18 października

18 października

Sobota, 17 paździer. – św. Ignacego Antiocheńskiego

18:00- ++ Maria, Władysław i Ryszard Kapel

18:00- Dziękczynno- błagalna w intencji Alicji i Romana Pietrzak z okazji 55 rocz. skaramentu małżeństwa

Niedziela, 18 października- XXIX niedziela zwykła

8: 30- ++ Zmarli z rodziny Rudzińskich i Okrasińskich

10: 30- + Zdzisław Gąsior                          – córka z rodziną

12:30- + Janusz Wysocki (4 rocz)                – żona z dziećmi                      

19:00- + Bogdan Kawala (13 rocz)        – żona i syn z rodziną

Poniedziałek, 19 października

19:00- O zdrowie dla mamy i siostry i Boże błogosławieństwo oraz zdrowie dla Małgorzaty

19:00- ++ Stanisław Dutkowski oraz zmarli rodzice Bronisława, Piotr, Józef i Janina

Wtorek, 20 października- św. Jana Kantego

19:00- O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Franciszka i Renaty

19:00 + Michał Rybicki

Środa, 21 października

19:00- + Ryszard Walus                                   – Barbara Walus

19:00- Dziękczynna za łaski otrzymane i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Patryka

Czwartek, 22 października- św. Jana Pawła II

 19:00- ++ Stanisława, Michał, Anna i Kazimierz

19:00- O szczęśliwą operację dla męża

Piątek, 23 października

9:00- Wolna intencja

19:00- ++ Janina i Tadeusz Laba                    – córka z rodziną

Sobota, 24 października

8:30- O miłość i Boże błogosławieństwo oraz łaskę zdrowia w rodzinie

18:00- + Franciszek Kisielewicz (24 rocz)                    – żona

18:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Rafała, Izabeli i Veroniki z okazji urodzin

Niedziela, 25 października- XXX niedziela zwykła

8: 30- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Sr. Darii z okazji imienin

10: 30- + Konstanty Obodziński (27 rocz)       – syn z rodziną

12:30- ++ Katarzyna i Franciszek Pieczara     – syn z rodziną

12:30- O Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej w dniu urodzin dla Danuty                   

19:00- ++ Anna i Czarek Surwiło                          – koleżanka

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 45, 1.4–6; 1 Tes 1,1–5b; Mt 22,15-21

Ref:  Pośród narodów głoście chwałę Pana.  

Nieraz łapiemy się na tym, że stosujemy zasadę dochodzenia do swoich zamierzeń „po trupach”, nie bacząc na to, że innym wyrządzamy krzywdę. Staramy się tutaj, na ziemi, urządzić jak najlepiej, bez dodatkowych kosztów i zbytniego wysiłku. To samo czynią z nami politycy, managerowie, ludzie władzy, którzy widząc tylko jeden cel – rządzenie i korzyści z tego płynące – manipulują nami, obiecując cuda gospodarcze i finansowe, a przy okazji bratają się ze wszystkimi środowiskami, które mogą im to ułatwić. My jednak tak dbajmy o swoją własność osobową i osobistą, by nie wyrządzać nikomu, w tym również sobie, szkody. Innymi słowy, żyjmy i dajmy żyć innym w ich światopoglądzie, wierze, zainteresowaniach, w pełnej wolności, zarówno politycznej, jak i religijnej, bez przymuszania. Pamiętajmy jednak o naszej tradycji i o pochodzeniu, a szczególnie o naszej przyszłości, która zależy od Boga i należy do Boga. Scena z dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam – jakże nadal aktualną – przewrotność faryzeuszy. To prosty zamysł, przecież wystarczy tak sprowokować drugiego, by całe odium złej odpowiedzi spadło na odpowiadającego, a niepytającego. Chcieli oni, aby Pan Jezus zajął stanowisko wobec władzy świeckiej, a jeśli władza świecka, to pytanie może dotyczyć tylko kwestii podatków – w tym wypadku chodzi o Cezara. Mając świadomość przewrotnego pytania, już byli przygotowani na potępienie, gdyż płacenie podatków Cezarowi uważali za ograniczenie władzy Pana Boga nad Jego narodem, zaś odmowę płacenia za bunt przeciwko ustanowionej władzy. Mądrość Jezusa nie dała im satysfakcji wciągnięcia Go w intrygę polityczną. Chrystus odpowiedział krótko, ale rzeczowo: „Oddajcie, więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”(Mt 22,21). W tych prostych słowach Jezus ukazał, że władza polityczna powinna szanować prawa Boże, mając swój własny obszar działania w zakresie porządku i doczesnego dobra społecznego. Chrześcijanin może i powinien bronić swojej wolności oddawania czci Bogu ponad wszelkie prawo i ponad wszelką władzę polityczną. Już za czasów Platona mówiono o państwie (nazwanym potem Utopią Platońską), w którym wszystko miało działać zgodnie z regułami i zasadami prawa, kultury i religii. Również dzisiaj można dostrzec pewne tendencje prowadzące w kierunku podobnej utopii. Nie twierdzę, że to źle, ale droga polityczna i religijna powinny iść obok siebie, a nie stanowić jedną. Dlaczego? Na to pytanie odpowiedzieć musimy sobie sami.

