22 października

22 października

Sobota, 21 października- bł. Jakuba Strzemię

17:00– O Boże błogosławieństwo dla Zofii Śliwonik  – rodzina

18:30- + Janusz Wysocki (7 rocz)                    – żona i dzieci

18:30-(Ks. Stefan) Dziękczynna za otrzymaną łaskę zdrowia i wsparcie modlitewne dla Marka z prośbą o dalsze łaski, opiekę Matki Bożej i bł. Boże                       – Marek z rodziną

Niedziela, 22 października, XIX niedziela zwykła

8:30- O Boże błogosławieństwo dla Członków Grup Różańcowych                                                  

10:30- O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Michała Senderowskiego        – babcia i tata

12:30-++ Aleksandra i Józef Majewscy oraz Helena i Bronisław Skałka

19:00-++ Teresa i Czesław Niemczak

Poniedziałek, 23 października-św. Jana Kapistrana

19:00- ++ Jacek Machula i zmarli z rodzice oraz Krzysztof Januszewski

19:00- ++ Zbigniew i Piotr Chowaniec

Wtorek, 24 października

19:00- O Boże bł. i o łaskę zdrowia za wstawiennictwem Matki Bożej dla rodziny

19:00- ++ Adam( 1 rocz) i Longina Szelążek

Środa, 25 października

19:00- O Boże bł. i potrzebne łaski dla Siostry Darii z okazji imienin

19:00– ++ Katarzyna i Franciszek Pieczara – synowa z rodziną

Czwartek, 26 października

19:00- O Boże bł. dla Benjamin z okazji urodzin – dziadkowie

19:00- O łaskę żywej wiary, światło ducha św. oraz Boże bł. dla dzieci i ich rodzin                                             – mama

Piątek, 27 października- św. Sabiny

9:00-++ Zmarli z rodziny Lenart i Sempruch

19:00- + Lucyna Walczak

Sobota, 28 października- Św.św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

8:30- O potrzebne łaski dla Dominika i Filipa

17:00– + Eugeniusz Gawor                   –  syn Mariusz z rodziną

18:30- ++ Jan i Zofia Paluch i Krystyna Bąk

Niedziela, 29 października, XXX niedziela zwykła

8:30- O Boże błogosławieństwo dla Mike’a i Diany z okazji urodzin                                                 

10:30- O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Dominika i Michała

12:30-++ Zmarli z rodziny Markiewicz: Józef, Zofia, Mieczysław, Halina i Grzegorz

19:00-++ Jan i Renata Kułach i zmarli z rodziny Cieś i Kułach

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 45, 1.4–6; 1 Tes 1,1–5b; Mt 22,15-21

