29 października

29 października

Sobota, 28 października

17:00- M.W. + Dariusz Ciok (6 rocz)

17:00– + Eugeniusz Gawor                   –  syn Mariusz z rodziną

18:30- ++ Jan i Zofia Paluch i Krystyna Bąk

Niedziela, 29 października, XXX niedziela zwykła

8:30- O Boże błogosławieństwo dla Mike’a i Diany z okazji urodzin                                                 

10:30- O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Dominika (M) i Michała

12:30-++ Zmarli z rodziny Markiewicz: Józef, Zofia, Mieczysław, Halina i Grzegorz

19:00-++ Jan i Renata Kułach i zmarli z rodziny Cieś i Kułach

19:00– O Boże błogosławieństwo i udaną operację i powrót do zdrowia dla Sławka oraz Boże bł. dla rodziny

Poniedziałek, 30 października

19:00- ++ Wiktoria i Stanisław Kobylański   – córka z rodziną

19:00-+ Stanisław Adamski

19:00(Ks. Stefan) W intencji Bogu wiadomej

Wtorek, 31 października

19:00- ++ Barbara i Aleksander Falc i zmarli z rodziny

19:00- ++ Zbigniew, Teresa. Michał i Zofia Łabinowicz

19:00- (Ks. Stefan)+ Franciszek Wiśniewski zmarły w Polsce w wieku 98 lat

Środa, 1 listopada- WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

9:00- ++ Za zmarłych z rodziny: Różnickich, Lisińskich i Piotrowskich

12:00- ++ Ryszard Kapel i zmarli z rodziny           – rodzina

19:00– O Boże błogosławieństwo dla Leonarda z okazji 5 urodzin

Czwartek, 2 listopada- Wszystkich Wiernych zmarłych

9:00-++ Za wszystkich wiernych zmarłych (Wypominki 1)

12:00-  + Stanisława Łakomska                    – córki

19:00-+ Maria Krzywicka ( 3 rocz)                               – rodzina

Piątek, 3 listoapada- św. Huberta

9:00- Wypominki (2)

19:00-++ Maciej Stefan (16 rocz)                         – żona i córka

Sobota, 4 listopada- sw. Karola Boromeusza

8:30- Wynagradzająca; Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy nasze i całego świata

17:00(English)++ Jacek Kuczaj i Rosalia Hadała

18:30- Wypominki (3)

18:30-++ Za zmarłych z rodziny Mazur, Bartoch, Tłustochowicz i Trzmiel       – A. Mazur

Niedziela, 5 listopada , XXXI niedziela zwykła

8:30- O Boże bł. dla Sr. Zacharii z okazji imienin                                                

10:30- Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

12:30- Wypominki (4)

19:00- O Boże bł. z okazji urodzin dla Stanisława

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Wj 22, 20-26; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40

Ref: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja.


