Miesiąc: Październik 2015

Numer. 146 (5) 1 listopada 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Wielcy ludzie o Bogu Warto się pytać także dzisiaj: Czy wierzę, że Bóg zbawił nas w pełni darmowo? Czy wierzę, że nie zasługuje na zbawienie? A jeśli na coś zasługuję, to przez Jezusa Chrystusa i dzięki temu, co On uczynił dla mnie. Papież Franciszek Święto Wszystkich Świętych Zbigniew Kaliszuk Dla wielu ludzi Święto…
Przeczytaj więcej

1 listopada 2015r.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH   Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a Ref: Oto lud wierny, szukający Boga W naszym wyznaniu wiary od chrztu powtarzamy: „Wierzę w świętych obcowanie” — tzn. wierzę w istnienie łączności między świętymi a mną, wierzę w to, że mogę obcować ze świętymi, a dzieje się to tylko wtedy, kiedy znam konkretnego świętego i mogę z nim zawrzeć przyjaźń.…
Przeczytaj więcej

Numer. 145 (5) 25 października 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Wielcy ludzie o Bogu „Jeżeli pragniemy posiąść praktycznie wykończony obraz praw wszechświata, to musimy uznać poza tym naszym widomym światem materialnym jeszcze inny, niewidzialny; poza granicami naszych zmysłów i przyrządów uznać musimy moce, które nad całością panują i nią kierują.” Henryk Hertz Krucjata różańcowa w Austrii Beata Maria Chrudzimska Po II wojnie światowej…
Przeczytaj więcej

25 października 2015r.

 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA   Jr 31,7-9; Hbr 5,1-6; Mk 10,46-52 Ref: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas          W Liście apostolskim „Novo millennio ineunte” św. Jan Paweł II stwierdził, że „mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się jako nowy głód modlitwy. Odpowiedzią na ten…
Przeczytaj więcej

Numer. 144 (5) 18 października 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Wielcy ludzie o Bogu „Zanim wstanę od stołu, przy którym przeprowadzałem badania, nie pozostaje mi nic więcej, jak tylko oczy i ręce wznieść ku niebu, śląc do Stwórcy tych cudów oraz wszelkiej światłości korną modlitwę: Wielki jest nasz Bóg i wielka Jego moc, a mądrość jego nieskończona. Chwalcie Go każde w mowie swojej,…
Przeczytaj więcej

18 października 2015r.

   XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45 Ref: Okaż swą łaskę ufającym Tobie Wyznajmy swoje grzechy, wyznajmy wiarę, uczcijmy Tego, który za nas poniósł Ofiarę, byśmy zawsze byli gotowi na wezwanie Pana. Do tego przekażmy sobie znak pokoju, przyjmując Ciało i Krew Chrystusa. Na koniec pomódlmy się, dziękczyniąc, i przez Kapłana pobłogosławieni…
Przeczytaj więcej

Numer. 143 (5) 11 października 2015

GŁOS MŁODZIEŻY       Wielcy ludzie o Bogu   „W mądrość przedwieczną, która świat tworzy, słońca zapala, sieje blaski zorzy, morza napełnia i gwiazd drogi strzeże, w Boga i w Ojca Wszechświata – wierzę! Wiarą tą znaczę pierś i czoło moje. O, spraw to Panie, niech przy niej dostaję. Ukarz, gdy lud twój zasłuży na karę, lecz…
Przeczytaj więcej

11 października 2015r.

                                                                                                                                     XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Mdr 7,7-11;Hbr 4,12-13;Mk 10,17-30 Ref: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem Mądrość to dar poznawania, pojmowania, rozumienia rzeczy takimi, jakie są. Ale aby pojąć tę Mądrość, zapytać musimy samych siebie, czy nas stać na nią. Czy jesteśmy w stanie ją pojąć, nią się wykazać. I nie chodzi tutaj o mądrość nabytą, chodzi…
Przeczytaj więcej

Nr. 142 (5) 4 października 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Orędzie Papieża Franciszka „Niech Ona, Matka ubogich i gwiazda nowej ewangelizacji, pomaga nam żyć Ewangelią, urzeczywistniać Błogosławieństwa w naszym życiu i mieć odwagę szczęścia.” Miesiąc różańcowy Październik zalicza się do cichych okresów roku kościelnego. W ciągu ostatnich stuleci, jako miesiąc Różańca, miesiąc cierpliwej modlitwy, zyskał jednak szczególne oblicze. Modlitwa straciła dziś jakby w…
Przeczytaj więcej

4 październik 2015r.

 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rdz 2,18-24;Hbr 2,9-11;Mk 10,2-16 Ref: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi Objawienie Boże poucza nas dzisiaj jasno i wyraźnie o stwórczym planie Boga względem człowieka oraz jego naturalnym ukierunkowaniu ku wspólnocie z innymi: „Niedobrze być człowiekowi samemu”. Stwarza przeto Bóg kobietę współistotną Adamowi w jego człowieczeństwie: „Ta dopiero jest kością z moich…
Przeczytaj więcej