   Ref: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Przypatrując się ludziom i ich postępowaniu, trudno nie dostrzec, że nie jest nam obca dwulicowość. I natychmiast nasuwa się skojarzenie z człowiekiem znanym jako doktor Jekyll i pan Hyde. Nowelę napisaną przez szkockiego autora, Roberta Louisa Stevensona, można uznać za literacki portret psychopatologii i podwójnej osobowości. Podwójną osobowość zauważyć można nawet pośród tych, którzy mienią się katolikami – chrześcijanami. Aby coś osiągnąć i zrealizować swoje dążenia, próbujemy różnych sposobów. Bywa, że posługujemy się innymi ludźmi, którzy świadomie lub nieświadomie mogą nam pomóc w osiągnięciu naszych własnych zamierzeń. To pewien rodzaj manipulacji i raczej nie najlepszy sposób postępowania. Ale przecież nam to odpowiada, w pracy i w kontaktach międzyludzkich w ciągu tygodnia jesteśmy Hyde’ami, zaś na niedziele i święta dr Jekyll’ami. I czy chcemy tego, czy nie, nasza dwoista natura objawia się od zarania czasów. Jednakże mamy kogoś, kto dba o nas i zajmuje się nami, czasami wbrew naszej chęci, a czasami na naszą prośbę. To nasz Ojciec, który tak nami kieruje, byśmy byli szczęśliwi, bezpieczni, ale również pełni miłości i wdzięczności za Jego Dzieła. Jak pisze nam w swej prorockiej przepowiedni Izajasz;” Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń z pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi mego, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem cię twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś, Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga.” (Iz 45,4-5). Za opiekę, za prowadzenie, za miłość okazywać powinniśmy wdzięczność. W jaki sposób? To właśnie wyjaśnia nam fragment Listu do Tesaloniczan, w którym święty Paweł wraz ze swoimi współpracownikami, Sylwanem i umiłowanym uczniem Tymoteuszem, poucza nas: Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie.” (1 Tes 1,2-3). A więc modlitwa, modlitwa i raz jeszcze modlitwa, pełna wdzięczności za Syna Bożego Jezusa Chrystusa, za Zbawienie, za Odkupienie, za Słowo i za Ducha Świętego. To przez Niego mamy wiedzę zbawczą, mamy świadomość życia wiecznego. Ewangeliczna scena przedstawiająca przewrotność faryzeuszy ukazuje nam tę drugą stronę naszej natury. Zadając pytanie, z góry wiemy jaka padnie odpowiedź, wiemy, że każda odpowiedź, twierdząca czy przecząca, będzie powodem do odwrotu, do ośmieszenia, do usprawiedliwienia własnego sumienia. Ale nie w przypadku opowieści ewangelicznej. Faryzeusze nie uznawali wyższości Boga nad Cezarem, gdyż według nich Cezar miał władzę absolutną. Odmowę płacenia podatków traktowali jako bunt przeciwko ustanowionej władzy. Jezus, mając naturę Bosko-ludzką, nie dał się wciągnąć w intrygę polityczną. Jego odpowiedź jest jasna: „Oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22,21). Jakie zadanie stawia przed nami dzisiejsza Ewangelia? Musimy usilniej pracować nad sobą, by zdobyć umiejętność rozróżniania pomiędzy tym, co światowe, a tym, co Boskie. Nie jest to łatwe, ale dopiero po zdobyciu tej umiejętności będziemy mogli mówić o wewnętrznej wolności, z której wypływa całkowite oddanie się Bogu i bycie niezależnym od tego, co materialne. Wyzbądźmy się schizofrenii religijnej, nie bądźmy doktorem Jekyll’em i panem Hyde’m w jednej osobie. Bądźmy dziećmi jednego Boga. Piotr Blachowski

LEKTORZY

  17:00 – L. Shelley, M. Jarzecki

  18:30- R. Kohnke, B. Pajewski, J. Pajewski

  8:30- M. Sobczak

  10:30- M. Sapielak, M. Iskra, A. Kamieniak

  12:30- Z. Pieczara, M. Kulaga

  19:00- W. Grabowski, A. Wojciechowski

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

Akcja zbierania ofiar nadziałalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 9,614.00

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCOWYM

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. W tym roku nabożeństwa codziennie w tygodniu PRZED Mszą św., a więc o 18:30. We wtorki szczególnie zapraszamy dzieci!W październiku warto sobie uświadomić, że modlitwa różańcowa jest nabożeństwem uniwersalnym i powinna obejmować również inne miesiące. Pamiętają o tym członkowie Róż Różańcowych, którzy na bieżąco polecają Panu Bogu przez ręce Królowej Różańca świętego wszystkie intencje świata, Kościoła i nasze osobiste. A o to „opiekunowie” poszczególnych Róż:

Regina Piekut – jedna Róża

Jadwiga Różnicka – jedna Róża

Anna Mazur – dwie Róże „internetowe”

Mateusz Sobczak – Róża „mężczyzn” – niedawno sformowana. Gratulujemy i dziękujemy!

OJCIEC PIO wstawia się u Boga. Zapraszamy na nabożeństwo przez Jego wstawiennictwo, w poniedziałek 23 października, po Mszy św. o godz. 19:00 Intencje modlitewne należy pisać na kartkach  WYRAŹNIE!!!

ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA

W dzisiejszą niedzielę, 22 października obchodzimy Światowy Dzień Misyjny. Dzień modlitewnego i materialnego wspar­cia misji Kościoła katolickiego. Druga kolekta będzie zbie­rana na każdej Mszy św. po Komunii św.   na pomoc dla ok. 1200 najbiedniej­szych diecezji na świecie. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był w 1926 roku Pius XI, wyznaczając na ten dzień przedostatnią niedzielę października. Jest to największa akcja solidarności na świecie.  Spośród ponad 3 tys. katolickich jednostek terytorialnych na świecie (diecezje, prałatury terytorialne, wikariaty, prefektury i administratury apostolskie i inne) ponad 1200 znajduje się w najbiedniejszych krajach świata, zapewniając miejscowym Kościołom „minimum istnienia”, naj­niezbęd­niejsze zaopatrzenie życiowe. Zbiórka w Niedzielę Misyjną umożliwia pracę duszpasterską i socjalną Kościoła na tych terenach oraz pomaga wcielać w życie różne projekty społeczne jak budowa kościołów, ośrodków zdrowia czy kształcenie seminarzystów i katechistów. Ta sprawdzona praktyka gwarantuje, że pomoc finansową otrzymają także te diecezje i parafie, które nie mają żadnego wsparcia. A ponieważ w Światową Niedzielę Misyjną modlitwy i zbieranie ofiar odbywają się we wszystkich diecezjach i parafiach, nawet najuboższych, każdy człowiek dobrej woli może włączyć się w tym dniu w tę największą na świecie akcję solidarności.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI – NOWENNA MSZY ZA ZMARŁYCH

Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Nowenna Mszy św. za zmarłych zostanie odprawiona w naszym kościele od 2 do 10 listopada. Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić w tradycyjnych „Wypominkach”. Koperty, na których można wypisać imiona zmarłych, wyłożone są na stolikach przy biuletynach. BARDZO PROSIMY O CZYTELNE, DRUKOWANE LITERY PRZY WYPISYWANIU IMION I NAZWISK ZMARŁYCH. IMIONA PROSIMY O PISANIE W MIANOWNIKU, DOKŁADNIE TAK JAK SĄ PISANE W DOKUMENTACH URZĘDOWYCH (PRAWO JAZDY, PASZPORT ITD) . Będzie to bardzo pomocne przy odczytywaniu przez kapłana.

AKCJA „NAMIOT ” ZAKOŃCZONA!

Dziękujemy wszystkim za obecność i pomoc przy rozbiórce i zabezpieczeniu namiotu na następny rok.

PIERWSZE SPOTKANIE CHÓRU „VOX POPULI”

Śpiewać na większą chwałę bożą to szczytny cel każdego chóru parafialnego. Kto tak rozumie tę kwestię i ma pewne predyspozycje głosowe i słuchowe – może zgłaszać się do naszego chóru „VOX POPULI” .Chór będzie miał próby w czwartki wieczorem. Kierownik chóru – Irena Miazga. Duchowy opiekun – s. Jordana. Główny „akompaniator” – Ola Żyro. „Screening proces” – Jolanta Krysiak. Dziękujemy!

„ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

Trwają środowe wieczory modli­tewne o godz. 20:00. Przez kolejne tygodnie skupiamy się na uwiel­bieniu Pana poprzez wspólne śpiewanie. Przyjdź, uwielbiaj Go i pozwól, aby On odmienił Twoje serce i życie.  Więcej info: email odnowacalgary@gmail.com lub 403 803 5771

DNI SKUPIENIA KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW

Poproszono Ks. Adama o głoszenie konferencji podczas dni skupienia. Ks. Adam omawiał temat: WIARA I NAUKA– rocznica wydania Encykliki „Fides et Ratio” (Wiara i rozum) –Mówi ona o relacjach między wiarą a rozumem z punktu widzenia Kościoła.. Główną tezą encykliki jest wykazanie, że wiara i rozum nie muszą się zwalczać, lecz powinny się uzupełniać, tak, by rozum nie popadł w pychę, zaś wiara nie przekształciła się w fideizm.

