Autor: admin

8 luty,2015

V NIEDZIELA ZWYKŁA Hi 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23;Mk 1,29-39   Ref: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu Podczas Dnia Mesjańskiego w Kafarnaum czterej pierwsi uczniowie, którzy przyjęli wezwanie do służby misyjnej, zobaczyli objawienie się Mesjasza w synagodze. Teraz w relacji ewangelii według św. Marka zobaczą pierwszy raz uzdrowienie człowieka. Z gorączki została wyleczona teściowa Piotra.…
Przeczytaj więcej

1 luty, 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Numer. 121 (4)                                 Komentarzyk do Słowa Pana   Drodzy młodzi Przyjaciele! Słowo Boże, które kieruje do was Bóg, trzeba przyjąć otwartym umysłem i gorącym sercem, bo ono jest „duchem i życiem”. Moi drodzy! Jaka jest wasza postawa względem przemawiającego do was Boga? Z jakim nastawieniem przyjmujecie Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym,…
Przeczytaj więcej

1 luty, 2015r.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA   Pwt 18,15-20;1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28 Ref: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie   Św. Marek pisząc swoją Ewangelię pragnie wezwać czytelnika do szukania odpowiedzi na pytanie: Kim jest Jezus Chrystus? Już w pierwszym rozdziale pytanie to wraca kilkakrotnie. Oto Jan Chrzciciel wypowiada tajemnicze słowa: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja…
Przeczytaj więcej

25 stycznia, 2015

III NIEDZIELA ZWYKŁA       Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20 Ref.: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami Ciekawe jest zestawienie dwu wypowiedzi biblijnych na temat czasu. Jedna pochodzi od Jezusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”. Druga od św. Pawła: „Czas jest krótki”. Jak je należy rozumieć? Dopóki Syn Boga nie przybył…
Przeczytaj więcej

25 stycznia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Numer. 120 (4)                              Komentarzyk do Słowa Pana   Młodzież niekiedy przypomina w zachowaniu stado ptaków, nieświadomych wartości swojego istnienia. Zaspakaja elementarne potrzeby i jedyną troskę swojego życia czyni dbałość o dobre samopoczucie. Gotowa biec wszędzie tam, gdzie nawet drobiazg uczyni ją szczęśliwą, byle tylko pozwolił jej czuć się bezmyślnie dobrze. Można zazdrościć…
Przeczytaj więcej

Kronika 2014r.

Kronika Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary w roku 2014r.   Zgodnie z polska tradycją od Nowego Roku odwiedzamy rodziny w ramach kolędy, na indywidualne zaproszenie. W tym roku otrzymaliśmy około 35 zaproszeń kolędowych, szczególnie tych, którzy zakupili nowe domy i chcą je poświęcić.   W niedziele 19 stycznia w Domu Polskim odegrane zostały…
Przeczytaj więcej

18 stycznia, 2015

II NIEDZIELA ZWYKŁA 18 stycznia 2015 1 Sm 3,3b-10.19;1 Kor 6,13c-15a.17-20; J 1,35-42 Ref: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę Samuel czuwał w przybytku. Arka Przymierza, widzialny znak obecności Boga na ziemi, była blisko. W ciszy nocnej Samuel usłyszał skierowane do niego wezwanie. Ktoś wołał go po imieniu. Był przekonany, że to kapłan Heli. Pobiegł do niego. Jeszcze…
Przeczytaj więcej

Głos Młodzieży 11 stycznia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Numer. 118 (4)                            11 stycznia 2015           Komentarzyk do Słowa Pana   Drodzy młodzi ludzie! Warto dzisiaj w niedzielę Chrztu Pańskiego, zastanowić się choćby przez moment nad istotą chrztu, przez który wszyscy jesteśmy włączeni w Kościół – Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa. Nasze nędzne, słabe, ludzkie życie osiąga wymiar nieskończoności, wymiar wieczny. Łaska…
Przeczytaj więcej

11 stycznia, 2015

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 11 stycznia 2015 Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,7-11 Ref: Pan ześle pokój swojemu ludowi Patrząc na naszą wiarę i pobożność, mamy wrażenie, że współczesne pokolenia mimo opowiadania się za katolicyzmem, uczestnictwem w Pasterkach, Rezurekcjach, Drogach Krzyżowych czy ostatnio w procesjach Trzech Króli, w rzeczywistości niewiele z wiarą mają wspólnego. To, co…
Przeczytaj więcej

Numer. 115 (4) 28.XII.2014 – 4.I.2015

GŁOS MŁODZIEŻY Numer. 115 (4)                     28.XII.2014 – 4.I.2015           Fast food, Fast life?   Szybkie jedzenie, często i szybkie życie. Niestety chyba we współczesnym świecie, nieustannie mamy do czynienia z pędzącym życiem. Wiecznie za czymś gonimy, tak często zdarza nam się mówić: „nie mam czasu” „jestem zajęty”, odkładamy ważne sprawy „na później”. Podobnie jak…
Przeczytaj więcej