LEKTORZY – 17-18 października

18:00- V. Kanaszyc

8:30- M. Iskra

10:30- O. Pietras

12:30- J. Pajewski

19:00- W. Grabowski

 

Dzisiaj obchodzimy niedzielę misyjną. Koperty na ten cel znajdują się w zestawie rocznych kopert.

Przez cały miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które są codziennie o godz. 18:30, a zaraz po nabożeństwie Msza święta. Kult Matki Boskiej Różańcowej jest pewną drogą do Boga i do zbawienia.

RÓŻANIEC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zapraszamy dzieci na nabożeństwa różańcowe w każdą środę października na godz. 18: 30, a młodzież (również kandydatów do bierzmowania) w każdy wtorek października, także na 18:30.

KRÓTKA HISTORIA RÓŻAŃCA

W kilku objawieniach sama Matka Boża wskazała modlitwę różańcową, jako najbardziej potrzebną ludzkości. Wszystko zaczęło się w klasztorach. Tu od niepamiętnych czasów odmawiano sto pięćdziesiąt psalmów Dawidowych. Mnichom, a także ludowi, który nawiedzał klasztory, trudno było nauczyć się na pamięć każdego z nich. W związku z tym około r. 850 pewien mnich o irlandzkich korzeniach zaproponował, aby odmawiano zamiast nich sto pięćdziesiąt razy Ojcze nasz. I tak się stało. Wierni i mnisi skorzystali z rady irlandzkiego duchownego i zaczęli odliczać powtórzenia Modlitwy Pańskiej na różne sposoby. Niektórzy posługiwali się stu pięćdziesięcioma kamykami, niektórzy sznurkami, a jeszcze inni węzłami. Z biegiem lat z węzłów i kamyków powstał różaniec. W XIII wieku mnisi cysterscy opracowali nową formę modlitwy, którą nazwali właśnie różańcem. Dlaczego? Po prostu porównywali ją do bukietu mistycznych róż ofiarowanych Maryi. Następnie św. Dominik rozpowszechnił różaniec, ogłaszając w 1214 r., że nabożeństwo różańcowe jest pomocne w walce chrześcijan z herezjami. Tajemnice różańcowe w takiej postaci, w jakiej znamy je dzisiaj, jeszcze się wtedy nie ukształtowały. Nastąpiło to dopiero w XIII wieku. Różni teologowie od dawna uważali, że sto pięćdziesiąt psalmów to ukryte proroctwa o życiu Jezusa. W oparciu o studia nad psalmami opracowano psałterze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, a tak-że hymny na cześć Maryi. Powstały cztery róże psałterze: sto pięćdziesiąt razy Ojcze nasz, sto pięćdziesiąt razy Pozdrowienie anielskie, sto pięćdziesiąt razy Chwała Jezusowi, sto pięćdziesiąt razy Chwała Maryi. Około r. 1350 ukształtowało się Zdrowaś Mario w takiej postaci, w jakiej znamy je dzisiaj. Stało się to dzięki zakonowi kartuzów, który połączył pozdrowienie archanioła Gabriela z pozdrowieniem św. Elżbiety oraz dodał „teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”. W XIV wieku cystersi, zwłaszcza we francuskim regionie Trčves, wprowadzili dodatkowe fragmenty wypowiadane po imieniu Jezus, aby objąć w tej modlitwie całe życie Chrystusa. Około połowy XIV wieku Enrico Kalkar, kartuz z Kolonii, wprowadził Ojcze nasz przed każdą dziesiątką Zdrowaś Mario. Ten sposób odmawiania różańca szybko rozpowszechnił się w całej Europie. Również w kartuzji w Trewirze na początku XV wieku Dominik Helion (zwany także Dominikiem z Prus lub Dominikiem z Trewiru) opracował różaniec, do którego dodał pięćdziesiąt ułożonych przez siebie formuł odnoszących się do wydarzeń związanych z życiem Jezusa Chrystusa. Formuły dodawał po każdym odmawianym Zdrowaś Mario, po słowach „błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus”. Podobnie jak w propozycji Enrica Kalkara, wezwania Dominika z Prus były podzielone w grupy po dziesięć, przy czym każdą grupę poprzedzało „Ojcze nasz”. W latach 1435–1445 Dominik ułożył dla flamandzkich braci kartuzów odmawiających psałterz Maryi sto pięćdziesiąt formuł podzielonych na trzy grupy odwołujące się do ewangelicznych przekazów o dzieciństwie Chrystusa, Jego publicznej działalności i męce oraz zmartwychwstaniu. W 1470 r. dominikanin Alan de la Roche w porozumieniu z kartuzami, od których nauczył się odmawiać różaniec, stworzył pierwszą konfraternię różańcową, szybko rozpowszechniając ten rodzaj modlitwy. Nazwał nowym różańcem formę obejmującą rozważania wewnątrz każdego Zdrowaś Mario, a starym różańcem – formę bez medytacji, w której odmawia się jedynie Zdrowaś Mario. Należy również wspomnieć o św. Piotrze z Werony, dominikaninie, który przyczynił się do wielkiej popularyzacji konfraterni maryjnych. Alan de la Roche ograniczył modlitwę różańcową do piętnastu tajemnic podzielonych na radosne, bolesne i chwalebne i – jak już wspomniałem – dopiero Jan Paweł II, wielki apostoł modlitwy różańcowej, w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae wprowadził tajemnice światła streszczające publiczne życie Jezusa. Dominikanie byli wielkimi głosicielami modlitwy różańcowej na świecie. Stworzyli liczne bractwa różańcowe, wśród których należy wymienić Konfraternię Różańca założoną w 1470 r., Konfraternię Różańca Nieustającego, zwaną także Godziną Czuwania, założoną w 1630 r. przez ojca Tymoteusza Ricciego (inicjatywa polegała na tym, aby odmawiać różaniec przez wszystkie godziny dnia i nocy we wszystkie dni r.) oraz Konfraternię Żywego Różańca założoną w 1826 r. przez Paulinę Jaricot. Od średniowiecznej formuły różańca odchodzono stopniowo w okresie renesansu. Ostateczną formę różaniec uzyskał w 1521 r. za sprawą dominikanina Alberta de Castella. Święty Pius V, również dominikanin, był pierwszym papieżem różańcowym. W 1569 r. opisał owoce zebrane przez św. Dominika dzięki tej modlitwie i zachęcał wszystkich chrześcijan, aby ją odmawiali. Leon XIII ze swoimi dwunastoma encyklikami poświęconymi różańcowi był drugim papieżem różańcowym. Od roku 1478 do dnia dzisiejszego powstało ponad dwieście dokumentów papieskich poświęconych różańcowi. W kilku objawieniach sama Matka Boża wskazała modlitwę różańcową, jako najbardziej potrzebną ludzkości. W czasie objawienia w Lourdes w 1858 r. miała długi sznur różańca na ramieniu. W 1917 r. w Fatimie, podobnie jak w ostatnich latach w Medjugorje, Matka Boża zachęcała, aby odmawiać różaniec codziennie.

