Autor: admin

Numer. 129 (4) 29 marca 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Męka Pana Jezusa Chrystusa! Donna Brygida, oblubienica Chrystusa, miała tę wizję w Jerozolimie, w kościele Świętego Grobu, w kaplicy na górze Kalwarii, w piątek po Wniebowstąpieniu Pańskim, kiedy to – porwana w uniesieniu – ujrzała rzeczywiście całą mękę Pana, tutaj obszernie opisaną. Na górze Kalwarii, kiedy byłam pogrążona w smętnej modlitwie, ujrzałam Pana…
Przeczytaj więcej

29 marca, 2015

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ Mk 11,1-19; Iz 50,4-7: Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47 Ref: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Liturgia Niedzieli Palmowej, zwanej Niedzielą Męki Pańskiej, przybliża nam zbawcze wydarzenia z życia Jezusa. Przypomina uroczysty wjazd Króla izraelskiego do Jerozolimy. To wydarzenie stanowi bezpośrednie przygotowanie do Jego męki i śmierci na Krzyżu. Dzisiejsza niedziela jest…
Przeczytaj więcej

Numer. 126 (4) 8 marca 2015r.

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk Przykazania Boże, o których mówi Księga Wyjścia, nie są ograniczeniem wolności człowieka, ale pomocą w dążeniu do dobra, a ostatecznie do nieba. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus Pan swoją postawą przypomina Wam młodym ludziom, czym ma być świątynia w waszym życiu. Jest ona domem Bożym, miejscem, gdzie przebywa Chrystus w Sakramencie Eucharystii. Miejscem,…
Przeczytaj więcej

8 marca, 2015

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU   Wj 20,1-17; 1Kor 1,22-25; J 2,13-25 Ref: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Niewielu ludzi rozumie, że szacunek dla prawa jest gwarancją ich wolności. Najczęściej w prawie widzą zagrożenie dla swej wolności, jej ograniczenie. Ubóstwienie wolności jest równie groźne, jak ubóstwienie prawa. Jedno i drugie niszczy człowieka. Wolność bez ograniczeń jest jak…
Przeczytaj więcej

Numer. 128 (4) 22 marca 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk Dawniej dzisiejsza niedziela zwała się pierwszą niedzielą Męki Pańskiej. Kościół prowadził nas w milczeniu na Kalwarię, pod krzyż. Drodzy młodzi przyjaciele, Chrystusa do każdego z was mówi dzisiaj: „Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał…
Przeczytaj więcej

22 marca,2015

    V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33 Ref: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.   Całe życie doczesne jest nastawione na posiadanie. Szczęście łączy się ściśle z posiadaniem. Im więcej skarbów posiadam, tym bardziej jestem szczęśliwy. Nie chodzi tu o pieniądze czy majątek. Chodzi o to, by mieć dobrych rodziców, mieć…
Przeczytaj więcej

Numer. 127 (4) 15 marca,2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk Dzisiejsza Ewangelia jest urywkiem z rozmowy Chrystusa z Nikodemem. Nikodem, członek Sanhedrynu, często odwiedzał Chrystusa w nocy. W czasie tych nocnych spotkań głównym tematem ich rozmów była wiara. Nikodem przekonał się wtedy, że nic człowiekowi, tak bardzo nie jest potrzebne jak wiara. Chrystus udowodnił mu, że bez wiary nie można podobać się…
Przeczytaj więcej

15 marca, 2015

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU   2 Krn 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; J 3, 14-21 Ref: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.   Ewangelia dzisiejszej niedzieli jest to chyba jeden z najbardziej brzemiennych treścią fragment Ewangelii Św. Jana. Jezus bowiem wprost objawia na czym polega zbawienie, a na czym potępienie. Otóż decyduje o tym wiara, czyli nasza odpowiedź na zbawczą inicjatywę…
Przeczytaj więcej

Numer. 125 (4) 1 marca 2015

GŁOS MŁODZIEŻY Komentarzyk   Każdy człowiek świadomie dąży do przemiany. Nieustannie myślimy w swoim życiu, o tym, co by tu wokoło zmienić, żeby nam było lepiej, szczęśliwiej, wygodniej. Zapominamy jednak o tym, że prawdziwe szczęście człowieka zależy od wewnętrznych przemian. Apostołów urzekł i oczarował przemieniony Chrystus, ale równocześnie przekonał ich o potrzebie i konieczności ciągłego…
Przeczytaj więcej

1 marca, 2015

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Rz 8,31b-34; Mk 9,2-10 Ref: W krainie życia będę widział Boga Wykładnikiem religijności człowieka jest głębia jego modlitwy oraz zdolność do składnia Bogu ofiary. O tym przypomina Kościół na początku Wielkiego Postu. Ewangelia prowadzi nas na górę Tabor, byśmy mogli przeżyć tajemnicę przemienienia. Dokonało się ono, jak to wyraźnie zaznacza…
Przeczytaj więcej