Miłość do Boga jest miłością jedyną w swoim rodzaju i nie da się jej podzielić z nikim innym. A jednak to od miłości do Boga zależy każda inna miłość. Brak miłości do bliźnich jest oznaką „wybrakowanej” miłości do Boga. Kochać bliźniego można wtedy, gdy się chce więcej dobra bardziej dla kogoś niż dla siebie. Sprawdzianem miłości bliźniego jest zupełny brak zazdrości, a nawet radość z czyjegoś szczęścia i sukcesu. Miłość objawia się przez zdolność do oddawania tego, co posiadamy. Chodzi o oddawanie dobra, ale też o nieoddawanie krzywdy. W tradycji rabinicznej zapisano takie porównanie: „Tora nakazuje nam, aby nie mścić się ani nie chować urazy do drugiego człowieka. Jeśli ktoś kroił mięso i nóż obsunął mu się, raniąc jego rękę, to czy skaleczona ręka odwzajemniłaby się za to i zraniła drugą?”. Miłość do bliźniego jest więc zdolnością do oddawania dobra i nieoddawania zła. Jeśli Jezus mówi, by kochać bliźniego jak siebie samego, to znaczy, że każdy bliźni jest częścią tego samego ciała, a więc raniąc kogoś, ranilibyśmy siebie samych. Oddawać dobro – to pragnienie, aby ktoś był tak ceniony, jak ja sam chciałbym być ceniony, aby ktoś był bardziej kochany niż ja, aby ktoś zyskiwał większe znaczenie niż ja, aby inni byli bardziej chwaleni niż ja, aby kogoś bardziej ceniono we wszystkim niż mnie, aby inni byli nawet bardziej szczęśliwi niż ja, bardziej obdarowani łaską niż ja, aby ktoś był bardziej rozumiany niż ja, aby czyjaś wola się spełniała, a nie moja, aby nie u mnie szukano rady, lecz u bliźniego, aby ktoś miał mniejsze trudności niż ja. „Miłość braterska ma w nas sprawiać, że będziemy tak kochali tych, którzy nie są dla nas sympatyczni, jak tych, którzy są dla nas sympatyczni” (M. D. Philippe).Szatan skupia naszą uwagę na czyichś wadach i defektach, Duch Święty zaś uwydatnia czyjeś zalety i dary. Możemy żyć, nie będąc kochanymi przez bliźnich, ale nie możemy, gdy ich nie kochamy. Miłość potrafi być równie porażająca jak śmierć, a nawet bardziej! Święta Katarzyna Sieneńska podczas jednej z ekstaz przeżyła śmierć mistyczną. Na kilka godzin ustały wszystkie funkcje jej organizmu tak wyraźnie, że wszyscy myśleli, że umarła. Gdy odzyskała ziemską świadomość, przez trzy dni płakała z tęsknoty za tym, czego doświadczyła od Jezusa i co zobaczyła w Jego miłości do Jej duszy! Miłość bliźniego nie może się ograniczać do jednej osoby, choć miłość Boga zawsze ma wyłączność, bo Bóg jest tylko jeden! Można kochać tylko jednego Boga, zaś miłość tylko do jednego człowieka bywa grzechem bałwochwalstwa. „Każdy, kto kocha tylko jedną osobę i nie kocha bliźniego swego, zdradza tym samym, że jego uczucie do tej osoby jest zwykłym przywiązaniem mającym charakter podporządkowania lub dominacji. Na pewno zaś nie jest miłością”. Augustyn Pelanowski OSPPE

LEKTORZY

  17:00 – M. Edgar, M. Jarzecki

  18:30- M. Łabinowicz, M. Sobczak

  8:30- D. Topor, S. Salome

  10:30- K. Kamieniak, S. Zacharia, Z. Pieczara

  12:30-J. Pajewski, B. Pajewski, M. Kaczan  

   19:00- R. Kohnke, M. Iskra, W. Grabowski

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalnywww.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

Akcja zbierania ofiar nadziałalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 9,991.00

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI – NOWENNA MSZY ZA ZMARŁYCH

Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Nowenna Mszy św. za zmarłych zostanie odprawiona w naszym kościele od 2 do 10 listopada. Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić w tradycyjnych „Wypominkach”. Koperty, na których można wypisać imiona zmarłych, wyłożone są na stolikach przy biuletynach. BARDZO PROSIMY O CZYTELNE, DRUKOWANE LITERY PRZY WYPISYWANIU IMION I NAZWISK ZMARŁYCH. IMIONA PROSIMY O PISANIE W MIANOWNIKU, DOKŁADNIE TAK JAK SĄ PISANE W DOKUMENTACH URZĘDOWYCH (PRAWO JAZDY, PASZPORT ITD) . Będzie to bardzo pomocne przy odczytywaniu przez kapłana.

UWAGA MINISTRANCI!

