17 grudnia

17 grudnia

Sobota, 16 grudnia

17:00– ++ Za zmarłych z rodziny Szewczyk, Rutkowski oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18:30– O Boże bł. i opiekę M.B. dla dzieci i wnuków objętych modlitwą Internetowej Róży Różańcowej

8:30- ++ Helena i Jan Kałduś                                      

10:30- O Boże bł. z okazji urodzin dla Marii i Jana

12:30- + Zygmunt Kulikowski              – synowie z rodzinami

19:00- O Boże błogosławieństwo oraz łaski Ducha św dla Anny Magaj z okazji 80 urodzin        

– synowie z rodzinami 

Poniedziałek, 18 grudnia

19:00-++ Marian Gąska, Fredek Pojent i Jan Bepa

19:00- + Juan Lopez

Wtorek, 19 grudnia

19:00-+ Tadeusz Pasierb

19:00- ++ Witold, Maria i Marek Konecki

Środa, 20 grudnia

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Emili w dniu urodzin      – babcia

19:00-++ Aniela i Alfons Kohnke

Czwartek, 21 grudnia  

19:00- + Michalina Olszewska (25 rocz)

19:00-++ Aniela i Alfons Kohnke

19:00(Ks Andrzej) + Jan Ostrzeński

Piątek, 22 grudnia

9:00- + Barbara Malanowski i zmarli z rodzin      – przyjaciele

19:00- O Boże bł. i opiekę M.B. oraz dary Ducha św. dla Marianny i Barbary z okazji urodzin     – mama

19:00- Z podziękowaniem za udaną operację z prośbą o miłosierdzie Boże dla pewnej rodziny w Polsce i Kanadzie

Sobota, 23 grudnia

8:30- O Boże bł. dla Reginy Piekut z okazji urodzin

17:00– ++ Janina i Franciszek Korzeniewski

18:30– ++ Za zmarłych z rodzin: Mysza, Tomasik, Kuczaj i Witkowski

18:30 (ks. Andrzej)– O łaskę zdrowia i opiekę M.B dla Jessica     – mama

8:30- O Boże bł. dla Anny z okazji urodzin                                    

10:30- O Boże bł. dla Renaty P. i Arka S              – Magda S

10:30- O Boże błogosławieństwo dla Reginy Piekut w dniu urodzin         – przyjaciele

17:00- Wigilia po angielsku

21:00-  Msza wieczorna – po polsku

24:00– Pasterka- Za Parafian

Iz 61, 1-2a. 10-11 ; 1 Tes 5,16-24; J 1,6-8.19-28

Ref. Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim.

