Numer. 136 (4) 17 maja 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk Pragnienia młodych. Aby szkoła była mniej stresująca, aby w rodzinie panowała miłość, aby wakacje były dłuższe, aby nie było zbędnych egzaminów, sprawdzianów. Młodzi mają często zbyt wygórowane pragnienia, które streszczają się w powiedzeniach żeby wszystko było „fajnie”, „cool”, „the best”. Niezależnie od tego, co oznaczają te terminy, młodzi pragną szczęścia, pragną nieba … [Read more…]

Numer. 135 (4) 10 maja 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk   „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej.” Drodzy młodzi przyjaciele! Zachowywanie przykazań dotyczy nie tylko udziału w niedzielnej Mszy Świętej, lecz także naszego codziennego życia w miejscu nauki, pracy i rozrywki. Czy macie odwagę zachować przykazanie Pana Jezusa, gdy widzicie wokół siebie tych, którzy sobie z tych przykazań … [Read more…]

Numer. 134 (4) 3 maja 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Litania Loretańska Paweł Cembrowicz W maju, śpiewając Litanię Loretańską do Matki Bożej, rozważamy tytuły, jakimi chrześcijanie na przestrzeni wieków obdarzyli Tę, która jest Matką Pana i naszą Matką. Nazwa tej litanii do Matki Bożej wywodzi się od niewielkiego miasteczka Loreto, znajdującego się w środkowych Włoszech, oddalonego kilkanaście kilometrów od wybrzeża Adriatyku, położonego na … [Read more…]

Numer. 133 (4) 26 kwietnia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówił: „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce.” Drodzy młodzi ludzie! Jakąkolwiek drogą pójdziecie w życiu, zawsze bądźcie blisko Pana Jezusa, słuchajcie Jego słowa. On zawsze będzie się wami … [Read more…]

Numer. 132 (4) 19 kwietnia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk   Jeśli naprawdę wierzymy w zmartwychwstanie, to nic nie usprawiedliwia naszych lęków, naszych obaw. Jeśli naprawdę wierzymy… Drodzy młodzi ludzie! Wyruszcie spotkać Jezusa Zmartwychwstałego. Otwórzcie oczy, serce i uszy na Niego, który z niewyczerpalnym źródłem miłosierdzia wychodzi wam na spotkanie. Dołączy do waszej drogi, zwróci się do was po imieniu, ukaże wam … [Read more…]

Numer. 131 (4) 12 kwietnia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk   Sam Chrystus domagał się od św. siostry Faustyny, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy została nazwana Niedzielą Miłosierdzia Bożego. W Dzienniczku możemy przeczytać słowa Pana Jezusa: „Ja pragnę, aby było Miłosierdzia Święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być … [Read more…]

Numer. 130 (4) 5 kwietnia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Życzenia Wielkanocne Alleluja! Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem Zmartwychwstał. Radujcie się, więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Was młodzi ludzie obfitością łask i wniesie szczęście w Wasze młode życie. Alleluja, Alleluja, Zmartwychwstał Pan! Życzę Wam z całego serca, abyście na co dzień przeżywali swoje własne … [Read more…]

Numer. 129 (4) 29 marca 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Męka Pana Jezusa Chrystusa! Donna Brygida, oblubienica Chrystusa, miała tę wizję w Jerozolimie, w kościele Świętego Grobu, w kaplicy na górze Kalwarii, w piątek po Wniebowstąpieniu Pańskim, kiedy to – porwana w uniesieniu – ujrzała rzeczywiście całą mękę Pana, tutaj obszernie opisaną. Na górze Kalwarii, kiedy byłam pogrążona w smętnej modlitwie, ujrzałam Pana … [Read more…]

Numer. 126 (4) 8 marca 2015r.

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk Przykazania Boże, o których mówi Księga Wyjścia, nie są ograniczeniem wolności człowieka, ale pomocą w dążeniu do dobra, a ostatecznie do nieba. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus Pan swoją postawą przypomina Wam młodym ludziom, czym ma być świątynia w waszym życiu. Jest ona domem Bożym, miejscem, gdzie przebywa Chrystus w Sakramencie Eucharystii. Miejscem, … [Read more…]

Numer. 128 (4) 22 marca 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk Dawniej dzisiejsza niedziela zwała się pierwszą niedzielą Męki Pańskiej. Kościół prowadził nas w milczeniu na Kalwarię, pod krzyż. Drodzy młodzi przyjaciele, Chrystusa do każdego z was mówi dzisiaj: „Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał … [Read more…]