Zapraszamy na modli­tewne spot­kanie w I Czwartek Miesiąca, 2 listopada, na godz. 18:30. Ogłaszamy również za­pisy do służby ministranc­kiej dla chłopców, którzy już przystąpili do Pierwszej Komunii św. Zgłoszenia należy kierować do ks. Pawła

Zapraszamy na Ado­rację Naj­święt­­szego Sakra­men­tu, 3 listopada, po po­rannej Mszy św. o godz. 9:00. Jest możli­wość sko­rzys­tania ze spowiedzi i rano i wieczorem, i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się na adorację do zeszytu przy wyjściu z kościoła, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

4 listopada, zapraszamy na Mszę św. o godz. 8:30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 3 części różańca: o 9:00am, o 12 w południe, i o 15:00. Zakończenie adoracji o 16:30, następnie Msza św. w j. angielskim o 17:00. Jeśli wierni chcą, można odmówić czwartą część różańca o godz. 18:00, a o 18:30 Msza święta w języku polskim. I taki porządek będzie obowiązywał w pierwsze soboty miesiąca.Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę, a szczególnie członków Rycerstwa Niepoka­lanej, członków Rodziny Radia Maryja i Rycerzy Kolumba.

MODLITWA NA CMENTARZACH

W niedzielę 5 listopada, o godz. 15:00 na cmentarzach, gdzie pochowani są nasi parafianie zgromadzimy się na modlitwie różańcowej. Będziemy łączyć się duchowo z Polską, gdzie nadal będą łuny światła nad cmentarzami a tłumy wiernych będą nawiedzać cmentarze. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę za naszych zmarłych na cmentarzach:

St. Mary’s (gdzie znajdują się również groby Księży Chrystusowców: ś.p. Ks. Jan Otłowski, Ks. Arkady Boryczka, Ks. Józef Smyczyk) spotykamy się pod Krzyżem na cmentarzu,

– St. Joseph’s (Queen’s Park), gdzie jest wiele grobów Polaków. Spotykamy się przy „betonowym łuku” z  figurą św. Józefa.

                Modlitwą obejmujemy wszystkich zmarłych, ksiądz kropi wodą świeconą „na cztery strony świata”, i nie idzie indywidualnie na poszczególne groby….

LISTA ZMARŁYCH OD 23 listopada 2022  – DO DZIŚ:

