Autor: admin

Głos Młodzieży 11 stycznia 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Numer. 118 (4)                            11 stycznia 2015           Komentarzyk do Słowa Pana   Drodzy młodzi ludzie! Warto dzisiaj w niedzielę Chrztu Pańskiego, zastanowić się choćby przez moment nad istotą chrztu, przez który wszyscy jesteśmy włączeni w Kościół – Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa. Nasze nędzne, słabe, ludzkie życie osiąga wymiar nieskończoności, wymiar wieczny. Łaska…
Przeczytaj więcej

11 stycznia, 2015

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 11 stycznia 2015 Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,7-11 Ref: Pan ześle pokój swojemu ludowi Patrząc na naszą wiarę i pobożność, mamy wrażenie, że współczesne pokolenia mimo opowiadania się za katolicyzmem, uczestnictwem w Pasterkach, Rezurekcjach, Drogach Krzyżowych czy ostatnio w procesjach Trzech Króli, w rzeczywistości niewiele z wiarą mają wspólnego. To, co…
Przeczytaj więcej

Numer. 115 (4) 28.XII.2014 – 4.I.2015

GŁOS MŁODZIEŻY Numer. 115 (4)                     28.XII.2014 – 4.I.2015           Fast food, Fast life?   Szybkie jedzenie, często i szybkie życie. Niestety chyba we współczesnym świecie, nieustannie mamy do czynienia z pędzącym życiem. Wiecznie za czymś gonimy, tak często zdarza nam się mówić: „nie mam czasu” „jestem zajęty”, odkładamy ważne sprawy „na później”. Podobnie jak…
Przeczytaj więcej

28 grudnia, 2014 – 4 stycznia, 2015

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 28 grudnia 2014 Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2-22-40 Ref: Błogosławiony, kto się boi Pana. Rodzina od samego początku jest w centrum tajemnicy Bożego Narodzenia. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”, czyli w rodzinie Maryi i Józefa. Rodzina jest więc miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Pismo Święte nie ukrywa jednak…
Przeczytaj więcej

IV NIEDZIELA ADWENTU 21- 25 grudnia, 2014

IV NIEDZIELA ADWENTU 21 grudnia 2014r. 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rz 16,25-27;Łk 1,26-38 Ref: Na wieki będę sławił łaski Pana. Ostatnia niedziela Adwentu – poprzez bogactwo powiązań tekstów Starego i Nowego Testamentu – pozwala nam już dzisiaj zobaczyć pewne światła na drogach ludzkich poszukiwań Boga. Prawda, którą Bóg powierzył człowiekowi, objawiając mu samego Siebie i swoje…
Przeczytaj więcej

GŁOS MŁODZIEŻY 14 grudnia 2014

GŁOS MŁODZIEŻY Nr. 114 (4)                                       14 grudnia 2014           Komentarzyk do Słowa Pana   Drodzy Młodzi Przyjaciele! Dzisiejsza niedziela to niedziela radości, bo Boże Narodzenie coraz bliżej. Rolę jaką niegdyś spełniał Jan, w obecnym czasie spełnia Kościół, to znaczy – wskazuje na Chrystusa. Pan jest blisko – to adwentowe orędzie Kościoła, który jest znakiem…
Przeczytaj więcej

14 grudnia 2014r.

III NIEDZIELA ADWENTU 14 grudnia 2014r. Iz 61,1-2a.10-11; 1 Tes 5,16-24; J 1,6-8.19-28 Ref: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim   Dwa słowa dzisiaj są dla nas ważne – radość i nawrócenie. Obojętnie w jakiej kolejności będziemy ich używać, to jednak właśnie dzisiaj mają znaczenie szczególne, bo III Niedziela Adwentu, nosząca nazwę Gaudete…
Przeczytaj więcej

Nr. 113 (4) 7 grudnia 2014

GŁOS MŁODZIEŻY Nr. 113 (4)                                       7 grudnia 2014            Komentarzyk do Słowa Pana   Drodzy Młodzi Przyjaciele! Podczas tych wszystkich ważnych przygotowań wpisanych w naszą polską tradycję, nie możemy zapomnieć o tym to jest najważniejsze – o przygotowaniu swoich serc do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wspomina o tym dzisiaj św. Jan Chrzciciel w Ewangelii: „Przygotujcie…
Przeczytaj więcej

7 grudnia 2014r.

II NIEDZIELA ADWENTU 7 grudnia 2014r. Iz 40,1-5.9-11; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8 Ref: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.   W tym roku szóstego grudnia stają przed nami dwaj święci. Jeden z kart Ewangelii. Młody, liczący około trzydzieści lat. Syn doświadczonych, bo w podeszłych latach, rodziców Elżbiety i Zachariasza. Cudowne dziecko, od poczęcia przeznaczone do wielkich…
Przeczytaj więcej

Numer. 112 (4) 30 listopada 2014

GŁOS MŁODZIEŻY Numer. 112 (4)                              30 listopada 2014            Komentarzyk do Słowa Pana   Drodzy młodzi ludzie! W pierwszą niedzielę Adwentu, Pismo Św. zachęca nas do czuwania oraz do odpowiedzi na pytania: Czy żyję świadomością bliskości Boga? Czy Bóg narodził się dla mnie? Drodzy, potrzebujemy Adwentu. Potrzebujemy odnowienia świadomości, że Bóg jest pośród nas,…
Przeczytaj więcej