Numer. 176 (5) 19 czerwca 2016

GŁOS MŁODZIEŻY   365 Dni z Miłosierdziem Bożym Za wszystko uwielbiaj, duszo moja, Pana i wysławiaj miłosierdzie Jego, bo dobroci Jego końca nie masz. Wszystko przeminie, a miłosierdziu Jego granicy ani końca nie masz, chociaż złość dojdzie do miary, w miłosierdziu miary nie masz. O Boże mój, nawet w krajach, którymi dotykasz ziemię, widzę przepaść … [Read more…]

Numer. 175 (5) 12 czerwca 2016

GŁOS MŁODZIEŻY 365 Dni z Miłosierdziem Bożym Jeżeli prawo wdzięczności jest wielkim i świętym w stosunku do ludzi, o ileż bardziej jest większym i świętszym w stosunku do Boga, któremu zawdzięczamy nieprzebrane skarby miłosierdzia. Liczyć te skarby łask miłosiernych to tak jak liczyć liście na drzewach albo gwiazdy na niebie. Wśród nich bowiem żyjemy, nimi … [Read more…]

Numer. 174 (5) 5 czerwca 2016

GŁOS MŁODZIEŻY Adoracja wynagradzająca Anna Jasielska (Miłujcie sie! nr 5-2008)   Oto fragment orędzia przekazanego w czasach komunisty-cznych przez Pana Jezusa rumuńskiej zakonnicy z Dzieła Adoracji Eucharystycznej poświęcony adoracji wynagradzającej. Życzeniem Pana Jezusa jest, by coraz więcej dusz Mu towarzyszyło w ofierze eucharystycznej, ofierze z życia, która ma największą „moc przebłagania wiecznej sprawiedliwości Ojca”. JEZUS: … [Read more…]

Numer. 173 (5) BOŻE CIAŁO 29 maja 2016

GŁOS MŁODZIEŻY 365 Dni z Miłosierdziem Bożym W jednej adoracji przyrzekł mi Jezus: Duszom, które uciekać się będą do mojego miłosierdzia, i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia mojego. Boleje serce moje – mówił Jezus – nad tymi, że nawet dusze … [Read more…]

Numer. 172 (5) NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 22 maja 2016

GŁOS MŁODZIEŻY   365 Dni z Miłosierdziem Bożym   Bądźmy dobrymi owieczkami Dobrego Pasterza, wpatrując się w Jego przykład, rozważając Jego słowa, wstępując w Jego ślady, a przede wszystkim naśladując Jego miłosierdzie w stosunku do swoich bliźnich, świadcząc im uczynki miłosierne względem duszy i ciała. Jest znakiem prawdziwej owieczki Jezusowej przyjmowanie radości we wszystkim, co … [Read more…]

Numer. 171 (5) ZESŁANIE DUCHA ŚW. 15 maja 2016

GŁOS MŁODZIEŻY   365 Dni z Miłosierdziem Bożym Jezus przemawia dziś do was przez Ewangelię i Ducha Świętego, On jest wam współczesny. To On was szuka, zanim jeszcze wy zaczniecie szukać Jego. W pełni szanując waszą wolność, zbliża się do każdego z was i proponuje siebie jako prawdziwą i decydującą odpowiedź na owo pragnienie obecne … [Read more…]

Numer. 170 (5) WNIEBOWZIĘCIE NMP 8 maja 2016

GŁOS MŁODZIEŻY   365 Dni z Miłosierdziem Bożym Jak też nie było istoty stworzonej, bardziej miłującej Boga niż Maryja, tak też nie było i nie będzie nigdy istoty bardziej miłującej bliźniego. Maryja spieszyła na ratunek tym, którzy Jej o pomoc nie prosili, jak mam tego przykład w Kanie Galilejskiej. Największym zaś dowodem Jej miłości ku … [Read more…]

Numer. 169 (5) 1 maja 2016

GŁOS MŁODZIEŻY   365 Dni z Miłosierdziem Bożym Miłość objawia się najbardziej w czynach. Matka okazuje miłość dziecięciu, sprawując mu ubranie, pracując dla niego, pielęgnując w chorobie, wyrzekając się dla niego przyjemności. Tak Bóg miłuje nas, pracując dla nas w przyrodzie: On zapala słońce, by nas ogrzewało i oświecało. On kieruje wszechświat ku naszemu dobru.          … [Read more…]

Numer. 168 (5) 24 kwietnia 2016

GŁOS MŁODZIEŻY   365 Dni z Miłosierdziem Bożym Miłość to sprowadziła Pana Jezusa na ziemię, i choć jedna łza Jego Najświętszych Oczu byłaby wystarczała na zbawienie wszystkich ludzi, to jednak Pan Jezus okazał nam, i to niewdzięcznym grzesznikom, nadmiar Swej miłości, wylewając na krzyżu Swą Krew Przenajświętszą aż do ostatniej kropli.      bł. Sancja Szymkowiak … [Read more…]

Numer. 167 (5) 17 kwietnia 2016

GŁOS MŁODZIEŻY   365 Dni z Miłosierdziem Bożym Zapłata miłosierdzia nie kończy się na rzeczach doczesnych. Stokroć cenniejsze są dobra duchowe, jakimi Bóg nagradza tę cnotę, a zamykają się one wszystkie w jednym słowie: przebaczenie i łaska u Boga. Jest to największe dobro, najcenniejszy skarb, najdroższa perła, którą odnaleźć można łatwo, praktykując cnotę miłosierdzia względem … [Read more…]