+ PRZĘDZELEWSKI ILONA – NOV 23,2022- 85 LAT

+ TOTH (KUBOK) SOPHIE – NOV 25,2022- 84 LATA

+ ZAJĄCZKOWSKI ANDRZEJ- DEC 26 2023 – 71 LAT

+ LAGAN GRZEGORZ- DEC 27,2023 – 51 LAT

+ BUKRY KRYSTYNA – DEC 30,2023 – 94 LATA

+ BLACH MACIEJ – JAN 22,2023 – 64 LATA

+ MICHALSKA GERTRUDA -FEB 17,2023 – 70 LAT

+ KUBOK AMELIA- MARCH 17,2023 – 94 LATA

+ WALCZAK LUCYNA -MARCH 23,2023 – 62 LATA

+ SOBOTA ZBIGNIEW -MARCH 31,2023 – 70 LAT

+ SKORA WALDEMAR -APRIL 13,2023 – 83 LATA

+ OLESZCZUK VICTOR -APRIL 20,2023 – 34 LATA

+ BORAWSKI WŁODZIMIERZ -MAY 18, 2023 – 71 LAT

+ STEFANOWICZ JADWIGA -MAY 26,2023 – 96 LAT

+ BOHDAN KAZIMIERZ -MAY 30,2023 – 82 LATA

+ ŁOJKO LESZEK -JUNE 24,2023 – 83 LATA

+ GIERACH MAREK -JULY 6,2023 – 39 LAT

+ ZAJĄCZKOWSKI ANDRZEJ -JULY 6,2023 – 66 LAT

+ GLAWDEL ANNA -JULY 20,2023 – 99 LAT

+ MAZUREK DANUTA -AUG 12,2023 – 72 LATA

+ MICHNOWICZ JADWIGA -AUG 22,2023 – 83 LATA

+ GAWOR EUGENIUSZ -SEPT 13, 2023 – 78 LAT

+ PRZYBYLSKI ROMAN -SEPT 26, 2023 – 77 LAT

+ MIŁOSZ IRENA -SEPT 29,2023- 94 LATA

+ PRZEGINIAK JÓZEF -OCT 7,2023 – 93 LATA

+ FURS IRENA -OCT 9,2023- 91 LAT

+ KRUTEWICZ BRONISŁAW -OCT 23 ,2023 – 60 LAT

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 Serdecznie zapraszamy dzieci DO lat 10,  na Bal Wszystkich Świętych 31 października (wtorek). O godz. 17:00 odmawiamy z dziećmi różaniec w kościele, następnie dzieci przechodzą do sali parafialnej na wspólną zabawę. Jeśli ktoś zechce, może pozostać na Mszę św. o godz. 19:00. W czasie zabawy zapewniamy wiele atrakcji, zabawa z muzyką i dużo słodkości. Prosimy, aby dzieci były przebrane za ulubionego świętego  lub aniołka. Serdecznie zapraszamy –  Siostry Dominikanki

              NIEDZIELA EDUKACJI KATOLICKIEJ

Dołącz do nas w obchodach Niedzieli Edukacji Katolickiej 4 i 5 listopada 2023 r.Razem z naszą wspólnotą łączmy się, aby wspierać i dziękować za edukację katolicką w Prowincji Alberta. Bądź częścią czegoś większego! Twoja dedykowana darowizna zapewni lepsze możliwości nauki dla katolickich studentów z Calgary i okolic. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://theccef.ca/who-we-are/news-events/catholic-education-sunday.html

SPOTKANIE RODZINY ŚW. TERESKI

Zapraszamy zainteresowanych na Mszę św. o godz. 19:00. Wówczas zostanie zainicjowana nowa grupa parafialna, zgłębiająca duchowość „Małej Drogi Dziecięctwa Bożego”. Po Mszy świętej – tradycyjnie Studium Biblijne, Księga Wyjścia Rozdz. 19.

TEKSTY NA EKRANACH- Jeżeli na ekranie z tekstami pieśni pojawiają się błędy lub inne wersje utworów, to prosimy, aby wszelkie sugestie czy poprawki zgłaszać na adres church@queenpol.org.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY zaprasza wszystkich zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu na miesięczne zebranie, które odbędzie się dzisiaj, w niedzielę, 29 października o godzinie 14:30 w Domu Polskim.

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW W KANADZIE KOŁO #18 W CALGARYORAZ STOWARZYSZENIE POLSKO KANADYJSKIE W CALGARY Zapraszają na Akademie z okazji święta Dnia Niepodległości, która odbędzie się w niedzielę 12 listopada 2023 o godz. 14:30 w Domu Polskim. Tematem wiodącym tej akademii będzie historia Błogosławionej Rodziny Ulmów. Ze względu na ustalenie liczby obiadów, członkowie są proszeni o wcześniejsze zgłoszenie swojej obecności na akademie.Poprzez wysłanie wiadomości e-mailowej na info@dompolski.ca lub roman.pietrzak34@gmail.com telefon 403-280-4787 , można też dzwonić do Krystyny Pawłowskiej 403-273-4092 w godzinach popołudniowych. Niezrzeszeni w naszych organizacjach muszą opłacić cenę obiadu w kwocie $40,00 od osoby. Zapraszamy do udziału w naszej akademii.Z koleżeńskim pozdrowieniem. Janina Aniołczyk Prezes SPK #18 w Calgary.