W trzecią niedzielę Adwentu słowo Boże wzywa nas: „Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim”. Powodem radości jest więc osoba Boga, która stanowi źródło radości. W epoce ludzi rozrywkowych, którzy chcą sprowadzić codzienność do rzeczywistości lekkiej, łatwej i przyjemnej, banalnie prosto można pomylić prawdziwą radość z kryjącą się pod maską płytką wesołością, zabawą czy dobrym humorem. Św. Franciszek z Asyżu uczył, że prawdziwa radość, aby się ukazać, nie potrzebuje pustego śmiechu. Jest natomiast owocem Ducha Świętego, który pochodzi z czystości serca i zdobywa się ją przez pobożną modlitwę. Owoc Ducha widoczny w życiu wierzącego w obfitości jest znakiem jego bogatego, duchowego życia, najlepszym świadectwem uwiarygodniającym przynależność do Jezusa Chrystusa, żywym wyznaniem wiary. Radość, o której Biblia mówi aż 454 razy, może gościć zarówno w sercach zdrowych i silnych, cieszących się życiowymi sukcesami i dostatkiem, jak też słabych, chorych i ubogich materialnie. Bóg pozwala nam odkrywać prawdziwą radość każdego dnia. Benedykt XVI zauważa: „Każdy dzień pełen jest niezliczonych prostych radości, które są darem Pana (…) Istnieją piękne chwile życia rodzinnego, wspólnej przyjaźni, odkrycia swoich talentów i sukcesów, uznania ze strony innych, zdolności wyrażania siebie i świadomości, że jesteśmy rozumiani, że jesteśmy użyteczni dla innych. Jest też radość z powodu uczenia się nowych rzeczy, odkrycia nowych wymiarów dzięki podróżom i spotkaniom, możliwości czynienia planów na przyszłość. Także doświadczenie czytania dzieła literackiego, podziwiania arcydzieła sztuki, słuchania i grania muzyki lub zobaczenia filmu może w nas budzić prawdziwą radość”. Radość rodzi: gorliwość i troskliwość, nastawienie i gotowość duszy i ciała do pełnienia z duchem wszelkiego dobra, a więc miłosierdzie wobec innych. A „hojnego dawcę miłuje Bóg”. Ta prawdziwa radość doprowadzona do doskonałości streszcza się w zwycięstwie miłości i wierności Jezusowi Chrystusowi przez znoszenie cierpień z miłości do Niego. Radość chrześcijańska nie tylko nie wyklucza cierpienia, ale często nim się karmi. Ta radość nie jest jednak zagwarantowana nikomu raz na zawsze. Chcąc ją zachować, trzeba nieustannego ożywienia i prośby do Boga o wsparcie. Modlitwa nie może być więc wydarzeniem sporadycznym, musi towarzyszyć nam stale. Chodzi o przeżywanie codzienności w duchu modlitwy, by w każdym swoim życiowym położeniu dostrzegać obecność Boga i być wdzięcznym, wyśpiewując wraz z Maryją i całym Kościołem radosny hymn „Magnificat”, włączając w niego dziękczynienie za osobiste dary. ks. Leszek Smoliński

LEKTORZY

  17:00 – Z. Pieczara, M. Jarzecki

  18:30- J. Wójcik, M. Jarzecki, K. Wójcik

  8:30- T. Kot, M. Sobczak

  10:30- M. Sapielak, O. Zyro, A. Kamieniak

  12:30- A. Wiśniewski, O. Zyro, W. Potocka

  19:00- W. Grabowski, B. Pajewski, J. Pajewski

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalnywww.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

Akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 15,268.00

KOPERTY NA OFIARY NIEDZIELNE na rok 2024  są do odebrania w oszklonym korytarzu. Układ alfabetyczny. Gdyby nie było czyjejś koperty, proszę dzwonić do biura parafialnego w godzinach pracy i zgłaszać. Natomiast nazwiska osób, które przez cały rok nie odebrały poprzednich kopert są eliminowane z komputerowej bazy danych.

Podczas Świąt Biblioteka będzie zamknięta 23/24 i 30/31 grudnia. Zapraszamy ponownie 7 stycznia.Następne spotkanie Klubu Książki – 21.I. w Bibliotece o godz. 14:00. Temat: Twórczość M. Wańkowicza.

KAWIARENKA – Dzisiaj, 17 grudnia, wyprzedaż świą­teczna. Zapraszamy na smacz­ne pączki, ciasta, pierogi oraz wiele innych smakołyków.

UWAGA! Nowe regulacje wprowadzone przez rząd Alberta zabraniają używania pojemników z materiałów nie biodegra­dowalnych. W związku z tym kuchnia/kawiarenka musi stosować nowy typ pojemników, sztuka kosztuje 25 centów. Wyjściem z sytuacji jest, by poszczególne osoby miały swoje własne torby/pojemniki.

Wielkie podziękowania dla Pań i Panów, którzy w minionych tygodniach ciężko pracowali w kuchni (pod kierunkiem Lucyny Wysockiej), aby było wystarczająco wypieków na dwie niedziele wyprzedaży: 10 i 17 grudnia

STOISKA ŚWIĄTECZNE poszczególnych grup i osób indywidualnych proponują różne świąteczne artykuły. Warto podejść i się zapoznać z ofertą…

OJCIEC PIO wstawia się u Boga. Zapraszamy na nabożeństwo przez Jego wstawiennictwo, w piątek 22 grudnia, po Mszy św. o godz. 19:00. Intencje modlitewne należy pisać na kartkach  WYRAŹNIE!!!

