 października

17:00– + Leszek Łojko                                            – Z. Śliwonik

18:30- O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków objętych modlitwą Internetowej  Róży Różańcowej

18:30- Za naszą Ojczyznę, Polskę, o mądre wybory Obywateli

Niedziela, 15 października, XXVIII niedziela zwykła

8:30- ++ Jadwiga, Jagoda Tłustochowicz i zmarli z rodziny Tłustochowicz, Mazur i Sobek – siostra                                                   

10:30- ++ Jadwiga Wojnowska i Helena Pawlikowska

12:30- Dziękczynno błagalna dla Renaty i Sławomira Michalskich z okazji 35 rocz. sakramentu małżeństwa

12:30- (ks. Stefan) O Boże bł. i potrzebne łaski dla Jerzego Stróżyk

19:00- Dziękczynna za otrzymane łaski  Natalii i Sylvestra oraz o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka

Poniedziałek, 16 października- św. Jadwigi Śląskiej

19:00- ++ Stanisława i Michał Sawiński

Wtorek, 17 października-św. Ignacego Antiocheńskiego

19:00- Za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa, 18 października- św. Łukasza Ewangelisty

19:00- O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz dary Ducha św. dla Sebastiana

Czwartek, 19 października- bł. ks. Jerzego Popiełuszki

19:00-++ Małgorzata i Mieczysława Szot

Piątek, 20 października- św. Jana Kantego

9:00-++ Michał Rybicki (4 rocz) i zmarli z rodziny Łazińskich              – rodzina

19:00- ++ Zofia i Janusz Jarmoc

Sobota, 21 października- bł. Jakuba Strzemię

8:30- + Marian Dolecki          – Anna Niemczewska z rodziną

17:00– O Boże błogosławieństwo dla Zofii Śliwonik  – rodzina

18:30- + Janusz Wysocki (7 rocz)                    – żona i dzieci

18:30- Dziękczynna za otrzymaną łaskę zdrowia i wsparcie modlitewne dla Marka z prośbą o dalsze łaski, opiekę Matki Bożej i bł. Boże                        – Marek z rodziną

Niedziela, 22 października, XIX niedziela zwykła

8:30- O Boże błogosławieństwo dla Członków Grup Różańcowych                                                  

10:30- O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Michała Senderowskiego         – babcia i tata

12:30-++ Aleksandra i Józef Majewscy oraz Helena i Bronisław Skałka

19:00-++ Teresa i Czesław Niemczak

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 25, 6-10a; Flp 4, 12-14. 19-20; Mt 22, 1-14

         Ref: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.


Odrzucenie zaproszenia jest zniewagą. Jeszcze gorszą zniewagą jest być na weselu i mieć pogrzebową minę, być obdarowanym łaską i nie cieszyć nią, lecz smucić. Uczta z przypowieści jest obrazem Eucharystii. Spójrzmy na swoje zaangażowanie na Mszy świętej. Ilu z nas nie ma, nie tyle stroju, co nastroju weselnego i po prostu nie odzywa się ani słowem? Przypomnijmy sobie komunię z Ostatniej Wieczerzy. Judasz zjadł chleb umaczany w winie i wyszedł, milczący i smutny. A była noc. Wszedł od razu w ciemność, ponieważ zrezygnował z czułości Boga. Jan zaś został w Wieczerniku i przytulił się do piersi Jezusa. On nie wyszedł na zewnątrz, pozostał wewnątrz i nasłuchiwał serca Jezusa. Msza święta jest chwilą jedyną w swoim rodzaju. Niczego nie da się z nią porównać. Każdy z nas został stworzony dla zbawienia. Każda chwila w życiu przeznaczona jest dla wypełnienia tego właśnie celu. Każda chwila jest niepowtarzalna. Jeśli nie odkrywamy tej eucharystycznej chwili i pozwalamy Jezusowi przejść obok nas, nie da się już wrócić tego czasu. Nie możemy przyjmować Komunii, jeśli jesteśmy w stanie grzechu śmiertelnego. Trzeba o to bardzo dbać, by czystym sercem przyjmować Jezusa. By nie być Judaszem, ale Janem. Zbyt łatwo wracamy do grzechów. Zbyt łatwo wchodzimy w ciemną noc. Przyjmować Jezusa z sercem brudnym to coś więcej niż zuchwałość. Moment Komunii jest po to, by się modlić. Byłoby jednak niewłaściwe, gdybyśmy modlili się modlitwą faryzeusza – porównując się z innymi albo modlitwą, w której bardziej liczą się nasze kłopoty i problemy niż Jezus. Mniej próśb, a więcej miłości do Jezusa! Powiedz Mu, że Go kochasz, że całym sercem dziękujesz Mu za to, co dla ciebie uczynił. Nie chciej tylko „zjeść” Komunii, chciej przyjąć Jezusa. Taka modlitwa nie powinna być litanią smutnych próśb i skarg albo stanem odrętwiałego zaniemówienia, ale bukietem czci i podziwu. Kiedy trzymam Hostię, myślę o przypowieści o robotnikach, którzy otrzymali denara za różny czas pracy. Za pracę dla innych dusz w winnicy Kościoła zawsze jest ta sama nagroda: komunia z Jezusem. To moja zapłata! Święty Piotr Damiani był małym dzieckiem, kiedy stracił rodziców. Był wychowywany przez starszego brata, który bardzo źle go traktował. Dziecko chodziło bez właściwego ubrania i często niedożywione. Pewnego dnia na drodze chłopiec znalazł srebrny pieniądz, a nie mogąc odszukać właściciela, pomyślał, że kupi sobie coś z ubrania. Nagle w pamięci ujrzał zmarłych rodziców. Zdecydował się ofiarować swój skarb na Mszę za rodziców. Od tego dnia jego życie się zmieniło. W niedługim czasie jego losem zajął się drugi brat, który zadbał o jego edukację i traktował go z miłością. Ta zmiana pozwoliła mu zostać kapłanem, a późniejświętym. o. Augustyn Pelanowski OSPPE
 