BOTTLE DRIVE FOR MAZOVIA POLISH DANCE GROUP ZBIÓRKA PUSTYCH BUTELEK I PUSZEK   

Sunday, November 5,2023 from 9:30am to 1:30pm our group will collect empty bottles and cans at our Polish Parish Hall. All funds raised from the bottle drive will be used for the group.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA:

1.XI. Uroczystość Wszystkich Świętych;  Msze św. o 9:00; 12:00 i 19:00

2.XI. Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) Msze św. 9:00, 12:00 i 19:00

21.XI. spotkanie Rady Parafialnej

23.XI. Nabożeństwo z Ojcem Pio

25.XI. AKCJA PIEROGI w sali parafialnej od 10:00-13:00

2-13.XII. Pielgrzymka do Meksyku i Guadalupe

10 i 17.XII. – wyprzedaż świąteczna w sali parafialnej,

będzie możliwość by osoby zainteresowane „wynajęły” stolik pod ścianą sali na sprzedaż swoich „gadżetów”. Koszt stolika to $100, liczba miejsc ograniczona

18.XII. – Ustawianie choinek/dekoracji od 10:00am

20.XII. – początek Rekolekcji, nauki będzie głosił ks. Andrzej Szczepaniak, chrystusowiec z Niemiec. Układ Mszy w poszczególne dni zgodnie z naszym kalendarzem, nie będzie dodatkowych Mszy, za to cały czas będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi.

24.XII. Czwarta Niedziela Adwentu – przed południem; w związku z tą „regulacją liturgiczną” otrzymaną z Diecezji, Msze św. w tym dniu będą tylko o 8:30 i 10:30. Popołudnie „ciąży już” w stronę Wigilii Bożego Narodzenia; I tak – Msza św. po angielsku będzie odprawiona o godz. 17:00; tradycyjna polska Pasterka o północy.

25.XII. Boże Narodzenie – Msze święte o 10:30 i 12:30

26.XII. Świętego Szczepana:  9:00; 12:00 i 19:00

31.XII. Niedziela Świętej Rodziny – 8:30, 10:30 i 12:30

O godz.17:00 Msza św. po angielsku, z formularzem noworocznym

18:00 – Nabożeństwo na zakończenie Roku

18:30 – Msza święta PO POLSKU z formularzem noworocznym

20:00 – ZABAWA SYLWESTROWA W SALI

OSOBA DO OPIEKIPolska rodzina (mama z synem) zamieszkała w Vulcan County na acreage, poszukuje samotnej osoby bez nałogów do opieki dla syna pełnoletniego (lekko niepełnosprawnego), ale fizycznie zdolny, jeździ samochodem. Rodzina proponuje zamieszkanie w bardzo dogodnych warunkach z wynagrodzeniem. Kontakt: 403-897-3870, albo cel 403-999-9041. Więcej informacji do ustalenia.

ARE YOU GOING TO THE RENEWAL GATHERING? – Let’s gather to celebrate the Eucharist with Bishop McGrattan, have a meal together, and envision how we can open ourselves to the graces of renewal as individuals, parishes, and as the Diocese. There is no cost to attend but your registration helps us in the meal planning. Register online at https://catholicyyc.ca/renewal or call Monica at 403-218-5521.  CALGARY – Saturday, Nov. 4 from 9 am (Mass) to 1 pm, at Mary, Mother of the Redeemer Church in Calgary.

PASTORAL CARE MINISTRY TRAINING– The Diocese of Calgary is offering a Pastoral Care Ministry Training for those who feel called to assist their parish in a healing ministry to the sick, elderly, dying, homebound and bereaved members. When: Saturdays (Nov 11 & 25) at the Catholic Pastoral Centre, Calgary. Register at: catholicyyca.ca/pastoralcare or call 403-218-5521.

CRAFT SALE AT HOLY SPIRIT CHURCH, CALGARY -The Holy Spirit CWL council is hosting a Craft Sale, with a showcase of local handcrafted gifts. Admission: $2/adult, 1$/senior, free for children under 12. When: Sat, Nov. 18 from 10 am to 3 pm – Holy Spirit Church, Calgary.