Kategoria: Biuletyn

29 listopada 2015r.

I NIEDZIELA ADWENTU Jr 33,14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-28.34-36 Ref: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę   Nowy rok kościelny, który rozpoczynamy pierwszą Niedzielą Adwentu, upłynie nam pod znakiem Ewangelisty Łukasza: cały czas będzie nam towarzyszyła jego Ewangelia. Na inaugurację tego nowego cyklu Kościół przygotował nam prawie to samo czytanie, które zamykało rok Marka:…
Przeczytaj więcej

22 listopada 2015r.

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA Dn 7,13-14; Ap 1,5-8; J 18,33b-37 Ref: Pan Bóg króluje, pełen majestatu Uznać Chrystusa za króla jest to wyraźne wyznanie wiary i określenie swego stosunku do Boga, opartego na zaufaniu i posłuszeństwie. Akt ten ma bardzo dużą wagę i konsekwencje. Pamiętajmy, że właśnie o to został oskarżony przed Piłatem i skazany Jezus: że uczynił się Królem Żydowskim.…
Przeczytaj więcej

15 listopada 2015r.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32 Ref: Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem   Liturgia Słowa przedostatniej niedzieli roku liturgicznego kieruje naszą myśl ku czasom ostatecznym, ku drugiemu przyjściu Jezusa. To przyjście będzie powszechne i zauważalne. Jednak termin paruzji jest zakryty, wie o nim tylko Ojciec niebieski. Uczniowie powinni natomiast umiejętnie odczytywać…
Przeczytaj więcej

8 listopada 2015r.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28; Mk 12,38-44 Ref: Chwal, duszo moja Pana, Stwórcę swego.   Dzisiejsze czytania zachęcają nas do refleksji nad naszym własnym postępowaniem. Będąc członkami Kościoła, mamy za zadanie dbać o Kościół, czyli również o nas samych. Z drugiej zaś strony nasuwa się pytanie, jak żyć w dobie postępu technicznego,…
Przeczytaj więcej

1 listopada 2015r.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH   Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a Ref: Oto lud wierny, szukający Boga W naszym wyznaniu wiary od chrztu powtarzamy: „Wierzę w świętych obcowanie” — tzn. wierzę w istnienie łączności między świętymi a mną, wierzę w to, że mogę obcować ze świętymi, a dzieje się to tylko wtedy, kiedy znam konkretnego świętego i mogę z nim zawrzeć przyjaźń.…
Przeczytaj więcej

25 października 2015r.

 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA   Jr 31,7-9; Hbr 5,1-6; Mk 10,46-52 Ref: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas          W Liście apostolskim „Novo millennio ineunte” św. Jan Paweł II stwierdził, że „mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się jako nowy głód modlitwy. Odpowiedzią na ten…
Przeczytaj więcej

18 października 2015r.

   XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45 Ref: Okaż swą łaskę ufającym Tobie Wyznajmy swoje grzechy, wyznajmy wiarę, uczcijmy Tego, który za nas poniósł Ofiarę, byśmy zawsze byli gotowi na wezwanie Pana. Do tego przekażmy sobie znak pokoju, przyjmując Ciało i Krew Chrystusa. Na koniec pomódlmy się, dziękczyniąc, i przez Kapłana pobłogosławieni…
Przeczytaj więcej

11 października 2015r.

                                                                                                                                     XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Mdr 7,7-11;Hbr 4,12-13;Mk 10,17-30 Ref: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem Mądrość to dar poznawania, pojmowania, rozumienia rzeczy takimi, jakie są. Ale aby pojąć tę Mądrość, zapytać musimy samych siebie, czy nas stać na nią. Czy jesteśmy w stanie ją pojąć, nią się wykazać. I nie chodzi tutaj o mądrość nabytą, chodzi…
Przeczytaj więcej

4 październik 2015r.

 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rdz 2,18-24;Hbr 2,9-11;Mk 10,2-16 Ref: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi Objawienie Boże poucza nas dzisiaj jasno i wyraźnie o stwórczym planie Boga względem człowieka oraz jego naturalnym ukierunkowaniu ku wspólnocie z innymi: „Niedobrze być człowiekowi samemu”. Stwarza przeto Bóg kobietę współistotną Adamowi w jego człowieczeństwie: „Ta dopiero jest kością z moich…
Przeczytaj więcej

27 września 2015r.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 27 września 2015r. Lb 11,25-29; Jk 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48 Ref: Nakazy Pana są radością serca. Uczniowie widzieli człowieka, który wyrzucał złe duchy mocą imienia Jezus, choć nie należał do grupy apostolskiej. Eldad i Medad nie byli w namiocie z siedemdziesięcioma prorokami, a jednak prorokowali. Miłość Boga jest nieograniczona. Z drugiej strony, właśnie…
Przeczytaj więcej