Autor: admin

Numer. 137 (4) 24 maja 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk Drodzy młodzi ludzie! Warto odkryć moc życia w Duchu Świętym. On nie został wam dany po to, abyście byli martwym ciałem, lecz po to, abyście żyli i życie mieli w obfitości. On jest waszym obrońcą, doprowadzi was do poznania pełnej prawdy. On jest waszym orędownikiem przed Ojcem, poucza was i wspiera na…
Przeczytaj więcej

Numer. 136 (4) 17 maja 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk Pragnienia młodych. Aby szkoła była mniej stresująca, aby w rodzinie panowała miłość, aby wakacje były dłuższe, aby nie było zbędnych egzaminów, sprawdzianów. Młodzi mają często zbyt wygórowane pragnienia, które streszczają się w powiedzeniach żeby wszystko było „fajnie”, „cool”, „the best”. Niezależnie od tego, co oznaczają te terminy, młodzi pragną szczęścia, pragną nieba…
Przeczytaj więcej

24 maja 2015r.

 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23 Ref: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.   Odkrycie bogactwa Uroczystości Zesłania Ducha Świętego łączy się ściśle z dostrzeżeniem potęgi i wartości umiłowania prawdy. Duch Święty to Duch Prawdy. Istnieje zatem ścisła zależność między świętością a prawdą. Święty to człowiek żyjący prawdą, kochający prawdę, świadczący o prawdzie. Jezus…
Przeczytaj więcej

17 maja 2015r.

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 17 maja 2015r. Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,19.20 Ref: : Pan wśród radości wstępuje do nieba. Uroczystość dzisiejsza mówi nam o możliwości uczestniczenia w życiu Boga nie tylko ducha, ale i ciała. Jezus Chrystus jako Człowiek wstąpił do domu Ojca Niebieskiego. To Jego Wniebowstąpienie wzywa do głębszej refleksji nad naszym wstępowaniem do nieba. Dokonuje…
Przeczytaj więcej

Numer. 135 (4) 10 maja 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk   „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej.” Drodzy młodzi przyjaciele! Zachowywanie przykazań dotyczy nie tylko udziału w niedzielnej Mszy Świętej, lecz także naszego codziennego życia w miejscu nauki, pracy i rozrywki. Czy macie odwagę zachować przykazanie Pana Jezusa, gdy widzicie wokół siebie tych, którzy sobie z tych przykazań…
Przeczytaj więcej

10 maja, 2015

   Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17 Ref: Wobec narodów objawił zbawienie   Bóg potrzebuje chrześcijan jako świadków odwiecznej, nieodwołalnej miłości, jaką On darzy ludzkość. Ponieważ zarówno pojęcie Boga, jak i pojęcie miłości jest w świecie zamazane i wieloznaczne, świadczenie o istnieniu tej wspaniałej rzeczywistości wymaga przede wszystkim autentycznego i bliskiego spotkania z samym kochającym Bogiem. To spotkanie dokonuje się…
Przeczytaj więcej

Numer. 134 (4) 3 maja 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Litania Loretańska Paweł Cembrowicz W maju, śpiewając Litanię Loretańską do Matki Bożej, rozważamy tytuły, jakimi chrześcijanie na przestrzeni wieków obdarzyli Tę, która jest Matką Pana i naszą Matką. Nazwa tej litanii do Matki Bożej wywodzi się od niewielkiego miasteczka Loreto, znajdującego się w środkowych Włoszech, oddalonego kilkanaście kilometrów od wybrzeża Adriatyku, położonego na…
Przeczytaj więcej

3 maja 2015r

V NIEDZIELA WILKANOCNA  Dz 9,26-31; 1 J 3,18-24; J 15,1-8 Ref: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. W ewangelii według św. Jana Jezus Chrystus kilka razy rozpoczyna wyjaśnienie, kim jest od słów „Ja jestem” – chlebem żywym, światłością świata, bramą, dobrym pasterzem, zmartwychwstaniem i życiem, drogą i prawdą, i życiem oraz „Ja jestem”. To, co…
Przeczytaj więcej

Wielkanoc 2015

Numer. 133 (4) 26 kwietnia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówił: „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce.” Drodzy młodzi ludzie! Jakąkolwiek drogą pójdziecie w życiu, zawsze bądźcie blisko Pana Jezusa, słuchajcie Jego słowa. On zawsze będzie się wami…
Przeczytaj więcej