Kategoria: Młodzież

Numer. 176 (5) 19 czerwca 2016

GŁOS MŁODZIEŻY   365 Dni z Miłosierdziem Bożym Za wszystko uwielbiaj, duszo moja, Pana i wysławiaj miłosierdzie Jego, bo dobroci Jego końca nie masz. Wszystko przeminie, a miłosierdziu Jego granicy ani końca nie masz, chociaż złość dojdzie do miary, w miłosierdziu miary nie masz. O Boże mój, nawet w krajach, którymi dotykasz ziemię, widzę przepaść…
Przeczytaj więcej

Numer. 175 (5) 12 czerwca 2016

GŁOS MŁODZIEŻY 365 Dni z Miłosierdziem Bożym Jeżeli prawo wdzięczności jest wielkim i świętym w stosunku do ludzi, o ileż bardziej jest większym i świętszym w stosunku do Boga, któremu zawdzięczamy nieprzebrane skarby miłosierdzia. Liczyć te skarby łask miłosiernych to tak jak liczyć liście na drzewach albo gwiazdy na niebie. Wśród nich bowiem żyjemy, nimi…
Przeczytaj więcej

Numer. 174 (5) 5 czerwca 2016

GŁOS MŁODZIEŻY Adoracja wynagradzająca Anna Jasielska (Miłujcie sie! nr 5-2008)   Oto fragment orędzia przekazanego w czasach komunisty-cznych przez Pana Jezusa rumuńskiej zakonnicy z Dzieła Adoracji Eucharystycznej poświęcony adoracji wynagradzającej. Życzeniem Pana Jezusa jest, by coraz więcej dusz Mu towarzyszyło w ofierze eucharystycznej, ofierze z życia, która ma największą „moc przebłagania wiecznej sprawiedliwości Ojca”. JEZUS:…
Przeczytaj więcej

Numer. 173 (5) BOŻE CIAŁO 29 maja 2016

GŁOS MŁODZIEŻY 365 Dni z Miłosierdziem Bożym W jednej adoracji przyrzekł mi Jezus: Duszom, które uciekać się będą do mojego miłosierdzia, i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia mojego. Boleje serce moje – mówił Jezus – nad tymi, że nawet dusze…
Przeczytaj więcej

Numer. 172 (5) NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 22 maja 2016

GŁOS MŁODZIEŻY   365 Dni z Miłosierdziem Bożym   Bądźmy dobrymi owieczkami Dobrego Pasterza, wpatrując się w Jego przykład, rozważając Jego słowa, wstępując w Jego ślady, a przede wszystkim naśladując Jego miłosierdzie w stosunku do swoich bliźnich, świadcząc im uczynki miłosierne względem duszy i ciała. Jest znakiem prawdziwej owieczki Jezusowej przyjmowanie radości we wszystkim, co…
Przeczytaj więcej

Numer. 171 (5) ZESŁANIE DUCHA ŚW. 15 maja 2016

GŁOS MŁODZIEŻY   365 Dni z Miłosierdziem Bożym Jezus przemawia dziś do was przez Ewangelię i Ducha Świętego, On jest wam współczesny. To On was szuka, zanim jeszcze wy zaczniecie szukać Jego. W pełni szanując waszą wolność, zbliża się do każdego z was i proponuje siebie jako prawdziwą i decydującą odpowiedź na owo pragnienie obecne…
Przeczytaj więcej

Numer. 170 (5) WNIEBOWZIĘCIE NMP 8 maja 2016

GŁOS MŁODZIEŻY   365 Dni z Miłosierdziem Bożym Jak też nie było istoty stworzonej, bardziej miłującej Boga niż Maryja, tak też nie było i nie będzie nigdy istoty bardziej miłującej bliźniego. Maryja spieszyła na ratunek tym, którzy Jej o pomoc nie prosili, jak mam tego przykład w Kanie Galilejskiej. Największym zaś dowodem Jej miłości ku…
Przeczytaj więcej

Numer. 169 (5) 1 maja 2016

GŁOS MŁODZIEŻY   365 Dni z Miłosierdziem Bożym Miłość objawia się najbardziej w czynach. Matka okazuje miłość dziecięciu, sprawując mu ubranie, pracując dla niego, pielęgnując w chorobie, wyrzekając się dla niego przyjemności. Tak Bóg miłuje nas, pracując dla nas w przyrodzie: On zapala słońce, by nas ogrzewało i oświecało. On kieruje wszechświat ku naszemu dobru.         …
Przeczytaj więcej

Numer. 168 (5) 24 kwietnia 2016

GŁOS MŁODZIEŻY   365 Dni z Miłosierdziem Bożym Miłość to sprowadziła Pana Jezusa na ziemię, i choć jedna łza Jego Najświętszych Oczu byłaby wystarczała na zbawienie wszystkich ludzi, to jednak Pan Jezus okazał nam, i to niewdzięcznym grzesznikom, nadmiar Swej miłości, wylewając na krzyżu Swą Krew Przenajświętszą aż do ostatniej kropli.      bł. Sancja Szymkowiak…
Przeczytaj więcej

Numer. 167 (5) 17 kwietnia 2016

GŁOS MŁODZIEŻY   365 Dni z Miłosierdziem Bożym Zapłata miłosierdzia nie kończy się na rzeczach doczesnych. Stokroć cenniejsze są dobra duchowe, jakimi Bóg nagradza tę cnotę, a zamykają się one wszystkie w jednym słowie: przebaczenie i łaska u Boga. Jest to największe dobro, najcenniejszy skarb, najdroższa perła, którą odnaleźć można łatwo, praktykując cnotę miłosierdzia względem…
Przeczytaj więcej