ZAWIERZENIE NIEPOKALANEJ PANNIE  8.XII.

Chociaż w tym roku nie było nowych członków Rycerstwa Niepokalanej, to osoby już zawierzone odnowiły swoją cześć dla Najświętszej Maryi Panny

HARCERZE UCZCILI SWEGO PATRONA, BŁ. KS. STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO w 20 rocznicę objęcia patronatu. 10 grudnia wierni zostali pobłogosła­wieni relikwiami Patrona Harcerstwa.

PIELGRZYMI POWRÓCILI Z GUADALUPE….

Okazuje się, że nie tylko „nasza” grupa „wpadła na pomysł” daty 12 grudnia… widzimy tutaj innych Księży chrystusowców z USA…  Z pewnością pielgrzymi (na czele z ks. Pawłem) podzielą się wrażeniami z tego wyjazdu..

RADA PARAFIALNA miała bardzo owocne spotkanie 12 grudnia…..

Diecezja Calgary inicjuje nowy program Duchowej Odnowy. Zalecają tworzenie osobnej komisji ds. „pomysłów” związanych z tym programem. Nasza Rada uważa, że wystarczy do obecnego grona zaprosić dodatkową osobę i będziemy działać. Tomasz Wójcik będzie nam pomagał. Dziękujemy! Inni też mogą zgłaszać inicjatywy duszpasterskie.

→ Nasz kościół jest ulokowany w strategicznym miejscu: Uniwersytet, Szpital Dziecięcy, nowy Szpital Rakowy. Bardzo potrzebne są nowe i liczne mieszkania w tym rejonie. Wydział Planowania i Rozwoju miasta Calgary opracował plany na kolejne 30 lat, odnośnie przebudowy całej naszej okolicy. Domy jednorodzinne miałyby być zastąpione budynkami 4-ro i więcej piętrowymi. Różowym kolorem (do przebudowy) zaznaczyli nasz teren kościelny, parafię St. Pius X i kościół St. Bernard. Również teren Sióstr Dominikanek podlegałby zmianom…. Oczywiście wysłaliśmy stosowne protesty, ale Rada Parafialne wyśle też oficjalny list do Diecezji, czy Urząd Biskupa jest świadomy tych planów i jaka jest odpowiedź z Kurii na „te nowości”….

→ Tak jak było planowane i zapowiedziane we wrześniu, przyjrzeliśmy się „sprawie” Mszy św. w j. angielskim. Choć bezsprzecznie jest taka potrzeba, to obecny układ się „nie sprawdził”. Wszyscy członkowie Rady jednomyślnie zaproponowali inne rozwiązanie, a Proboszcz wyraził zgodę: będzie jeszcze Msza św. po angielsku o godz. 17:00 – 16 grudnia, 23 grudnia i 24 grudnia (wigilia).

Na tym kończymy obecny „układ”. Po Nowym Roku będzie Msza św. w języku angielskim w soboty, ale o godz. 18:00, czyli nie będzie już Mszy po polsku ani nie będzie transmisji internetowej. Kto zechce przyjść – mamy teksty modlitewników w obu językach.

→ Od lat było mówione o pewnych planach i potrzebach związanych z remontami. Szereg prac już zostało wykonanych – największy projekt to przebudowa parkingu. Obecnie myślimy o rejonie prezbiterium, by wymienić stare płytki „typu łazienkowego” na nową piękną ceramikę. Do tego dochodzą jeszcze inne projekty, ale ich realizacja związana będzie z dostępnymi funduszami. Obecnie składamy w Diecezji petycję o zatwierdzenie Funduszu Budowalnego, który pozwo­liłby gromadzić środki na te remonty, a które to fundusze nie byłyby dodatkowo opodatkowane.