LEKTORZY

17:00 –M. Łabinowicz, M. Jarzęcki

  18:30- M. Iskra

  8:30- T. Kot, S. Zacharia

  10:30- M.Kaczan, S. Salome

  12:30- J. Pajewski, B. Pajewski, A. Wiśniewski  

  19:00- M. Gajewski, M.Kulaga

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

Akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 9,409.00

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCOWYM

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. W tym roku nabożeństwa codziennie w tygodniu PRZED Mszą św., a więc o 18:30. We wtorki szczególnie zapraszamy dzieci!

W październiku warto sobie uświadomić, że modlitwa różańcowa jest nabożeństwem uniwersalnym i powinna obejmować również inne miesiące. Pamiętają o tym członkowie Róż Różańcowych, którzy na bieżąco polecają Panu Bogu przez ręce Królowej Różańca świętego wszystkie intencje świata, Kościoła i nasze osobiste. A o to „opiekunowie” poszczególnych Róż:

Regina Piekut – jedna Róża

Jadwiga Różnicka – jedna Róża

Anna Mazur – dwie Róże „internetowe”

Mateusz Sobczak – Róża „mężczyzn” – niedawnosformowana. Gratulujemy i dziękujemy!

AKCJA „NAMIOT I SALA” ZAKOŃCZONA!

Dziękujemy wszystkim za obecność i pomoc! Wyprzedaż w namiocie nie wiązała się z żadnymi kosztami „własnymi”, więc przyniosła „na czysto” $3,898. Kawiarenka/kuchnia miały spore wydatki na produkty, zatem „na czysto” wyszło $3,304. Razem: $7,202.00

JESIENNE PRACE WOKÓŁ POSESJI

Dziękujemy Panom za pomoc! Wykorzystaliśmy poniedziałek, Dzień Dziękczynienia, gdy nie było prac „na budowie” za płotem i mogliśmy tam wejść z naszymi narzędziami. Firma PCL kontynuuje prace wykończeniowe budynku apartamentowego, niebawem będzie „położony” asfalt za kościołem i od strony szkoły.

PREZENTACJA KOLEJNYCH RELIKWII

28 września zaprezento­wane zostały relikwie bł. ks. Michała Sopoćki, spowied­nika św. s. Faustyny. Zbliża się 19 października, litur­giczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Sko­rzys­tamy wtedy z drugiego relikwiarza, ufundowanego przez rodzinę Kulikowski, by w tym dniu zapre­zentować relikwie „Kape­lana Solidarności”. W ten sposób wszystkie relikwie jakie posiada nasza parafia, będą mieć godne miejsce w relikwiarzach. Święci i błogosławieni, wstawiajcie się nami u Pana!

ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA

W przyszłą niedzielę, 22 października obchodzimy Światowy Dzień Misyjny. Dzień modlitewnego i materialnego wspar­cia misji Kościoła katolickiego. Druga kolekta będzie zbie­rana na każdej Mszy św. po Komunii św.   na pomoc dla ok. 1200 najbiedniej­szych diecezji na świecie. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był w 1926 roku Pius XI, wyznaczając na ten dzień przedostatnią niedzielę października. Jest to największa akcja solidarności na świecie.  Spośród ponad 3 tys. katolickich jednostek terytorialnych na świecie (diecezje, prałatury terytorialne, wikariaty, prefektury i administratury apostolskie i inne) ponad 1200 znajduje się w najbiedniejszych krajach świata, zapewniając miejscowym Kościołom „minimum istnienia”, naj­niezbęd­niejsze zaopatrzenie życiowe. Zbiórka w Niedzielę Misyjną umożliwia pracę duszpasterską i socjalną Kościoła na tych terenach oraz pomaga wcielać w życie różne projekty społeczne jak budowa kościołów, ośrodków zdrowia czy kształcenie seminarzystów i katechistów. Ta sprawdzona praktyka gwarantuje, że pomoc finansową otrzymają także te diecezje i parafie, które nie mają żadnego wsparcia. A ponieważ w Światową Niedzielę Misyjną modlitwy i zbieranie ofiar odbywają się we wszystkich diecezjach i parafiach, nawet najuboższych, każdy człowiek dobrej woli może włączyć się w tym dniu w tę największą na świecie akcję solidarności.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI – NOWENNA MSZY ZA ZMARŁYCH

Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Nowenna Mszy św. za zmarłych zostanie odprawiona w naszym kościele od 2 do 10 listopada. Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić w tradycyjnych „Wypominkach”. Koperty, na których można wypisać imiona zmarłych, wyłożone są na stolikach przy biuletynach. BARDZO PROSIMY O CZYTELNE, DRUKOWANE LITERY PRZY WYPISYWANIU IMION I NAZWISK ZMARŁYCH. IMIONA PROSIMY O PISANIE W MIANOWNIKU, DOKŁADNIE TAK JAK SĄ PISANE W DOKUMENTACH URZĘDOWYCH (PRAWO JAZDY, PASZPORT ITD) . Będzie to bardzo pomocne przy odczytywaniu przez kapłana.

ŚPIEWAĆ NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ BOŻĄ to szczytny cel każdego chóru parafialnego. Kto tak rozumie tę kwestię i ma pewne predyspozycje głosowe i słuchowe – może zgłaszać się do naszego chóru „VOX POPULI” . Po rozmowach i konsultacjach wynik jest następujący: chór będzie miał próby w czwartki wieczorem. Kierownik chóru – Irena Miazga. Duchowy opiekun – s. Jordana. Główny „akompaniator” – Ola Żyro. „Screening proces” – Jolanta Krysiak. Dziękujemy!

ZAPISY DO POSŁUGI LEKTORA ORAZ KANTORA

Lektor to osoba odpowiedzialna za czytanie Słowa Bożego w Kościele. Kantorem jest osoba przewodnicząca śpiewowi (w naszej parafii kantorzy wykonują psalm i aklamację przed Ewangelią). Lektorzy i kantorzy powinni pełnić tę posługę godnie, po uprzednim przygotowaniu. Częścią tej formacji jest „screening” wg. wymagań diecezji Calgary. Pomaga w tym Jolanta Krysiak i nasza Sekretarka Alicja. Zgłoszenia prosimy kierować do Małgorzaty Iskra, która koordynuje grafik lektorów/kantorów: tel. 403-217-2745. 21 Października (sobota) o godzinie 19:30 (po Mszy świętej wieczornej) zapraszamy na spotkanie wszystkich lektorów i kantorów, obecnych, oraz nowych, zainteresowanych posługą w naszym kościele. Po części oficjalnej odbędzie się spotkanie integracyjne w sali. 

