Nr. 113 (4) 7 grudnia 2014

Nr. 113 (4) 7 grudnia 2014

GŁOS MŁODZIEŻY

Nr. 113 (4)                                       7 grudnia 2014         

 

Komentarzyk do Słowa Pana

 

Drodzy Młodzi Przyjaciele! Podczas tych wszystkich ważnych przygotowań wpisanych w naszą polską tradycję, nie możemy zapomnieć o tym to jest najważniejsze – o przygotowaniu swoich serc do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Wspomina o tym dzisiaj św. Jan Chrzciciel w Ewangelii: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Często młody człowiek tworzy swoje drogi, które są daleko od tej jedynej, która prowadzi do Chrystusa. Czas Adwentu to czas odnalezienia tej jedynej drogi. Tak mało czasu, a tak wiele musimy zmienić w swoim życiu. Nie lękajcie się! Z pomocą łaski Bożej wszystko można naprawić, przygotować serca, wyrównać drogi – tylko trzeba chcieć.

  1. Karol

Godzina Łaski Matki Bożej

8 grudnia 12:00-13:00 !!!

 

Drodzy przyjaciele, przypominamy o ułaskawieniu zwanym „Godzina łaski” 8 grudnia każdego roku (od godziny 12.00 do godziny 13.00), którego udzieliła ukochana Matka Boska. Przypomnijcie o tym ułaskawieniu swoim przyjaciołom i znajomym!

 

„W okresie 24 października 1946 roku do 8 grudnia 1947 roku Błogosławiona Matka Boska objawiła się 11 razy Siostrze Pierinie we Włoszech. Matka Boska prosiła o pokajanie i odkupienie grzechu złych uczynków.

Matka Boska prosiła żeby Siostra Pierina przyszła w południe 8 grudnia do kościoła. „Będzie to moja Godzina łaski”, powiedziała Matka Boska. Siostra zapytała się jej jak ma się przygotować do tej Godzina łaski? Na co Błogosławiona Matka Boska odpowiedziała: „Modlitwami i pokajaniem. Przeczytaj 50-ty psalm Dawida trzy razy z otwartymi ramionami (ręce na bok). Podczas Godziny łaski mogą zostać sprezentowane duchowe ułaskawienia. Łaska Boga dotknie nawet najbardziej okrutnych, i bezlitosnych grzeszników.”. Błogosławiona Dziewica obiecała, że wszystko o co ludzie ją poproszą podczas Godziny łaski (nawet o to co niemożliwe), będzie im odpuszczone, o ile jest to zgodne z wolą Wiecznego Ojca.

Rankiem 8 grudnia ludzie zaczęli przychodzić do kościoła i do południa zebrało się ich 10,000 osób (…) Gwałtownie z kopuły kościoła zeszło brylantowo-białe światło i pojawiły się stopnie które dochodziły do podłogi. Błogosławiona Dziewica zjawiła się, jaśniejąc/promieniując światłem ubrana na biało. Uśmiechając się przemówiła miękkim, kochającym głosem. „JAM JEST Niepokalanym Poczęciem, Matka Wszech Ułaskawień/Lask oraz Matka Mojego Ukochanego Syna Jezusa. Chcę żebyście uznali mnie jako Mistyczną Różę. Chcę żeby 8 grudnia każdego roku w południe przeprowadzali „Godzinę łaski”. Wiele duchowych ułaskawień/łask i fizycznych błogosławieństw będą udzielone temu kto modli się w ciągu tej godziny”. Potem zaczęła powoli wznosić/unosić się po schodach, pięknie wysypując płatki róż. Dochodząc do połowy schodów, znów przemówiła: „Bardzo będę szczęśliwa, widząc taki mocny przejaw Wiary”.

Wielu chorych było wyleczonych tym sposobem i wiele cudów się stało jako dotrzymana obietnica błogosławionej Matki Boskiej.

****************

Oto wymagania które Matka Boska prosiła spełnić po to żeby uczyć „Godziny łaski”:

  1. Dzień i czas Godziny łaski to 8 grudnia, uroczystość Niepokalanego Poczęcia powinno rozpocząć się o godzinie 12.00 w południe i trwać do 13.00 (jedna godzina modlitw).
  2. Przeprowadzając Godzinę łaski w grupie lub w domu, koniecznie jest odizolować się od wszystkiego co może was rozproszyć (nie odbierać telefonu, nie otwierać drzwi etc., oraz całkowicie skoncentrować się na zjednoczeniu z Bogiem podczas tej Godziny łaski).
  3. Rozpocząć Godzinę łaski czytaniem z otwartymi ramionami (ręce na bok) 50-go Psalmu (3 krotnie).
  4. Dalej (po psalmie 50.) możecie przeprowadzać tę godzinę w milczącym zjednoczeniu z Bogiem, medytując nad tymi testami które przechodził Jezus i wychwalać Boga, czytać/odmawiać ulubione modlitwy (przykazania, Różance). Również można śpiewać pieśni, hymny (np. pieśni Jezusa, Matki Boskiej itd.).

 

****************

Psalm 50 (czasami podawany jako 51)

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego! Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie. Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył!Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia! Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego! Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym! Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość! Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: odbuduj mury Jeruzalem! Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.