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. W piątek 8 grudnia , przez sakrament chrztu świętego został włączony do wspólnoty Kościoła: Kaiden Robert  Denys. Gratulujemy Rodzinie i Chrzestnym. Kaidena polecamy Bożej Opiece.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY  Odeszła do wieczności , ś.p. Danuta Zofia Fronc w wieku 88 lat. Modlitwy pogrzebowe odbyły się w czwartek 14 grudnia w McInnis & Holloway Funeral Home Deerfoot location.  Rodzinie i przyjaciołom   składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Danutę  polecamy miło­sierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!

NADCHODZĄCE WYDARZENIA:

17.XII  – wyprzedaż świąteczna w sali parafialnej;

18.XII. – Ustawianie choinek/dekoracji od 10:00am

20.XII. – początek Rekolekcji, nauki będzie głosił ks. Andrzej Szczepaniak, chrystusowiec z Niemiec. Układ Mszy w poszczególne dni zgodnie z naszym kalen­darzem, nie będzie dodat­kowych Mszy, za to cały czas będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi. 22.XII. – w ramach rekolekcji, spotkanie dla starszych i chorych parafian tudzież ich opiekunów. Zarówno o 9:00 jak i o 19:00 udzielony zostanie Sakrament Na­masz­czenia Chorych, a następnie nasi starsi/chorzy Parafianie będą proszeni do sali parafialnej na mały poczęs­tunek (namiastka wigilii)

24.XII. Czwarta Niedziela Adwentu – przed południem; w związku z „regulacją liturgiczną” otrzymaną z Diecezji, Msze św. w tym dniu będą tylko o 8:30 i 10:30. Popołudnie „ciąży już” w stronę Wigilii Boż. Narodzenia;

Msza św. po angielsku będzie o godz. 17:00;

Msza św. w języku polskim o godz. 21:00

tradycyjna polska Pasterka o północy.

25.XII. Boże Narodzenie – Msze św. 8:30, 10:30 i 12:30

26.XII. Świętego Szczepana: 9:00; 12:00 i 19:00

30.XII. Spotkanie Rodziny św. Tereski

31.XII. Niedziela Świętej Rodziny – 8:30, 10:30 i 12:30

o godz.17:30 – Nabożeństwo na zakończenie Roku

18:00 – Msza święta w języku polskim z formularzem noworocznym o świętej Bożej Rodzicielce, Maryi.

19:00 – ZABAWA SYLWESTROWA W NASZEJ SALI- zwolniło się kilka miejsc, MOŻNA DOŁĄCZYĆ! Bilety $100 od osoby; info – Lucyna: 403-464-0449

7 STYCZNIA – o 14:00 „Jasełka” w naszym kościele w wykonaniu dzieci

14 STYCZNIA – DZIEŃ DZIADKA I BABCI – Zespół „Polanie” serdecznie zaprasza na Dzień Babci i Dziadka do sali parafialnej 14 stycznia o godz. 14:00 Uroczysty obiad, atrakcje dla Seniorów i zabawa dla całej rodziny. Bilety: $ 32 dostępne pod numerem 403 287 6001 tickets@polanie.ca oraz w sali parafialnej 

21 STYCZNIA – wizyta Gości z Polski, na zakończenie okresu bożonarodzeniowego – wspólne kolędowanie.

Christmas Note Cards

Christmas Note Cards

The Diocese provides Christmas note cards for you to use in conveying care to others this Advent and Christmas. Here are some ideas on how to use them:

You can convey God’s love and care to colleagues at work by leaving these cards at their desks, either signed or anonymously.

  • Students, parents, guardians, and teachers can share these cards with others in their schools.
  • These cards can be inserted into Christmas cards and gift boxes.
  • They could be shared with a stranger who seems down or burdened.

Look for these cards in your parish before Christmas!