TEKSTY NA EKRANACH- Jeżeli na ekranie z tekstami pieśni pojawiają się błędy lub inne wersje utworów, to prosimy, aby wszelkie sugestie, czy poprawki zgłaszać na adres church@queenpol.org.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY zaprasza wszystkich zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 29 października 2023r. o godzinie 14:30 w Domu Polskim

Rodzina z Ukrainy poszukuje mieszkania i pracy, małżeństwo 2 dzieci i babcia. Kontakt Andrey 403-470-1022

OSOBA DO OPIEKIPolska rodzina (mama z synem) zamieszkała w Vulcan County na acreage, poszukuje samotnej osoby bez nałogów do opieki dla syna pełnoletniego (lekko niepełnosprawnego), ale fizycznie zdolny, jeździ samochodem. Rodzina proponuje zamieszkanie w bardzo dogodnych warunkach. Kontakt: 403-897-3870, albo cel 403-999-9041. Więcej informacji do ustalenia.

For those who were killed, displaced, and impacted by the terrorist attack in the Holy Land, may God grant eternal rest to the deceased, console those grieving, comfort those in fear, and guide our world leaders so this conflict may be ended, let us pray to the Lord.  

Statement by the Most Rev. William T. McGrattan, Bishop of Calgary and CCCB President, to the Catholic Faithful in Canada on the Recent Escalation of Conflict in the Holy Land

Thursday, October 12, 2023

Over these last few days, the world has witnessed a rapid escalation of armed conflict in the Holy Land, with reports of a growing number of wounded or dead, including innocent civilians. As the Holy Land is immersed in this violence and bloodshed, we remember that Jesus, the Son of God, who lived and walked there as Love Incarnate, through His teaching by word and deed, calls us as brothers and sisters to be always united by the bond of charity. I invite the Catholic faithful in Canada to join other people of good will, here and around the world, in imploring God to move the hearts of those leaders engaged in the present conflict to cease acts of terror, deescalate violence and war, and resume constructive efforts that are aimed at establishing lasting peace and concord. As we pray for peace, let us remember all the families and individuals suffering because of this most recent outbreak of violence. As Christians we are compelled by the teachings and example of Jesus to pray for peace throughout the world. In a fraternal spirit of solidarity with Christian, Jewish, and Muslim brothers, and sisters, let us join together in recalling God’s desire for peace in the land that Jesus Christ called home. 12 October 2023

STUDY DAYS FOR PRIESTS FROM THE DIOCESE OF CALGARY

Two week ago, the priests of the Diocese of Calgary convened for a four-day study at the Shrine Church of Our Lady of the Rockies in Canmore. Under the guidance of Lucas Pollice, an Associate Professor of Theology and Catechetics from the Augustine Institute, the clergy explored the mission of the laity and the new evangelization. The priests deepened theirunderstanding of the lay vocation, examining its vital role and mission, and how it partakes in Christ’s priestly, prophetic, and kingly mission. In addition to the discussions, the gathering also showcased an exclusive preview of the Pastoral Renewal launch video, which was scheduled for release two days later the Feast of St. Francis of Assisi. Beyond the video preview, the priests dedicated time to reflect on and discuss the pastoral needs of their parish communities in light of the upcoming pastoral renewal, guided by the Pastoral Renewal Leadership team. Fr. Tim Boyle led a reflection on the Road to Emmaus (Luke 24:13-35), encouraging the priests to share with one another the challenges they face in ministry, but above all, to share moments when their hearts truly burned with passion for Christ, just like the two disciples on the road to Emmaus when they encountered the Risen Lord. This enriching exercise of deep listening and sharing among the presbyterate highlighted the chosen path for renewal in our Diocese, that which is rooted in the willingness to meet one another on the road, of walking together, of listening and dialogue, so that we can recognize the Lord in our midst. Let us pray for our priests in this season of pastoral renewal in the Diocese of Calgary, for their ministry and work in forming missionary misciples in Christ. May the pastoral renewal guide us ever deeper into the communion of the Church, strengthen our participation in it, prepare us to embark on a mission, and fortify our bonds of love, understanding, and commitment as we journey together with Christ.