Kategoria: Biuletyn

5 lipca 2015r.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA Ez 2,2-5; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6 Ref: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy. Kolejna Ewangelia, która jest adresowana bezpośrednio do nas i z której koniecznie powinniśmy wyciągnąć praktyczne i aktualne dziś wnioski. Warto przy tej okazji zauważyć, jak uniwersalna jest Ewangelia, że obejmuje najróżniejsze dziedziny życia i ma najróżniejsze zastosowania: od wiary, przez moralność…
Przeczytaj więcej

21 czerwca 2015r.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA   Hi 38,1.8-11; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41 Ref: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.   Bóg nie obiecuje nam życia bez burz, ale obiecuje nam, że w naszych burzach zawsze będzie z nami. Burza, która zdarzyła się uczniom na jeziorze, pozwoliła im jeszcze głębiej odkryć tajemnicę Jezusa. Kim właściwie On jest? Nic tak…
Przeczytaj więcej

14 czerwca 2015r.

XI NIEDZIELA ZWYKŁA Ez 17,22-24;  2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34 Ref: Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże. Przez całe życie odbywa się sąd nie-ostateczny. Bóg nieustannie ingeruje w nasze wzrastanie, abyśmy w końcu osiągnęli właściwe rozmiary duchowe. Jesteśmy jak drzewa. On zaś, jak orzeł wszechmogący i współczujący, oderwie nas pewnego dnia od pnia doczesnego rozwoju i zasadzi…
Przeczytaj więcej

7 czerwca 2015r.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA Wj 24,3-8; Hbr 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26 Ref: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana. Uroczystość Bożego Ciała jest świętem uwielbienia i dziękczynienia za dar Eucharystii. W tym dniu chrześcijanie gromadzą się wokół ołtarza, aby kontemplować i adorować tajemnicę wiary, pamiątkę ofiary Chrystusa, przez którą przyniósł On wszystkim ludziom zbawienie. Doskonale znaczenie Eucharystii rozumieli pierwsi…
Przeczytaj więcej

31 maja 2015r.

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ Pwt 4,32-34.39-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20 Ref: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Niepojęty Bóg – Św. Augustyn rozpoczyna swe „Wyznania” od próby wyrażenia, kim jest dla niego Bóg. Tekst należy do najpiękniejszych opisowych definicji Boga, jakie wypracowano na przestrzeni wieków. W Uroczystość Trójcy Świętej warto w oparciu o słowa biskupa Hippony dostrzec w Bogu niewypowiedzianą tajemnicę.…
Przeczytaj więcej

24 maja 2015r.

 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23 Ref: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.   Odkrycie bogactwa Uroczystości Zesłania Ducha Świętego łączy się ściśle z dostrzeżeniem potęgi i wartości umiłowania prawdy. Duch Święty to Duch Prawdy. Istnieje zatem ścisła zależność między świętością a prawdą. Święty to człowiek żyjący prawdą, kochający prawdę, świadczący o prawdzie. Jezus…
Przeczytaj więcej

17 maja 2015r.

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 17 maja 2015r. Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,19.20 Ref: : Pan wśród radości wstępuje do nieba. Uroczystość dzisiejsza mówi nam o możliwości uczestniczenia w życiu Boga nie tylko ducha, ale i ciała. Jezus Chrystus jako Człowiek wstąpił do domu Ojca Niebieskiego. To Jego Wniebowstąpienie wzywa do głębszej refleksji nad naszym wstępowaniem do nieba. Dokonuje…
Przeczytaj więcej

10 maja, 2015

   Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17 Ref: Wobec narodów objawił zbawienie   Bóg potrzebuje chrześcijan jako świadków odwiecznej, nieodwołalnej miłości, jaką On darzy ludzkość. Ponieważ zarówno pojęcie Boga, jak i pojęcie miłości jest w świecie zamazane i wieloznaczne, świadczenie o istnieniu tej wspaniałej rzeczywistości wymaga przede wszystkim autentycznego i bliskiego spotkania z samym kochającym Bogiem. To spotkanie dokonuje się…
Przeczytaj więcej

3 maja 2015r

V NIEDZIELA WILKANOCNA  Dz 9,26-31; 1 J 3,18-24; J 15,1-8 Ref: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. W ewangelii według św. Jana Jezus Chrystus kilka razy rozpoczyna wyjaśnienie, kim jest od słów „Ja jestem” – chlebem żywym, światłością świata, bramą, dobrym pasterzem, zmartwychwstaniem i życiem, drogą i prawdą, i życiem oraz „Ja jestem”. To, co…
Przeczytaj więcej

26 kwietnia 2015r.

IV NIEDZIELA WILKANOCNA   Dz 4,8-12; 1 J 3,1-2; J 10,11-18 Ref: Kamień wzgardzony stał się fundamentem.   ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA Drodzy bracia i siostry! Czwarta Niedziela Wielkanocna przedstawia nam obraz Dobrego Pasterza, który zna swoje owce, wzywa je, karmi i prowadzi. W tę niedzielę, od ponad 50 lat,…
Przeczytaj więcej