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

Trwają środowe wieczory modli­tewne o godz. 20:00. Przez kolejne tygodnie skupiamy się na uwiel­bieniu Pana poprzez wspólne śpiewanie. Przyjdź, uwielbiaj Go i pozwól, aby On odmienił Twoje serce i życie.  Więcej info: email odnowacalgary@gmail.com lub 403 803 5771

 Z KARTY ŻAŁOBNEJ W niedzielę 8 października, odszedł   do wieczności, ś.p. Józef Przeginiak w wieku 94 lat – ojciec naszego parafianina Józka Przeginiaka. Aw poniedziałek, 9 paździer­nika, odeszła do wieczności jego teściowa ś.p. Irena Furs w wieku 91 lat, matka Zofii Przeginiak. Msza św. żałobna odbyła się w naszym kościele w piątek 13 października.  Rodzinie i przyjaciołom   składamy wy­razy współczucia, a ś.p. Józefa i ś.p. Irenę   polecamy miło­sierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY zaprasza wszystkich zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 29 października 2023r. o godzinie 14:30 w Domu Polskim

Rodzina z Ukrainy poszukuje mieszkania i pracy, małżeństwo 2 dzieci i babcia. Kontakt: 403-470-1022 Andrey

LIST KS. BISKUPA McGRATTAN

You are called. You matter. You belong. These simple yet profound words capture the essence of our Pastoral Renewal. Jesus personally calls each one of us to follow Him and to remain by His side, for He deeply loves us. 

And it is not merely a call; it is a profound affirmation that we truly matter. Every aspect of our lives – our dreams, our struggles, our joys – carries immense significance, for we are integral parts of God’s divine plan. Each one of us, in our uniqueness, contributes to the beauty and unfolding of God’s gift of salvation in the world.  

In this pilgrim journey of faith, let us be reminded that we belong to the Body of Christ, a community of disciples united in the one mission, and bound together by the love of our Lord.  We invite you to join our diocesan Church and begin a journey of renewal together!

October 4, 2023, St. Francis of Assisi, Memorial

Dear brothers and sisters in Christ.

On the Memorial of St. Francis of Assisi, we begin a pathway of pastoral renewal in the Diocese of Calgary. What is a pastoral renewal, and why did we decide to launch it on this day? A pastoral renewal is an invitation to the Church of the Diocese of Calgary to renew and strengthen our commitment as individuals, parishes, and as a diocese to live the life that Christ calls us to in the midst of our world. We respond to His call through our baptism, our personal witness of the Faith and our desire to participate in the mission that Christ entrusted to the Church. Our pastoral renewal is being launched on the Memorial of St. Francis of Assisi and it coincides with the opening of the First Session of the Synodal Assembly in Rome where I am currently present with Pope Francis, my brother bishops, and delegates from around the world. The life of our Diocese is united with the universal Church as witnessed through my participation at the Synod but also in our embarking on this pastoral renewal. It is in learning the synodal way of walking with others on the path of salvation, we encounter one another and experience together the presence of Christ in our midst and those whom He is calling us to serve. While praying in the little church of St. Damian, St. Francis was drawn to the San Damiano cross and from there heard the voice of the Lord saying to him to repair His house which is falling apart. While mindful of the chapel that was in disrepair, St. Francis was much more aware of the call of Christ to lead the Church on a path of prayer, penance, and renewal. He did this by following Him more intently and in joyful humility living his life and offering his work as a more authentic witness of Christ to all his brothers and sisters. In a similar way, through this pastoral renewal, Catholics in the Diocese of Calgary are being called to intensify our following of Christ through three areas of pastoral priority that will help us as the Church to become more intentional in walking with the people. They are the fruit of our diocesan phase of the Synod and a year long process of further prayer, dialogue, and discernment. In the coming years this pastoral renewal will call us: To be intentional in living our baptism and in the orientation of the parishes and the Diocese in being formed as missionary disciples of our Lord. To be a church of encounter and witness, to grow in our ability to listen to people’s lived experiences, to be more present to one another through our shared faith and more authentic in our witness to Christ in word and deed. Finally, to strengthen the human family in our own homes, in our parishes, in our schools, and in places where the Lord sends us so that we learn to accompany people at all stages of life. This pastoral renewal, through the inspiration of the Holy Spirit, will enable us to respond better to the call for a deeper conversion and experience the renewal that is needed in our world today. As we embark on this path of renewal in the Diocese may we share in the zeal and passion of St. Francis following Christ, and may we imitate all the saints who accepted their call to renewal within the Church by choosing the path of courage, fidelity and humility in being one with the Lord. Sincerely yours in Christ, +William T. McGrattan Bishop of Calgary