Odbywa się pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii na ten rok wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $8,535.00. Bóg zapłać!

ŚWIĘTEGO OJCA PIO wspomi­namy 23 października. Wieczorem w tym dniu można pomodlić się indywidualnie przez wstawiennictwo tego Patrona, a o godz. 19:00 w naszym kościele będziemy wzywać Jego opieki.

JUBILEUSZOWY KONCERT CHARYTATYWNY 2020

KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II

Serdecznie zapraszamy całą Polonię do obejrzenia Jubileuszowego Koncertu Charytatywnego ku czci św. Jana Pawła II. Tegoroczny Koncert pt. „Moje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II”, będzie udostępniony w internecie (YouTube), w niedzielę, 18 października, gdyż nie może odbyć się, – jak co roku – w Domu Polskim w Calgary – z powodu pandemii. Będzie to Koncert Jubileuszowy z kilku powodów: 100. Rocznica urodzin Papieża – Polaka, 100. Rocznica Cudu nad Wisłą i 10. Rocznica Koncertów Charytatywnych ku czci św. Jana Pawła II  w Calgary. 10 lat temu brał udział w I Koncercie Charytatywnym Jan Lisiecki i obecnie też zobaczymy znanego pianistę oraz usłyszymy muzykę Fryderyka Chopina. Koncert ubogaci nas głębią słów Papieża – Polaka, skierowanymi do Rodaków na całym świecie, usłyszymy poezję patriotyczno – religijną, piękne melodie, zobaczymy tańce narodowe. Udział w Koncercie biorą dzieci, młodzież i dorośli.

