Kategoria: Młodzież

Numer. 136 (4) 17 maja 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk Pragnienia młodych. Aby szkoła była mniej stresująca, aby w rodzinie panowała miłość, aby wakacje były dłuższe, aby nie było zbędnych egzaminów, sprawdzianów. Młodzi mają często zbyt wygórowane pragnienia, które streszczają się w powiedzeniach żeby wszystko było „fajnie”, „cool”, „the best”. Niezależnie od tego, co oznaczają te terminy, młodzi pragną szczęścia, pragną nieba…
Przeczytaj więcej

Numer. 135 (4) 10 maja 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk   „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej.” Drodzy młodzi przyjaciele! Zachowywanie przykazań dotyczy nie tylko udziału w niedzielnej Mszy Świętej, lecz także naszego codziennego życia w miejscu nauki, pracy i rozrywki. Czy macie odwagę zachować przykazanie Pana Jezusa, gdy widzicie wokół siebie tych, którzy sobie z tych przykazań…
Przeczytaj więcej

Numer. 134 (4) 3 maja 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Litania Loretańska Paweł Cembrowicz W maju, śpiewając Litanię Loretańską do Matki Bożej, rozważamy tytuły, jakimi chrześcijanie na przestrzeni wieków obdarzyli Tę, która jest Matką Pana i naszą Matką. Nazwa tej litanii do Matki Bożej wywodzi się od niewielkiego miasteczka Loreto, znajdującego się w środkowych Włoszech, oddalonego kilkanaście kilometrów od wybrzeża Adriatyku, położonego na…
Przeczytaj więcej

Numer. 133 (4) 26 kwietnia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówił: „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce.” Drodzy młodzi ludzie! Jakąkolwiek drogą pójdziecie w życiu, zawsze bądźcie blisko Pana Jezusa, słuchajcie Jego słowa. On zawsze będzie się wami…
Przeczytaj więcej

Numer. 132 (4) 19 kwietnia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk   Jeśli naprawdę wierzymy w zmartwychwstanie, to nic nie usprawiedliwia naszych lęków, naszych obaw. Jeśli naprawdę wierzymy… Drodzy młodzi ludzie! Wyruszcie spotkać Jezusa Zmartwychwstałego. Otwórzcie oczy, serce i uszy na Niego, który z niewyczerpalnym źródłem miłosierdzia wychodzi wam na spotkanie. Dołączy do waszej drogi, zwróci się do was po imieniu, ukaże wam…
Przeczytaj więcej

Numer. 131 (4) 12 kwietnia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk   Sam Chrystus domagał się od św. siostry Faustyny, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy została nazwana Niedzielą Miłosierdzia Bożego. W Dzienniczku możemy przeczytać słowa Pana Jezusa: „Ja pragnę, aby było Miłosierdzia Święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być…
Przeczytaj więcej

Numer. 130 (4) 5 kwietnia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Życzenia Wielkanocne Alleluja! Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem Zmartwychwstał. Radujcie się, więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Was młodzi ludzie obfitością łask i wniesie szczęście w Wasze młode życie. Alleluja, Alleluja, Zmartwychwstał Pan! Życzę Wam z całego serca, abyście na co dzień przeżywali swoje własne…
Przeczytaj więcej

Numer. 129 (4) 29 marca 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Męka Pana Jezusa Chrystusa! Donna Brygida, oblubienica Chrystusa, miała tę wizję w Jerozolimie, w kościele Świętego Grobu, w kaplicy na górze Kalwarii, w piątek po Wniebowstąpieniu Pańskim, kiedy to – porwana w uniesieniu – ujrzała rzeczywiście całą mękę Pana, tutaj obszernie opisaną. Na górze Kalwarii, kiedy byłam pogrążona w smętnej modlitwie, ujrzałam Pana…
Przeczytaj więcej

Numer. 126 (4) 8 marca 2015r.

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk Przykazania Boże, o których mówi Księga Wyjścia, nie są ograniczeniem wolności człowieka, ale pomocą w dążeniu do dobra, a ostatecznie do nieba. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus Pan swoją postawą przypomina Wam młodym ludziom, czym ma być świątynia w waszym życiu. Jest ona domem Bożym, miejscem, gdzie przebywa Chrystus w Sakramencie Eucharystii. Miejscem,…
Przeczytaj więcej

Numer. 128 (4) 22 marca 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk Dawniej dzisiejsza niedziela zwała się pierwszą niedzielą Męki Pańskiej. Kościół prowadził nas w milczeniu na Kalwarię, pod krzyż. Drodzy młodzi przyjaciele, Chrystusa do każdego z was mówi dzisiaj: „Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał…
Przeczytaj więcej