Autor: admin

Nr. 113 (4) 7 grudnia 2014

GŁOS MŁODZIEŻY Nr. 113 (4)                                       7 grudnia 2014            Komentarzyk do Słowa Pana   Drodzy Młodzi Przyjaciele! Podczas tych wszystkich ważnych przygotowań wpisanych w naszą polską tradycję, nie możemy zapomnieć o tym to jest najważniejsze – o przygotowaniu swoich serc do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wspomina o tym dzisiaj św. Jan Chrzciciel w Ewangelii: „Przygotujcie…
Przeczytaj więcej

7 grudnia 2014r.

II NIEDZIELA ADWENTU 7 grudnia 2014r. Iz 40,1-5.9-11; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8 Ref: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.   W tym roku szóstego grudnia stają przed nami dwaj święci. Jeden z kart Ewangelii. Młody, liczący około trzydzieści lat. Syn doświadczonych, bo w podeszłych latach, rodziców Elżbiety i Zachariasza. Cudowne dziecko, od poczęcia przeznaczone do wielkich…
Przeczytaj więcej

Numer. 112 (4) 30 listopada 2014

GŁOS MŁODZIEŻY Numer. 112 (4)                              30 listopada 2014            Komentarzyk do Słowa Pana   Drodzy młodzi ludzie! W pierwszą niedzielę Adwentu, Pismo Św. zachęca nas do czuwania oraz do odpowiedzi na pytania: Czy żyję świadomością bliskości Boga? Czy Bóg narodził się dla mnie? Drodzy, potrzebujemy Adwentu. Potrzebujemy odnowienia świadomości, że Bóg jest pośród nas,…
Przeczytaj więcej

30 listopada 2014r.

I NIEDZIELA ADWENTU 30 listopada 2014r. Iz 63,16b-17. 19b; 64, 3-7; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37 Ref: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.   Adwent oznacza „przyjście” (łac. adwentus). Dla nas jest to czas liturgicznego przygotowania do przeżycia na nowo narodzin Syna Bożego z łona Maryi „w pełni czasu” (Ga 4,4). Jest to czas…
Przeczytaj więcej

Numer. 111 (4) 23 listopada 2014

GŁOS MŁODZIEŻY Numer. 111 (4)                              23 listopada 2014            Komentarzyk do Słowa Pana   Drodzy młodzi ludzie! Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, którą dzisiaj przeżywamy, kończy kolejny rok liturgiczny. Należy zastanowić się nad naszym życiem i zadać pytanie: Jak my przeżyliśmy ten rok liturgiczny?  Drodzy, kiedy staniemy przed Panem, to będziemy sądzeni nie ze…
Przeczytaj więcej

23 Listopada 2014

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 23 Listopada 2014 Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25.31-46 Ref: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego     Nazywany od dawien dawna Królem z powodu dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je, jest ich pierwowzorem. Gdyby dzisiaj kroczył tak, jak 2000 lat temu, może tylko więcej byłby…
Przeczytaj więcej

Numer. 110 (4) 16 listopada 2014

GŁOS MŁODZIEŻY Numer. 110 (4)                              16 listopada 2014          Komentarzyk do Słowa Pana   Drodzy młodzi ludzie! Każdy z was otrzymał talenty, według waszych zdolności. Talenty to życie, czas, zdolność i dary łaski. Bóg dał je wszystkim bardzo wiele, chociaż nie wszystkim w jednakowej mierze. Życie to odpowiedzialne i mądre gospodarowanie tymi talentami. Bóg dał…
Przeczytaj więcej

16 Listopada 2014r.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 16 Listopada 2014r. Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tes 5,1-6;  Mt 25,14-30 Ref: Błogosławiony, kto się boi Pana             Ciekawość życia, świadomość jego końca, nadzieje z tym związane – te uczucia towarzyszą nam przez znaczną część naszego życia. Chcielibyśmy przeżyć życie dobrze, godnie, zdrowo i szczęśliwie, umrzeć w domu, na własnym łóżku, w otoczeniu…
Przeczytaj więcej

Witraze