Kategoria: Biuletyn

8 marca, 2015

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU   Wj 20,1-17; 1Kor 1,22-25; J 2,13-25 Ref: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Niewielu ludzi rozumie, że szacunek dla prawa jest gwarancją ich wolności. Najczęściej w prawie widzą zagrożenie dla swej wolności, jej ograniczenie. Ubóstwienie wolności jest równie groźne, jak ubóstwienie prawa. Jedno i drugie niszczy człowieka. Wolność bez ograniczeń jest jak…
Przeczytaj więcej

22 marca,2015

    V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33 Ref: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.   Całe życie doczesne jest nastawione na posiadanie. Szczęście łączy się ściśle z posiadaniem. Im więcej skarbów posiadam, tym bardziej jestem szczęśliwy. Nie chodzi tu o pieniądze czy majątek. Chodzi o to, by mieć dobrych rodziców, mieć…
Przeczytaj więcej

15 marca, 2015

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU   2 Krn 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; J 3, 14-21 Ref: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.   Ewangelia dzisiejszej niedzieli jest to chyba jeden z najbardziej brzemiennych treścią fragment Ewangelii Św. Jana. Jezus bowiem wprost objawia na czym polega zbawienie, a na czym potępienie. Otóż decyduje o tym wiara, czyli nasza odpowiedź na zbawczą inicjatywę…
Przeczytaj więcej

1 marca, 2015

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Rz 8,31b-34; Mk 9,2-10 Ref: W krainie życia będę widział Boga Wykładnikiem religijności człowieka jest głębia jego modlitwy oraz zdolność do składnia Bogu ofiary. O tym przypomina Kościół na początku Wielkiego Postu. Ewangelia prowadzi nas na górę Tabor, byśmy mogli przeżyć tajemnicę przemienienia. Dokonało się ono, jak to wyraźnie zaznacza…
Przeczytaj więcej

22 luty, 2015

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rdz 9,8-15; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15 Ref: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność Wielki Post kojarzy się nam z pokutą i jej przejawami: popiołem, Gorzkimi Żalami, Drogą Krzyżową, rekolekcjami, spowiedzią. I słusznie: w ten bowiem sposób Kościół nas mobilizuje i pomaga nam w nawróceniu. Nawrócenie jednak najczęściej rozumiemy tylko jako jednorazową zmianę swego postępowania –…
Przeczytaj więcej

15 luty, 2015

VI NIEDZIELA ZWYKŁA   Kpł 13,1-2.44-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45 Ref: Tyś jest ucieczką i moją radością. Ciężko nam w życiu zapracować na akceptację. A przecież chcemy być czy to w danej grupie, czy to wśród tych, którzy przynajmniej tak samo myślą. Co stoi na przeszkodzie?  Dzisiejsze pierwsze czytanie traktuje o chorobie, jaką jest…
Przeczytaj więcej

8 luty,2015

V NIEDZIELA ZWYKŁA Hi 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23;Mk 1,29-39   Ref: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu Podczas Dnia Mesjańskiego w Kafarnaum czterej pierwsi uczniowie, którzy przyjęli wezwanie do służby misyjnej, zobaczyli objawienie się Mesjasza w synagodze. Teraz w relacji ewangelii według św. Marka zobaczą pierwszy raz uzdrowienie człowieka. Z gorączki została wyleczona teściowa Piotra.…
Przeczytaj więcej

1 luty, 2015r.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA   Pwt 18,15-20;1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28 Ref: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie   Św. Marek pisząc swoją Ewangelię pragnie wezwać czytelnika do szukania odpowiedzi na pytanie: Kim jest Jezus Chrystus? Już w pierwszym rozdziale pytanie to wraca kilkakrotnie. Oto Jan Chrzciciel wypowiada tajemnicze słowa: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja…
Przeczytaj więcej

25 stycznia, 2015

III NIEDZIELA ZWYKŁA       Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20 Ref.: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami Ciekawe jest zestawienie dwu wypowiedzi biblijnych na temat czasu. Jedna pochodzi od Jezusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”. Druga od św. Pawła: „Czas jest krótki”. Jak je należy rozumieć? Dopóki Syn Boga nie przybył…
Przeczytaj więcej

18 stycznia, 2015

II NIEDZIELA ZWYKŁA 18 stycznia 2015 1 Sm 3,3b-10.19;1 Kor 6,13c-15a.17-20; J 1,35-42 Ref: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę Samuel czuwał w przybytku. Arka Przymierza, widzialny znak obecności Boga na ziemi, była blisko. W ciszy nocnej Samuel usłyszał skierowane do niego wezwanie. Ktoś wołał go po imieniu. Był przekonany, że to kapłan Heli. Pobiegł do niego. Jeszcze…
Przeczytaj więcej