Dziękujemy Wszystkim występującym w Koncercie Charytatywnym i Wszystkim, którzyprzyczynili się dozrealizowania Koncertu, zwłaszcza Księdzu Proboszczowi Adamowi i KsiędzuMarcinowi za udostępnienie pomieszczeń do nagrywania i samo nagrywanie, Bóg zapłać.

Serdecznie zapraszamy, aby spędzić niedzielne popołudnie 18 października, oglądając szczególny Koncert – na szklanym ekranie. Również serdecznie prosimy – pomimo obecnej, trudnej sytuacji – o wsparcie swoją ofiarą polskie, ubogie, często osierocone dzieci na Kresach, we Lwowie i innych placówkach polskich oraz o poparcie działalności pro-life w Ojczyźnie. Czeki (oraz cash w podpisanej kopercie) – można wystawiać na: THE KNIGHTS OF IMMACULATA– z dopiskiem: Koncert Charytatywny – w celuuzyskania pokwitowania INCOME TAX.

Niech Dobry Bóg, Który utożsamił się z najbiedniejszymi, wynagrodzi hojność serc szczegól­nymi łaskami, a Matka Najświętsza otacza – zwłaszcza w tym ciężkim czasie pandemii – najlepszą opieką.

LINK do KoncertuCharytatywnego: 

Koncert Charytatywny będzie dostępny w internecie (YouTube) od niedzieli, 18 października, od godziny 8:00 A.M. – do niedzieli, 1listopada (włącznie) – do godziny 10:00 P.M. Można będzie również nabyć DVD z tegorocznym Koncertem Charytatywnym: Moje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Zapraszamy uczniów szkoły polskiej klas 7, 8 i 9 oraz starszej młodzieży na pierwsze spotkanie informa­cyjne 18 października po Mszy św o godzinie 19:00.  Zgłoszenia kandydatów dokonujemy tylko i wyłącznie  przez system rejestracyjny online umieszczony na parafialnej stronie internetowej w zakładce WSPÓLNOTY->BIERZMOWANIE Więcej informacji udzieli ks. Marcin na spotkaniu.

PRZEPISY DOTYCZĄCE CELEBRACJI MSZY ŚW.

Maseczki obowiązkowe dla wszystkich, którzy uczestniczą we Mszy św. (kluczowe momenty to wejście, podchodzenie do Komunii, wyjście)

Dzieci poniżej dwóch lat nie muszą mieć maseczek

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, a odchodzimy bocznymi nawami

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy tylko na rękę

Nadal obowiązuje DYSPENZA OD NIEDZIEL­NEJ MSZY….. W soboty wieczorem, o 18:00 transmi­tujemy Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła.

Kto przyjedzie, a nie „zmieści się” w kościele, proszę nie czuć się „dotkniętym” czy „poniżonym”, taką mamy (tymczasową) sytuację. Należy wrócić do domu i odsłuchać Mszę świętą „radiową” albo „internetową”. Można w ciągu tygodnia być w kościele, nie ma wówczas tłumów i jest większa szansa uczestnictwa….

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na okreś­loną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą inter­netową. Na obecną chwilę tym sposobem może zapisać się 50 osób na daną godzinę Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.  Jeśli nie można dokonać rejestracji ONLINE na daną Mszę św., nie oznacza to, że w Kościele nie będzie miejsca, ponieważ drogą internetową można zamówić tylko 50 rezerwacji, a pozostałe 50 miejsc jest dostępnych „przy wejściu”. REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór, niedzielę i kolejne dni tygodnia.   Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

·  -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

·  -prawidłowego maila na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu kom. lub dom.·  -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz do skontaktuj się z biurem parafialnym).

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi.

RYCERZE KOLUMBA

Zapraszamy wszystkich Rycerzy Kolumba na zebranie 21 października o godzinie 20.00.

PRACA: Poszukuję kobiet do sprzątania domów. Dobre wyna­gro­dzenie i warunki pracy. Przejazdy między domami płacone. Pozwolenie na pracę w Kanadzie wymagane. Kontakt: 403-803-1747 (1x)

PRACA: Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie pracy proszę dzwonić:403-663-9886. Proszę się nagrać i zostawić swoje dane, żeby można było oddzwonić. (9 x)

PRACA: Potrzebna jest energiczna, odpowiedzialna i kumunikatywna pani do pracy przy sprzątaniu domów. Praca na pół etatu. Więcej informacji 587-892-6370 (4x)

TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kolejny sezon narciarski. Zajęcia od grudnia do kwietnia – grupowe (COP + Nakiska) lub prywatne (dowolny stok). Wiecje informacji pod numerem 1.403.638.4844 (Maciej) / email tatryfreestyle@gmail.com